• Categories
  • Archives

ނޭމާ 7 މެޗަށް އަލްވާރޯ ގޮންޒަލޭޒް 10 މެޗަށް ސަސްޕެންޑް ކުރަނީ

ފްރެންޗް ލީގުގައި ޕީއެސްޖީއާ އޮލިމްޕިކް މާސެއިލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި މާސެއިލްގެ އަލްވާރޯ ގޮންޒަލޭޒް ޕީއެސްޖީގެ ބްރެޒިލްގެ ތަރި ނޭމާއާއި ނަސްލީގޮތުން ދިމާކުރިކަމަށް ބުނެ ނޭމާ އަލްވާރޯގެ ގަޔަށް އަތްލާ ހަމަލާ ދީފައިވާތީ ނޭމާއަށް 7 މެޗުގެ ސަސްޕެންޝަނަކާއި ނޭމާއާއި ނަސްލީގޮތުން ދިމާކުރުމުގެ ކުށުގައި މާސެއިލްގެ އަލްވާރޯ ގޮންޒަލޭޒްއަށް 10 މެޗުގެ ސަސްޕެންޝަނެއް އައުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތްކަމަށް ކުޅިވަރު ދިރާސާ ކުރާ ބައެއް މީޑިޔާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފިއެވެ.

ޕީއެސްޖީއާއި މާސެއިލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ނޭމާއަށް ދެ ވަނަ ރީނދޫ ކާޑަކާއެކު ރަތް ކާޑު ދެއްކީ ވީއޭއާރ ރިވިޔު އިން ނޭމާ ގޮންޒަލޭޒްގެ ގައިގާ ޖެހިކަމަށް ފެނުމުންނެވެ. ރަތް ކާޑު ދެއްކުމުން ދަނޑުން ފައިބަމުން ވެސް ނޭމާ ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. އަދި މެޗަށް ފަހުގައި ވެސް ގޮންޒަލޭޒް އޭނާއާ ނަސްލީގޮތުން ދިމާކުރި ކަމަށާއި، އެކަން ރެފްރީގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމުން ވެސް ރެފްރީ އެކަމާ އަޅާނުލިކަމަށް ބުނެ ނޭމާ ވަނީ ވާހަކަދައްކާފައެވެ.

މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ނޭމާ އާއި ގޮންޒަލޭޒްއަށް އަންނާނެ އަދަބެއްގެ ކުޑަ ބޮޑުމިން އަދި އިތުރު އަދަބެއް ދޭނެކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ވެސް ކަށަވަރު ވާނީ ފްރާންސްގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ފުޓްބޯޅަ ގަވާނިންގ ބޮޑީ (އެލްއެފްޕީ) އިން މި މައްސަލަ އިތުރަށް ބެލުމަށްފަހު ގޮތެއް ނިންމުމުންނެވެ.

ފްރާންސްގެ ނޫހެއްކަމުގައިވާ އާރއެމްސީ ސްޕޯޓްސސް އާ ހަވާލާދީ ޑެއިލީ މެއިލްގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އެލްއެފްޕީގެ ގަވާޢިދު ބުނާގޮތުން ނޭމާގެ ކުށުގެ އަދަބެއްގެ ގޮތުގައި ގިނަވެގެން 7 މެޗުގެ ސަސްޕެންޝަނެއް ދެވިދާނެއެވެ. އަދި  މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން މާސެއިލްގެ އަލްވާރޯ ގޮންޒަލޭޒްއަށް 10 މެޗުގެ ސަސްޕެންޝަނެއް އައުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތްކަމަށް ވެސް މީޑިޔާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ

ޕީއެސްޖީ އަތުން މާސެއިލް މޮޅުވި މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި މެޗު ހޫނުވެ ހަމަނުޖެހުން ހިނގާ 05 ކުޅުންތެރިންނަށް ރަތްކާޑު ދައްކާ ދަނޑުންވަނީ  ފޮނުވާލާފައެވެ. އަދި މުޅި މިމެޗުގައި 12 ރީނދޫ ކާޑު ވެސް ދެއްކިކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ.

ޕީއެސްޖީއާ އޮލިމްޕިކް މާސެއިލް ބައްދަލުކުރި މެޗު
ޕީއެސްޖީއާ އޮލިމްޕިކް މާސެއިލް ބައްދަލުކުރި މެޗު
ޕީއެސްޖީއާ އޮލިމްޕިކް މާސެއިލް ބައްދަލުކުރި މެޗު
ޕީއެސްޖީއާ އޮލިމްޕިކް މާސެއިލް ބައްދަލުކުރި މެޗު

މަސްދަރު: ދުވަސް

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

އިތުރު 06 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ރާއްޖެ އިން އިތުރު 06 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 2 ދިވެހިންނާއި ...

ފޭދޫ އެއިމްސް ކްލިނިކުން އަންނަ ހަފްތާގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓު ކުރެވޭނެ: އަލީ އިހުސާން

އައްޑޫސިޓީ ފޭދޫގައި ހިންގަމުން އަންނަ އެއިމްސް ޑައިގްނޯސްޓިކް ކެއާއިން އަންނަ ހަފްތާ ތެރޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓު ކުރެވޭނެ ...

ޝުކުރީ ކަރަންޓީނުވުމަށް ގެއަށް ވަޑައިގެންނެވީ ބަރޯ ގާޑިޔާއަކަށް ފޮށިތައް އަރުވައިގެން

މާލޭގައި ތިބެފައި ކަރަންޓީނު ވުމަށްދާ ރަށަށް ދިއުމުގެ ދަތުރު ހަމަޖައްސަން ޖެހޭނީ އަމިއްލައަށް ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ ...

ގަމުން ޑާކާއަށް ބޭއްވި ފުރަތަމަ ފްލައިޓުން ބަގްލަދެޝްގެ 135 މީހުން ފުރުވާލައިފި

ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން މިއަދު ބަންގްލަދޭޝްގެ ޑާކާ އަށް ފުރި ފުރަތަމަ ފްލައިޓުން ބަގްލަދޭޝްގެ 135 މީހުން ފުރައިފި ...

އައްޑޫ ޓަރޝަރީ ހޮސްޕިޓަލްގެ މަސައްކަތް ނިންމާ، މިއަހަރު ޚިދުމަތްދޭން ފަށާނަން – މިނިސްޓަރ ނާޒިމް

އައްޑޫ ސިޓީގައި ސަރުކާރުން ޤާއިމުކުރާ 100 އެނދުގެ ޓަރޝަރީ ހޮސްޕިޓަލްގެ މަސައްކަތް ނިންމާ، މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި އެތަނުން އާއްމުން ...

ތިނަދޫ ހޮސްޕިޓަލްގެ ސިއްޙީ އެހިތެރިންގެ ޓީމެއް ހޯޑެއްދުއަށް

ގދ.ހޯޑެއްދުއިން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މީހުން ކޯވިޑް19އަށް ޕޮސިޓިވްވުމާއި ގުޅިގެން އެރަށަށް ސިއްޙީ އެހީތެރިންގެ ޓީމްއެއް ފޮނުވައިފިއެވެ. ހެލްތް އެމަޖެންސީ ...