• Categories
  • Archives

އެމްއީސީ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތް- ސެމީފައިނަލްގެ މެޗްތައް މިރޭ

އެމްއީސީ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލްގެ މެޗްތައް މިރޭ ކުޅެވޭނެއެވެ.

މިރޭ ކުޅެވޭ ސެމީފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ މެޗްގައި ބައްދަލުކުރާނީ ޕޮލިސްޓީމާއި ޓީމް ހުދުހުދުއެވެ. ޕޮލިސްޓީމް ސެމީފައިނަލަށް ހޮވިފައިވަނީ އެޓީމް ހިމެނުނު ގްރޫޕް ބީ ގައި އެޓީމް ކުޅުނު 3 މެޗުން މޮޅުވެ 9 ޕޮއިން ހޯދައިގެން އެގްރޫޕްގެ އެއްވަނަ ޓީމްގެ ގޮތުގައެވެ.

ޓީމް ހުދުހުދު ސެމީފައިނަލަށް ހޮވިފައިވަނީ ގްރޫޕް އޭގައި އެޓީމް ކުޅުނު 4 މެޗްގެ ތެރެއިން 3 މެޗުން މޮޅުވެ އެއްމެޗުން ބަލިވެ ލިބުނު 9 ޕޮއިންޓާއެކު އެގްރޫޕްގެ ދެވަނަ ޓީމްގެ ގޮތުގައެވެ.

ޕޮލިސްޓީމާއި ޓީމް ހުދުހުދު ބައްދަލުކުރާ ސެމީފައިނަލްމެޗްގެ ކުޅުން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިރޭ 8:00 ގައެވެ.

މިރޭ ކުޅެވޭ ސެމީފައިނަލްގެ ދެވަނަމެޗްގައި ވާދަކުރާނީ ހުޅުދޫ ޔޫތާއި މިފްކޯއެވެ.

ހުޅުދޫ ޔޫތު ސެމީފައިނަލަށް ހޮވިފައިވަނީ އެޓީމް ހިމެނުނު އޭ ގްރޫޕްގައި އެޓީމް ކުޅުނު 4 މެޗުން މޮޅުވެ 12 ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެން އެގްރޫޕްގެ އެއްވަނަ ޓީމްގެ ގޮތުގައެވެ.

މިފްކޯ ޓީމް ސެމީފައިނަލަށް ހޮވިފައިވަނީ އެޓީމް ހިމެނުނު ބީ ގްރޫޕްގައި އެޓީމާއި ވާދަކުރި އެމްޕީއެލްޓީމާއި ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން އެއްވަރުވެ ދެޓީމުން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ޕޮޓްގެ އަދަދަށް ބަލައިގެން އެމްޕީއެލްޓީމަށްވުރެ 8 ޕޮޓުން މިފްކޯ ޓީމަށް ކުރިލިބިގެންނެވެ. .

މިފްކޯޓީމު ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި ކުޅުނު 3 މެޗްގެ ތެރެއިން އެއްމެޗުން މޮޅުވެ އެއްމެޗުން އެއްވަރުވެ އެއްމެޗުން ބަލިވުމުން އެޓީމަށް ލިބިފައިވަނީ 4 ޕޮއިންޓެވެ.

މީދޫ ޗޭނު ޖަމްއިއްޔާއިން އިސްނަގައިގެ އިންތިޒާމްކޮށްގެން މީދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދާ  މިނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި 9 ޓީމަކުން ބައިވެރިވެއެވެ.

މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ޓީމްތަކަށް ރާއްޖޭގެ އެކިސަރަހައްދުތަކުގެ މޮޅު ނެޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރީން ކުޅެމުންއަންނައިރު އެއްޓީމަކަށް އަތޮޅުން ބޭރުގެ އެންމެ ގިނަ ކުޅުންތެރީން  ކުޅެމުންދަނީ ޕޮލިސްޓީމަށެވެ. އަދި އެޓީމަށް ކުޅެމުންއަންނަ ރަށުން ބޭރުގެ ކުޅުންތެރީންގެ ފަރާތުން ތަފާތު މޮޅުކުޅުމެއް ފެނިގެންގޮސްފައިވެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން ފަސް ޕްރޮޖެކްޓަކަށް އެހީ ދީފި- އޭގެ ތެރޭގައި މީދޫ ރަފަޅާ ސަރަހައްދުގެ ޕްރޮޖެޓް ހިމެނުނު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ ދެވަނަ ކްއާޓަރުގައި ފަސް ރަށެއްގައި ޕްރޮޖްކްޓް ހިންގަން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދީފި ...

އެއްބައިވަންތަކަމަށް ބާރުއަޅުއްވަމުން ރައީސް ޢީދު ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި

ދިވެހިންގެ މެދުގައި އޮތް އެއްބައިވަންތަކަން އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ބާރުއަޅުއްވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް މިއަހަރުގެ އަޟްހާ ...

ރާއްޖޭގެ އަލުން ހުޅުވާލައި، ފުރަތަމަ ފްލައިޓް ޖައްސައިފި

ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދުކޮށްފައި އޮތުމަށްފަހު، މިއަދު ބޯޑަރު ހުޅުވާލައި ފުރަތަމަ ފްލައިޓް ރާއްޖޭގެ މައި ...

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އިނާޔަތް 5000 ރުފިޔާއަށް ބޮޑުކުރާނަން- ރައީސް

ދެވަނަ ދައުރަކަށް ހޮވިވަޑައިގެންފިނަމަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ދެއްވާ އިނާޔަތް ފަސް ހާސް ރުފިޔާއަށް ބޮޑުކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ...

އަލަށް ވަޒީފާއަށް ގެންނަ ބިދޭސީން ގޭން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން އެތެރެވެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިފި

ވަޒީފާއަށް އަލަށް ރާއްޖެ ގެންނަ ބިދޭސީން ގޭން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން އެތެރެވެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ރާއްޖެއަށް އަލަށް ވަޒީފާއަށް ...

އަންނަ މަހު ގެސްޓް ހައުސްތަކާއި ރިސޯޓުތައް ހުޅުވާލަނީ!

ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެ ފުރަބަންދުކޮށްފައިވާތާ ދުވަސްތަކަަކަށް ފަހު އަންނަ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ގިނަ ލުއިތަކެއް ދޭން ...