މަރަދޫފޭދޫ ބަލިކޮށް 3 ވަނަ ސެމީފައިނަލްގައި ކުޅޭނެ ޓީމަކަށް ފޭދޫ ފާހި ސްޕޯޓްސް ހޮވިއްޖެ

  ” އައިވީ މިކްސްޑް ވޮލީ މުބާރާތުގެ  ” ގެ ސެމީފައިނަލްގެ ދެވަނަމެޗް ފޭދޫ ފާހި ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

  ހޮނިހިރު ހަވީރު މަރަދޫފޭދޫ ވޮލީކޯޓްގައި ކުޅެވުނު މިމެޗް ފާހި ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ 3 ސެޓް 2 ސެޓުންނެވެ.

  މިމެޗްގެ ފުރަތަމަ ސެޓް 25-20 އިން ފާހި ސްޕޯޓްސް ހޯދިކަމުގައިވިޔަސް ދެވަނަ ސެޓް 25-19 އިން ހޯދީ މަރަދޫފޭދޫޓީމެވެ.

  ތިންވަނަ ސެޓް 25-18 އިން ފޭދޫޓީމް ހޯދާފައިވަނިކޮށް 4 ވަނަ ސެޓް 25-6 ގެ ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކުން ހޯދީ މަރަދޫފޭދޫޓީމެވެ.

  މިމެޗްގެ 5 ވަނަ ސެޓް 17-15 އިން ކާމިޔާބުކޮށް 3 ވަނަ ސެމީފައިނަލްގައި ފޭދޫޓީމާ ވާދަކުރާނެޓީމަކަށް ފޭދޫ ފާހި ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ވަނީ ހޮވިފައެވެ.

  މިމެޗްގެ މޭން އޮފްދަމެޗަކަށް ފާހި ސްޕޯޓްސްގެ މޫނާ ހޮވާފައިވާއިރު މިމެޗްގެ ކްއިން އޮފްދަމެޗަކަށް ފަޑިޔާރުން ހޮވާފައިވަނީވެސް ފާހި ސްޕޯޓްސްގެ ނުސްރާއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ކޯވިޑް-19: މިއަދު ރާއްޖެއިން އިތުރު 1،007 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

  ރާއްޖެއިން އިތުރު 1،007 މީހުން ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. މިއަދުވެސް ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތައް އެއްހާހުން މައްޗަށް އަރާފައިވަނީ ކުރީ ދުވަސްތަކުގައި ...

  މީޑިއާނެޓުން ކުޅިވަރަށް ހާއްސަކޮށްގެން “އައިސް ސްޕޯޓްސް” ޗެނަލް ލޯންޗުކޮށްފި

  މީޑިއާނެޓުން ކުޅިވަރަށް ހާއްސަކޮށްގެން “އައިސް ސްޕޯޓްސް”ގެ ނަމުގައި ޗެނަލްއެއް ލޯންޗުކޮށްފިއެވެ. މީޑިއާނެޓުގެ ޕީއާރު އެންޑް މާކެޓިންގް އެގްޒެކެޓިވް ޝުވެއިކާ ...

  މީދުން ހިތަދޫ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނދިޔަ މާބަނޑު އަންހެނަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ-

  މީދުން އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ވިހަން ގެންދިޔަ މާބަނޑު އަންހެނަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ...

  ކަރަންޓް ބިލް ފޯނަށް ފޮނުވުމަށް ސްޓެލްކޯއިން ނިންމައިފި

  ކަސްޓަމަރުންގެ ތެރެއިން ފޯން ނަމްބަރު ދީފައިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ފޯނުބިލް އެސްއެމްއެސް އެއް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވުމަށް ސްޓެލްކޯއިން ނިންމައިފިއެވެ. ...

  ކޮންމެ މޫޑަކާ ގުޅޭ ޕްލޭލިސްޓު ސިޓިންގްރޭ ގައި

  ކޮންމެ ކަމެއް ކުރި ކަމުގައި ވިޔަސް އެކަމަކާ ގުޅޭ ޕްލޭލިސްޓަކާ ނުލައި ކަމެއް ކުރެވޭ ކަމަކަށް ނުވެއެވެ. ގޭގައި ...

  ސީރިއާގައި ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމާގައި ބައިވެރިވަމުން ދިޔަ ދިވެއްސެއްގެ ބޯ ބުރިކޮށްލާ އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލައިފި

  ސީރިއާގައި ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމާގައި ބައިވެރިވަމުން ދިޔަ ދިވެއްސެއްގެ ބޯ ބުރިކޮށްލާ އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލައިފިއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ...