• Categories
  • Archives

ސ. ހުޅުދޫ ހޯމް ކަރަންޓީންގައި ހުރި މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީންގައި ހުރި މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

ހުޅުމީދޫ ސިއްހީމަރުކަޒުގެ ބޭފުޅަކު ވީއޯއެމްއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ، ޕޮޒިޓިވްވެފައި ވަނީ ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތެއް ކަމަށެވެ.

އޭނާ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވިކަން އެނގުނީ، ކަރަންޓީންގެ 14 ދުވަސް ހަމަވެގެން ކުރި ޓެސްޓުންނެވެ.

“ސާދަ ދުވަސް ހަމަވެގެން އިއްޔެ ހެނދުނު ނެގި ސާމްޕަލް ޕޮޒިޓިވްވި ކަމަށް އައްޑޫ އިކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްވަނީ އަންގާފައި،” ސިއްހީ މަރުކަޒުން މައުލޫމާތު ދެއްވި ބޭފުޅާ ވިދާޅުވި އެވެ.

” އެ މީހާ ކަރަންޓީންކޮށްފައި ވަނީ ވަކި ގެއެއްގައި އޭނާ އެކަނި . އޭނާއާ އެއްވެސް މީހަކު ބައްދަލުވެފައި ވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައެއްނެތް ، އެކަން މިހާރު ދަނީ ބަލަމުން. ” ސިއްހީ މަރުކަޒުން މައުލޫމާތު ދެއްވި ބޭފުޅާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މިއީ ހުޅުދޫން ކޮވިޑް19 އަށް  މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

މާލެއިން ރަށްރަށަށް ދާ މީހުން 14 ދުވަހަށް ހޯމް ކަރަންޓިން ކުރެ އެވެ. އަދި އެ މީހަކު ދޫކޮށްލަނީ، ކަރަންޓީންގެ މުއްދަތު ހަމަވެ، ކޮވިޑަށް ހަދާ ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވްވުމުންނެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ކޮރޯނާވައިރަހަށް ފަރުވާދިނުމަށް 8 ދުވަސް ތެރޭގައި ޗައިނާއިން ހޮސްޕިޓަލެއް އަޅައިފި

ނުރައްކާތެރި ކޮރޯނާވައިރަހަށް ފަރުވާދިނުމަށް ޗައިނާގައި 1،000 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލެއް 8 ދުވަސް ތެރޭގައި އަޅާ ނިންމާލައިފިއެވެ. ކޮރޯނާވައިރަހަށް ފަރުވާދިނުމަށް ...

މީދުއަކީ މުޅި ރާއްޖޭގެ އިންސާފު ގާއިމްކުރުމާ ހަވާލުވެފައި އޮތް ރަށް: ރައީސް ނަޝީދު

  Advertisement ޒަމާނުއްސުރެން ފަށައިގެން ރާއްޖޭގައި އިންސާފު ގާއިމްކޮށްދިނުމުގެ އިސް ސަފުގައި ހަރަކާތްތެރިވެފައި ވަނީ އައްޑޫސިޓީ މީދޫއަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ...

އައްޑޫސިޓީ ހިމެނޭގޮތައް ލ. އަތޮޅުންފެށިގެން ދެކުނުގެ ރަށްތަކަށް ވައިޓްއެލާޓް ނެރެފި

އައްޑު އަތޮޅު ހިމެނޭގޮތައް ލ އަތޮޅުން ފެށިގެން ދެކުނުގެ ރަށްތަކަށް ގުގުރުމާއެކު ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް، ...

މަދަނީ އިއްތިހާދުގެ ރައީސް ޝައިޚް މުޙައްމަދު ދީދީ ޕީޕީއެމާއި ގުޅިވަޑައިގެންފި

މަދަނީ އިއްތިހާދުގެ ރައީސް އަދި އަދާލަތު ޕާޓީގެ އިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު ޝައިހް މުޙައްމަދު ދީދީ ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީ ...

ޔުމްނާ މައުމޫންގެ ފިރިކަލުން ނަދީމް ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމުގެ ދަރިކަނބަލުން ޔުމްނާ މައުމޫންގެ ފިރިކަލުން މުހައްމަދު ނަދީމް ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ނަދީމް ...

މިއަދު މީދޫގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރާ މިސްކިތްތަކާއި އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން

މިއަދު ( 22 މެއި 2020 ވަނަ ދުވަހު )  މީދޫގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިސްކިތްތަކާއި ...