• Categories
  • Archives

ބާސާގެ ރައީސްއާ ދެކޮޅަށް އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނަގަނީ

ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ޖޯސެފް ބާޓޮމެއާ ކުލަބުން ބޭރުކުރުމަށް ނޯކޮންފިޑެސް ވޯޓެއް ނެގުމަށް ކުލަބުންގެ މެންބަރުން މަސައްކަތް ފަށާފަވާކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ބޯޑުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ބާސެލޯނާގެ ބޯޑުން ބުނީ މިހާތަނަށް 12700 މީހުން ޖޯސެފް ބާޓޮމެއާ ދެކޮޅަށް އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމަށް ސޮއިކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ބޭރުކުރުމަށް ވޯޓް ހޯދަމުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ގުރޫޕުން ބުނީ މިހާތަނަށް އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓަކަށް މަދުވަނީ 3820 ވޯޓްކަމަށެވެ. މީގެ ދެހަފްތާއެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ފެށިގެން ކުރި މަސައްކަތް ކާމިޔާބުކަމަށް އެ ގުރޫޕުން ބުނެއެވެ.

ބާސާގެ ރައީސް ބާޓޮމެއާ ގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނަގަން މަސައްކަތް ކުރަމުން މިދަނީ ކުލަބު ހިންގުމުގައި އޭނާ ގެންގުޅޭ ދޯދިޔާ އުސޫލްތަކާއި  ކުލަބުގެ ވެރިންނާއި ކުލަބުގެ ކެޕްޓަން މެސީއާ ޖެހުނު މައްސަލަތަކެވެ.  .

އިތުބާރު ނެތްކުމުގެ ވޯޓު ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ގުރޫޕުން ބުނީ ބާޓޮމެއާ ކުލަބުގައި އިތުރަށް މަޑު ކޮށްފިނަމަ މާލީގޮތުން ކުލަބު އިނދަޖެހި ބާސެލޯނާއަށް ފިއްތުންތަކެއް ކުރިމަތިވެދާނެކަމަށެވެ. މި ވޯޓްނެގުމަށް އަދަދު ހަމަކުރަން އުނދަގޫވަނީ ކޮވިޑް19ގެ ސަބަބުން އެކި ގައުމުތަކުގައި ތިބި އެޓީމުގެ މެންބަރުންގެ ސޮއި ހޯދުމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިވޯޓް ނެގުމަށް ބާސެލޯނާ ނިސްބަތްވާ ސްޕެއިންގެ ކެޓެލޯނީޔާގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މެންބަރުން ވަނީ ސޮއި ކޮށްފައެވެ.

މި ހަރާކަތުގެ ފަހަތުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ހަރަކާތްތެރި ވަނީ ބާސެލޯނާގެ އިންތިޚާބުގައި ރައީސްކަމަށް ވާދަކުރައްވާނެކަމަށް އިއުލާން ކޮއްފައިވާ ޖޯޑީއެވެ. ބާސެލޯނާއިން ވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ މާޗު މަހުގެ 21 އަދި 22 ވަނަ ދުވަހު އިންތިހާބް ބާއްވާނެކަށް އިއުލާންކޮށްފައެވެ.

މަސްދަރު: ޕީއެސްއެމް ނިއުސް

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ތޮއްޔިބު ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ސީނިއާ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް

ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް ތޮއްޔިބު ޝަހީމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ސީނިއާ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރުކަމުގެ މަގާމް ދެއްވައިފިއެވެ. ތޮއްޔިބަކީ ކުރީގެ ...

ކޯވިޑް19 އަށް ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ބެނާތަކެއް ހަރުކޮށްފި

މިހާރު މުޅި ދުނިޔޭގައި ފެތުރިގެން އުޅޭ ކްރޯނާވައިރަސް ނުވަތަ ކޯވިޑް19 އަށް އާއްމުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ކަމާއި ...

މޫސުމް ގޯސްވެ އުދައަރާފާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު މެޓުން ދީފި

ކުރިއަށް އޮތް ތިން ދުވަހު ރާއްޖޭގެ މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ، މޫސުމާއި ބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާއިން އުދަ ...

ގައިޑްލައިންއާއި ހިލާފުވާ ގެސްޓްހައުސްއަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހިއްޖެނަމަ ފަހަކަށް ނުޖެހޭނެ- ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ

މާލެ ސަރަޙައްދު ފިޔަވައި އެހެން ސަރަޙައްދުތަކުގެ ގެސްޓްހައުސްތައް މިއަދު ހުޅުވަން ސާރުކާރުން ނިންމަވާފައިވާކަމަށާއި، ގައިޑްލައިންއާއި ހިލާފުވާ ގެސްޓްހައުސްއަކަށް ފިޔަވަޅު ...

ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕްގެ ގުރުއަތުލުން ބާއްވައިފި – ފުރަތަމަމެޗްގައި ޗެލެންޖާސްއާއި ކްލަބް ރިވެރިން

ގައުމު އެފްސީ އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް 2020 ގެ ގުރުއަތުލުން ބާއްވައިފިއެވެ. 15 ...

މައްސަލައަކީ މަސީހެއްނޫން – ބަޔަކު އެއުޅެނީ ވެރިކަމާ ތޮޅެން.، – ޕީޕީއެމް މެންބަރުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނެގުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތަކީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ހަލަބޮލިކޮށް ...