ލޯނު އުސޫލުން ނޭމާ ބާސެލޯނާއަށް ދޫކޮށްލަނީ ؟

  ޕީއެސްޖީ  ދޫކޮށްލަން ބޭނުންވެފައިހުރި ތައްޔާރުވެއްޖެވެ.

  މީގެ ދެއަހަރުކުރީން ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑްފީއެއްކަމަށްވާ 222 މިލިއަން ޕައުންޑަށް ބާސެލޯނާދޫކޮށްލި ފޯވާޑް އަލުން އެކްލަބަށް މިއަހަރު ގެންދެވެންއޮތް ހަމައެކަނި ގޮތަކީ  ލޯނުއުސޫލުން އޭނާ ދޫކޮށްލުމެވެ. އެއީ ޕީއެސްޖީން ނޭމާ ވިއްކާލަން ކިޔާ އަގުކަމަށްވާ 190 މިލިއަން ޑޮލަރު ބާސެލޯނާއަށް ދެވެން ނެތުމުންނެވެ. ސަބަބަކީ އެފަދަ ބޮޑު އަދަދެއް ހޭދަކޮށްފިނަމަ ބާސެލޯނާއަށް ފައިނޭޝަލް ފެއަރޕްލޭއާ ޚިލާފްވިކަމުގެ އަދަބެއް އައުންގާތްކަމެއްކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭތީއެވެ.

  ފްރާންސްގެ ބައެއް މީޑިއާތަކުން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުގައި ބާސެލޯނާއަށް ނޭމާ ދޫކޮށްލުމަށްވުރެބޮޑަށް ޕީއެސްޖީން ބޮޑަށް ބޭނުންވަނީ  ރެއާލްމެޑްރިޑަށް ނޫނީ ޔުވެންޓާސްއަށް އޭނާ ދޫކޮށްލުމަށެވެ. ސަބަބަކީ އެދެކްލަބުން ދޭންބުނާ ފައިސާގެ އަދަދު ބާސެލޯނާއަށްވުރެ އިތުރުވުމެވެ. ނަމަވެސް ޕީއެސްޖީއާއެކު ނޭމާ ހަދާފައިވާ ކޮންޓެކްޓްގައި ބާކީ 3 އަހަރު އޮތްއިރު ކްލަބް ބަދަލުކުރެވެނީ ކުޅުންތެރިޔާގެވެސް ރުހުމުގައެވެ.

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ޖޯލިއަންސް މިކްސް  ވޮލީބޯލް މުބާރާތް 2018 : ރޭ ކުޅެވުނު  މެޗް ޓީމް އަލްފައިން ކާމިޔާބުކޮށްފި

  ޖޯލިއަންސް މިކްސް  ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ނަމުގައި މިހާރު ފޭދޫގައި ކުރިއަށްދާ ވޮލީ މުބާރާތުގައި  ރޭ ކުޅެވުނުމެޗް ޓީމް އަލްފައިން ...

  ދާދުގެ 4 ލަނޑާއެކު އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ބޫޓާންގެ މައްޗަށް ރާއްޖެ ކުރިހޯދައިފި

  އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގެ ފަހު މެޗްގައި ބޫޓާނާއި ދެކޮޅަށް ރޭ ރާއްޖޭގެ ގައުމީޓީމު ކުޅުނު މެޗް 7 ލަނޑު ...

  ޒޯން 8 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހިތަދޫޓީމް ހޯދައިފި

  މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޒޯން 8 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހިތަދޫ ފުޓްބޯޅަ ކުލަބުން ހޯދައިފިއެވެ. ޒޯން 8 ...

  އަތޮޅުމަދަރުސާ ބަލިކޮށް 14 އަހަރުން ދަށުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޝަރަފުއްދީން ހޯދައިފި

  މަމެން އައްޑޫ އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ 14 އަހަރުން ދަށުގެ ފައިނަލްމެޗްގެ  ފަހުހާފްގައި  މުހައްމަދު މާހީ އަބްދުﷲ ...

  އެންމެ މޮޅު އަންހެން 6 ކުޅުންތެރީންގެ ތެރޭގައި މީދޫގެ 2 ކުޅުންތެރިއަކު ހިމެނިއްޖެ

  އައްޑޫސިޓީ މީދޫ ދާއިރާގެ މަރަދޫފޭދޫ އައިލެންޑް ވޮއިސް އޮފް ޔޫތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މަރަދޫފޭދޫ އަވަށުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ  ” ...

  ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް : މިއަދުގެ މެޗުވެސް ބީރިކަނާ ކާމިޔާބުކޮށްފި

  ގައުމު އެފްސީން  އިންތިޒާމުކޮށްގެން މީދޫގައި  ބާއްވާ “ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް” ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނުމެޗް އެފްސީ ...