• Categories
  • Archives

މީދުން ގޯތި ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ގޮތާއި މެދު ކަންބޮޑުވުން ތަކެއް

މީދުން ގޯތި ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ގޮތާއި މެދު ކަންބޮޑުވުން ތަކެއް ހުރުމާއި ގުޅިގެން މީދޫގެ ރަށްޔިތުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު މީދޫ އަވަށު އޮފިސް ކައިރިއަށް އެއްވެ އިހުތިޖާޖް ކޮށްފިއެވެ.

މިގޮތައް މީދޫ އަވަށު އޮފީސް ކައިރިއަށް ބަޔަކު އެއްވެ އިހުތިޖާޖް ކުރުމާއިގުޅިގެން  މީދޫ ކައުންސިލަރު ހިޔާޒުވަނީ އެ އެއްވުމުގައި ބައިވެރިވި މީހުންގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ.  މީދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ މީޓިން ރޫމްގައި ބޭއްވުނު މިބައްދަލުވުމުގައި އިސްކޮށް ހުންނަވައިގެން ގޯތި ދިނުމަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވާ ގޮތާއިމެދު ބޮޑެތި ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ހުރިކަމަށް ބުނެ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ގެންގޮސްފައިވަނީ ކުރިއަށްއޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި މީދޫދާއިރާއަށް ވާދަކުރެއްވުމަށް ހޮވިވަޑައިގެންނެވި ޝޫޒާއާއި ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގާ “ނަވާނަވައި” ގްރޫޕްގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ސާއިރާއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރަށް މިބައްދަލުވުމުގައި ގޯތި ދިނުމަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވާ ގޮތާއިމެދު ވަރަށް ބޮޑެތި ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަކޮށް އެކަންތައްތަކާއިބެހޭގޮތުން ” އޭއޯނިއުސް ” ގެ ޖާނަލިސްޓް ޚާލިސާ ވެސްވަނީ ވާހަކަ ދައްކަވާފައެވެ.

މިބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވި މީހުންގެ ޝަކުވާތައް ބައްލަވާ އެޝަކުވާތަކަށް  އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ޖަވާބެއް ދެއްވާނެކަމަށް ކައުންސިލު ހިޔާޒު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް 1.4 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިޔާނާތާއި މަނީލޯންޑަރިން ތުހުމަތުތަކެއް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނން ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކުރީ ދައުލަތުގެ 1.4 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް ހިޔާނާތްތެރިވެ އެ ...

މިއަދު މީދޫގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރާ މިސްކިތްތަކާއި އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން

މިއަދު ( 24  ޖުލައި 2020 ވަނަ ދުވަހު )  މީދޫގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިސްކިތްތަކާއި ...

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު މަތިންދާބޯޓު ދިވެހި ޕައިލެޓަކާއެކު މިމަހު 18 ގައި އާ ރަންވޭއަށް ޖައްސާނެ

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް މަތިންދާ ބޯޓު އިއްތިހާދު އެއާވޭސްގެ އޭ380-800 ގެ ފްލައިޓް މި މަހުގެ 18 ...

ނޮޅިވަރަމް އިން އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ހދ. ނޮޅިވަރަމް އިން އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ. ނޮޅިވަރަމް އިން އެންމެ ފުރަތަމަ ...

އައްޑޫ ޔޫތު ޗެލެންޖް 2020 ” ގެ ގުރުއަތުލުން ބާއްވައިފި- ފުރަތަމަ މެޗްގައި ހުޅުދޫ- ހިތަދޫ “

20 އަހަރުން ދަށުގެ  ކުޅުންތެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭއްވޭ ” އައްޑޫ ޔޫތު ޗެލެންޖް 2020″ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގުރުއަތުލުން ...

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު 4 މަހަށް ޖަލަށް ލާން ހުކުމްކޮށްފި

ދައުލަތުގެ ރަސްމީ ލިޔެކިޔުންތައް ބަދަލުކުރާ ނިޒާމް، ޖެމްސް ހުއްޓުވާލަން އެންގެވިކަން ސާބިތުވެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު ހަތަރު ...