• Categories
  • Archives

ނެޓްބޯޅަ : ފައިނަލްގެ ދެ ވަނަ ޖާގަ ހުޅުދޫ ޔޫތު ކަށަވަރުކޮށްފި

މިހާރު މީދޫގައި ކުރިއަށްދާ އެމްއީސީ ބަދަހިކަޕް  ނެޓްބޯލް މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގެ ދެ ވަނަ ޖާގަ ހުޅުދޫ ޔޫތު ކަށަވަރު ކޮށްފިއެވެ.
ހުޅުދޫ ޔޫތު ފައިނަލުގެ ދެ ވަނަ ޖާގަ ކަށަވަރު ކުރީ މުބާރަތުގެ ދެ ވަނަ ސެމީފައިނަލް މެޗްގައި ރޭ މިފްކޯއާއި ބައްދަލުކޮށް 31 ޕޮޓު 27 ޕޮޓުން  މެޗް ކާމިޔާބު ކޮށްގެން ނެވެ. މި މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވުނީ ހުޅުދޫ ޔޫތުގެ އަމީޝާއެވެ.
މިމުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި ހުޅުދޫ ޔޫތާ ބައްދަލުކުރާނީ ސެމީފައިނަލްގެ ފުރަތަމަމެޗްގައި ރޭ ޓީމް ހުދުހުދު 34 ޕޮޓު 27 ޕޮޓުން ބަލިކޮށްފައިވާ ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސްޓީމެވެ.
ހުޅުދޫ ޔޫތާއި ޕޮލިސް ބައްދަލުކުރާ ވާދަވެރި އަދި ފޯރިގަދަވާނެކަމަށްބެލެވޭ މިމުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މާދަމާރޭ މީދޫ ކުޅިވަރުއެރީނާގެ ނެޓްބޯޅަ ކޯޓްގައެވެ..

މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ޓީމްތަކަށް ރާއްޖޭގެ އެކިސަރަހައްދުތަކުގެ މޮޅެތި ނެޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރީން ކުޅެފައިވާއިރު އެއްޓީމަކަށް އަތޮޅުން ބޭރުގެ އެންމެ ގިނަ ކުޅުންތެރީން ކުޅުންތެރީން ކުޅެމުންދަނީ ޕޮލިސްޓީމަށެވެ. އަދި އެޓީމަށް ކުޅެމުންއަންނަ ރަށުން ބޭރުގެ ( ފުވައްމުލަކު )  ކުޅުންތެރީންގެ ފަރާތުން ތަފާތު މޮޅުކުޅުމެއް ފެނިގެންގޮސްފައިވެއެވެ.

ހުޅުދޫ ޔޫތާއި ޕޮލިސްޓީމު ފައިނަލްގައި ވާދަކުރާއިރު މިދެޓީމަކީ ދެގްރޫޕްގައި ހިމެނިގެން ފައިނަލަށް ހޮވުނު ދެޓީމް ކަމަށްވާތީ މިދެޓީމް މިމުބާރާތުގައި މީގެކުރީން ބައްދަލުކޮށްފައެއްނުވެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ހުޅުދޫ ” ލަވިސްޓާ” ކެފޭ ގައި އަލިފާން ރޯވެ އަނދައިފި

ރޭފަތިހު ހުޅުދޫ ” ލަވިސްޓާ” ކެފޭ ގައި އަލިފާން ރޯވެ އަނދައިފި އެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ރޭ ...

ކެފޭތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓްތައް ބަންދުކުރަނީ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން މަދުކުރުމަށްޓަކައި، ކ. ގުރައިދޫގެ ކެފޭތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓް އަދި ގާޑިޔާ ފަދަ ތަންތަނުގެ ހިދުމަތް ދިނުން މެދުކަނޑާލަން ...

އައިޖީއެމްއެޗްގެ މުވައްޒަފުން ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެނީ

ރާއްޖޭގައި ސިއްޙީ ޚިދުމަތް ދޭންފެށިތާ 70 އަހަރުފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް އައިޖީއެމްއެޗް ގްރޫޕް އޮފް ހޮސްޕިޓަލްސްއިން ކުރިއަށް ގެންދާ ހަރަކާތްތަކުގެ ...

300 މިލިއަން ޑޮލަރު މި ސަރުކާރުގެ ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި އައްޑޫގެތަސައްވަރު ހަގީގަތަކަށް ހަދަން ހޭދަކުރައްވާނެ

އައްޑޫ ތަސައްވަރު ހަޤީޤަތަކަށް ހެދުމަކީ ވަރަށް ފަސޭހަކަމެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އަލްއުސްތާޛު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް ...

ތުލުސްދޫއިންވެސް 2 މީހުން ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

މާލެ އަތޮޅު ތުލުސްދޫއިންވެސް 2 މީހުން  ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. “މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ތުލުސްދޫއިން ...

ހުޅުދޫ ނިއު ލައިންޓް ބޯޓްގެ 11 ފަޅުވެރީންގެ ގައިން ކޮވިޑް 19 ގެ ޓެސްޓް ހެދުމަށް ސާމްޕަލް ނަގައިފި

ހުޅުދޫ ނިއުލައިން ބޯޓްގެ 11 ފަޅުވެރިއެއްގެ ގައިން  ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓް ކުރުމަށް ސާމްޕަލް ނަގައިފިއެވެ. ނިއުލައިން ބޯޓު ...