• Categories
  • Archives

އެމްއީސީ ބަދަހިކަޕް – ގްރޫޕީން ސެމީފައިނަލަށް ހޮވުނީ މިފްކޯއާއި ޕޮލިސް

މިހާރު މީދޫގައި ހިގަމުންދާ ” އެމް.އީ.ސީ ބަދަހިކަޕް ” ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕީން ސެމީފައިނަލަށް ދެޓީމް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ.

ގްރޫޕް ބީން އެއްވަނަ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅުނު 3 މެޗުން މޮޅު 9 ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެން ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބް ސެމީފައިނަލަށް ހޮވިފައިވާއިރު ގްރޫޕް ބީގެ ދެވަނަ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ސެމީފައިނަލަށް ހޮވިފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (މިފްކޯ ) އިން އޭއެފްސީ ނެޓްބޯޅަ ޓީމްގެ ނަމުގައި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ޓީމެވެ. އޭފްސީ ނެޓްބޯޅަ ޓީމް ސެމީފައިނަލަށް ހޮވުނީ އެޓީމު ކުޅުނު 3 މެޗްގެ ތެރެއިން އެއްމެޗުން މޮޅުވެ އެއްމެޗުން އެއްވަރުވެ އަދި އެއްމެޗުން ބަލިވެ ލިބުނު 4 ޕޮއިންޓާއެކުގައެވެ.

މިފްކޯ ޓީމް: ފޮޓޯ: ލުބުނާ

އޭއެފްސީ ނެޓްބޯޅަ ޓީމާއި މިގްރޫޕްގައި ހިމެނޭ އެމްޕީއެލްގެ ޓީމް ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން އެއްވަރުވިކަމުގައިވިޔަސް އެމްޕީއެލްޓީމް ސެމީފައިނަލަށް ނުހޮވި މުބާރާތުން ކަޓައިގެންދިޔައީ އޭ.އެފް.ސީ  ( މިފްކޯ ) ނެޓްބޯލް ޓީމަށްވުރެ  އެޓީމަށް ސްކޯ ކުރެވުނު  ޕޮޓް ގެ އަދަދު މަދުވެގެންނެވެ. އެމްޕީއެލްގެ ޓީމަށް 68 ޕޮޓް ކާމިޔާބުކުރެވިފައިވާއިރު އޭ.އެފް.ސީ ( މިފްކޯ )  ނެޓްބޯލް ޓީމަށް ކާމިޔާބުކުރެވިފައިވަނީ 76 ޕޮޓެވެ. އެހެންކަމުން އެމްޕީއެލް ޓީމުގެ މައްޗަށް އޭ.އެފް.ސީ ( މިފްކޯ )  ނެޓްބޯލް ޓީމަށް ކުރިލި އެޓީމް ސެމީފައިނަލަށް ހޮވުނީ 8 ޕޮޓްގެ ތަފާތުންނެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ލޮތަރި އެފްސީ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

މީދޫގައި މިހާތަނަށް ބޭއްވުނު  އެންމެ ބޮޑު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކަމުގައިވާ ” ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް ” ގެ ...

ސިޔާކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ގައުމު އެފްސީ ހޯދައިފި

މީދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ބޭއްވި “ސިޔާކަޕް” ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ގައުމު އެފްސީ ހޯދައިފިއެވެ.  މިމަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު ...

ވީހާވެސް ބޮޑަށް ރޮޒެއިނާއަށް ތާއިދުކޮށް ރޮޒެއިނާއަށް ވޯޓްދެއްވާ- ހިޝާމް

އަޅުގަޑުމެންގެ މުޖުތަމައުގެ ހަމަހަމަކަމާ އަމާންކަން އަދި  އިޖްތިމާއީ ފޭރާން  ގާއިމްކުރުމަށްޓަކައި ސިޔާސީ ފިކުރުން އެއްކިބާވެގެންތިބެ ވީހާވެސް ބޮޑަށް ރޮޒެއިނާއަށް ...

ރައީސް ޔާމީންގެ ރަނިންގ މޭޓަކަށް ޑރ.ޝަހީމް ހަމަޖަައްސަވައިފި

ކީރިތި ޤުރްއާން ހިތުދަސް ބޭފުޅެއްކަމަށްވާ މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ ޑރ.މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ...

އޭޓީއެމްތަކުން ކޭޝް ކާޑު ބޭނުން ކުރާ ގޮތަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް،ބީއެމްއެލްގެ އޭޓީއެމްތަކުން ކޭޝް ކާޑު ބޭނުން ކުރާ ގޮތަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފިއެވެ. އެގޮތުން މީގެ ކުރިން ...

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޕީއެޗްޑީ ހަދައިފި

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޕީއެޗްޑީ ހެދުމުގެ ޝަރަފު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވާރސިޓީގެ ދެ ދަރިވަރަކު ހޯދައިފިއެވެ. މި ޝަރަފު ...