• Categories
  • Archives

ފައިދާ ގޯލްގެ ތަފާތުން މީދޫ ކަޓުވާލައި ހިތަދޫ ފައިނަލަށް

އައްޑޫ ޔޫތު ޗެލެންޖް 2020 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ހިތަދޫ އެފްސީ ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

މީދޫގައި ކުރިއަށްދާ  މިމުބާރާތުގައި ހިތަދޫޓީމާއި މީދޫޓީމް ކުޅެންޖެހޭ މެޗްތައް ކުޅެނިމިފައިވާއިރު  ހިތަދޫއާއި  މީދޫޓީމަށްވެސް  ލިބެނީ 10 ޕޮއިންޓެވެ. ހިތަދޫޓީމަށް މީދޫޓީމަށްވުރެ ކުރިލިބި ފައިނަލްގެ ފުރުސަތު ހިތަދޫ ޓީމަށް ލިބެނީ ފައިދާ ގޯލްގެ ތަފާތުންނެވެ.

ހިތަދޫޓީމަށް 10 ޕޮއިންޓް ލިބި ފައިދާ ގޯލްގެ ތަފާތުން ފައިނަލްގެ ފުރުސަތު ލިބުނީ އިއްޔެ ހަވީރު ހިތަދޫ އެފްސީ ޖޫނިއާސްއާއި ބައްދަލުކޮށް ކުޅުނުމެޗް 5-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން މޮޅުވެ ލިބުނު 3 ޕޮއިންޓާއެކުގައެވެ.

މިމުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި ހިތަދޫއާއި ވާދަކުރާޓީމެއް އެގޭނީ މިއަދު ހަވީރު ފޭދޫއާއި މަރަދޫޓީމް ބައްދަލުކުރާ މެޗްގެ ނަތީޖާ ނިކުންނަ ގޮތަކުންނެވެ. މިމެޗު އެއްވަރުގެން ނިމިއްޖެނަމަ 11 ޕޮއިންޓް ލިބިގެން ފައިނަލަށް ހޮވޭނީ މަރަދޫޓީމެވެ. މިމެޗުން ފޭދޫޓީމް މޮޅުވެއްޖެނަމަ ފޭދޫޓީމަށާ މަރަދޫޓީމަށް އަދި މީދޫޓީމަށްވެސް ލިބޭނީ 10 ޕޮއިންޓެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފައިދާ ގޯލްގެ ތަފާތުން ފައިނަލަށް ހޮވޭނީ ފޭދޫޓީމެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ރަޔަން – ހުރިހާގޮތަކުންވެސް ތަފާތު މޮޅު ކުޅުންތެރިއެއް

ނިމިދިޔަ ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް –ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މީދޫ ލޮތަރި އެފްސީ ހޯދިއިރު ގިނަބައެއްގެ ލޯ އަމާޒްވެގެން ...

ވަކިވެގެތުމަށް ބާރުލިބިދޭ ޢަމަލަކަށް ޖާގައެއް ނުދޭނަން – ހޯމްމިނިސްޓްރީ

ދިވެހި ދައުލަތް ފޮތިފޮތިކޮށް އެއްވެސް ގޮތަކުން ވަކިވެގެތުމަށް ބާރު ލިބިދޭ ޢަމަލަކަށް ސަރުކާރުން ޖާގަ ނުދޭނެކަމަށް ހޯމް މިނިންސްޓްރީން ...

“ހުއްޓުވާ” މުޒާހަރާ ފުލުހުން ހުއްޓުވައިފި

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ރޭ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ “ހުއްޓުވާ” މުޒާހަރާ ފުލުހުން ހުއްޓުވައިފި އެވެ. ރޭ 8:30 ހާއިރު ޗާނދަނީ ...

އަޅުގަޑުގެ ސިޔާސީ ހަޔާތް ނިމުނުކަމަށް ދެކެވަޑައި ނުގަންނަވަން- ރައީސް ނަޝީދު

ރައީސް ނަޝީދުގެ ސިޔާސީ ހަޔާތް  ނިމުނުކަމަށް ދެކެވަޑައި ނުގަންނަވާކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވެއްޖެވެ. ރައީސް ނަޝީދު މިހެންވިދާޅުވީ ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ...

ހުޅުމީދޫގައި އައްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮންޕްލެކްސްއެއް އެޅުމަކީ ކުންފުނީގެ ތާރީހުގައި ވެސް ކޮށްފައިވާ އެންމެ ގެއްލުން ބޮޑު އެއް އިންވެސްޓްމަންޓް

ހުޅުމީދޫގައި އައްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮންޕްލެކްސްއެއް އެޅުމަކީ ކުންފުނީގެ ތާރީހުގައި ވެސް ކޮށްފައިވާ އެންމެ ގެއްލުން ބޮޑު އެއް އިންވެސްޓްމަންޓް ...

ޤައުމީ ޓީމަށް ކުޅުމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމޭނީ އެކަމާ ވިސްނުމަށް ފަހު- އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) – އަސްއަދުވެސް ޓީމަށް ދުރަށް!

ދެން ޤައުމީ ޓީމަށް ކުޅުމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމޭނީ އެކަމާ ވިސްނުމަށް ފަހު ކަމަށް ޤައުމީ ކެޕްޓަން އަލީ ...