• Categories
  • Archives

އަނިޔާއަށް ފަހު ޔާސީން އެނބުރި ފަރިތަކުރުންތަކަށް

މީދޫގެ މަޝްހޫރު ވޮލީ ކުޅުންތެރިޔާ ޔާސީންގެ ކަކުލު ހުޅަށް ލިބުނު އަނިޔާއަށް ފަހު އެނބުރި ވޮލީގެ ޓްރެއިނިންގއަށް އަތުވެއްޖެއެވެ.

ޔާސީން އެނބުރި ފަރިތަކުރުންތަކަށް އައިސްފައިވާއިރު، އަނިޔާއާ ގުޅިގެން އޭނާވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް 10 ވަރަކަށް މަސްދުވަހު ވޮލީގެ ހަރަކާތްތަކުން ދުރުގައި ހޭދަކޮށްފައެވެ.

” 20 އޮކްޓޯބަރ 2019  ދުވަހު ވޮލީ ކުޅެން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ކަކުލުގެ ހުޅަށް ލިބުނީ ޕޮސްޓީރިއާ ކްރޫޝިއޭޓް ލިގަމެންޓް (ޕީސީއެލް) އިންޖަރީއެއް- އެ އެންޖަރީއާއިގުޅިގެން ކުޅުމާއި ދުރުގައި ގިނަދުވަސް ތަކެއް ހުރުމަށްފަހު ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގެ ކަށީގެ ޑޮކްޓަރަކަށް ދައްކައިގެން އެއެންޖަރީއާއި ގުޅޭ ސާޖަރީއެއް މިއަހަރުގެ މާރޗްމަހުގެތޭގައި ވަނީ ހަދާފައި  . އެސާޖަރީން ރިކަވާވެ ޓްރެއިނިންގ ތަކަށް ނިކުމެވޭވަރު މިވީ އަދިކިރިޔާ  . ބައެއް ފަރާތްތަކުން މިސާޖަރީ ހެދުމާއި ގުޅިގެން އަހަރެންގެ ވޮލީގެ ކެރިއަރ އެހިސާބުން ނިމުނީކަމަށް ބުނި . އެކަމަކު އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ޓްރެއިނިންތައް ގަވާއިދުން ކުރިއަށް ގެންގޮސް ކުރީގެ ކުޅުމަށް އެނބުރި އާދެވޭނެ ” ވީއޯއެމްއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ޔާސީން ބުނެފައިވެއެވެ.

ޔާސީން އަނިޔާއަށްފަހު ވޮލީގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވާން ފަށާފައިވާއިރު ޔާސީނަކީ ރާއްޖޭގައި ގައުމީ ފެންވަރުގައި ބާއްވާފައިވާ ތަފާތު ވޮލީ މުބާރާތްތަކުގައި ތަފާތު ޓީމްތަކަށް ކުޅެފައިވާ ތަޖުރިބާކާރު މޮޅު ވޮލީ ކުޅުންތެރިއެކެވެ. އަދި މީގެ އިތުރަށް ޔާސީން މީދޫޓީމްގައި ހިމެނިގެން ވާދަކުރި އެއްވެސް މުބާރާތެއްގެ އެއްވެސް މެޗަކުން މީދޫޓީމް ބަލިވެފައިނުވާއިރު ޔާސީން ހިމެނިގެން މީދޫޓީމް ވާދަކުރި އެކުވެރިކަމުގެ އެއްވެސް މެޗަކުންވެސް މީދޫޓީމް ބައިވެފައިނުވާކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ.

ފުވައްމުލަކުގައި 2017 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު ވޮލީ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މީދޫޓީމް ހޯދާފައިވާއިރު 2017 ވަނަ ފޭދޫގައި އައްޑުއަތޮޅުގެ ޓީމްތަކަށް ވާދަކުރެވޭގޮތައް ބޭއްވުނު އަންހެން ވޮލީ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މީދޫޓީމަށް ލިބުނުއިރު އެޓީމްގެ ކޯޗެއްގެ ގޮތުން މަސައްކަތްކޮށްދީފައިވަނީވެސް ޔާސީނެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގު ހެޔޮކޮށް އާ އަގުތައް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުން ކުރިން ނަގަމުން ...

މަގޫދޫގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ސޯލާ ކަރަންޓުގެ ނިޒާމުން އުފައްދާ ކަރަންޓު ފެނަކައަށް ގަނެފި

ފ. މަގޫދޫގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ސޯލާ ކަރަންޓުގެ ނިޒާމުން އުފައްދާ ކަރަންޓު ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ގަތުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ...

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު 4 މަހަށް ޖަލަށް ލާން ހުކުމްކޮށްފި

ދައުލަތުގެ ރަސްމީ ލިޔެކިޔުންތައް ބަދަލުކުރާ ނިޒާމް، ޖެމްސް ހުއްޓުވާލަން އެންގެވިކަން ސާބިތުވެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު ހަތަރު ...

އެމްއީސީގެ ކައުންސިލް މެމްބަރުން މަސައްކަތްކުރާގޮތައް މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ކަނބަލުން މުޅިދުނިޔޭގައިވެސް ވަރަށް މަދުވާނެ- ޝެހެޒިނީ

އެމްއީސީ ގެ ކައުންސިލް މެމްބަރުން މަސައްކަތްކުރައްވާގޮތައް  މަސައްކަތްކުރެވޭނެ އަންހެން ކަނބަލުން މުޅިދުނިޔޭގައިވެސް ވަރަށް މަދުވާނެކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް ...

ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވި އިތުރު މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެއްޖެ

ކޮރޯނާވައިރަހަށް ރާއްޖެއިން ޕޮޒިޓިވްވި  މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެއްޖެކަމަށް ސަރުކާރުން ދެންމެ ހާމަކޮށްފި އެވެ. މިއަދު އިތުރުމީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވުމާއެކު، ...

މިއަދު މީދޫގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރާ މިސްކިތްތަކާއި އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން

މިއަދު ( 10  ޖުލައި 2020 ވަނަ ދުވަހު )  މީދޫގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިސްކިތްތަކާއި ...