ޗެމްޕިއަންސްލީގު: ބޮޑު ތަފާތަކުން ބާސާ ބަލިކޮށް ބަޔާންމިއުނިކް ސެމީއަށް

  ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި 8 ލަނޑު 2 ލަނޑުގެ ބޮޑުތަފާތަކުން ބާސެލޯނާ ބަލިކުރުމަށްފަހު  ބަޔާން މިއުނިކް ސެމީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

  ބާސެލޯނާއާއި ބަޔާން މިއުނިކް ބައްދަލުކުރި މިމެޗު ފަށައިގެން ހަތަރު ވަނަ މިނެޓުގައި ބަޔާނުން ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހާފައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ތޯމަސް މުލާއެވެ. ބަޔާނުން ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނެގިތާ ތިން މިނެޓު ފަހުން އެޓީމުގެ ޑޭވިޑް އަލަބާ ފޮނުވާލި ބޯޅައެއް ބައިކޮޅަށް  ވަދެ މެޗުގެ ނަތީޖާ ވަނީ ހަމަހަމަވިއެވެ.

  އޭގެ ފަހުން މެޗުގެ 22 ވަނަ މިނިޓްގައި އީވަން ޕެރިސިކް ވަނީ ލަނޑެއް ކާމިޔާބުކޮށް ބަޔާންއަށް ލީޑު ނަގައިދީފައެވެ. ބަޔާންގެ ތިންވަނަ ލަނޑު 27 ވަނަ މިނިޓްގައި އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ ސާޖް ގްނެބްރީ އެވެ.

  މެޗުގެ 31 ވަނަ މިނަޓް ތޯމަސްމުލާވަނީ  ބަޔާންގެ  ހަތަރު ވަނަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދީ މެޗްގެ ލީޑު 4- 1 އަށް ބަދަލުކޮށްދީފައެވެ.

  ބޮޑު ލީޑަކާއެކު ފުރަތަމަ ހާފް ބަޔާން އިން ނިންމާލިއިރު ދެވަނަ ހާފްގެ ކުރީކޮޅު ލުއިސް ސުއަރޭޒް ވަނީ ގޯލެއް ކާމިޔާބުކޮށްދީ ބާސާ އަށް ނަތީޖާގެ ފަރަގު ކުޑަކޮށްދީފައެވެ. ނަމަވެސް މެޗުގެ 63 ވަނަ މިނެޓްގައި ބަޔާންގެ ފަސްވަނަ ގޯލު ކިމިޗް ކާމިޔާބުކޮށްދިންއިރު މެޗުގެ 82 ވަނަ މިނެޓްގައި އެޓީމުގެ ހަވަނަ ގޯލު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އިތުބާރު ފޯވާޑް ރޮބަޓް ލެވެންޑޯސްކީ އެވެ.

  ބަޔާން އިން މި މެޗުގައި ކާމިޔާބުކުރި ފަހު ދެ ގޯލު މެޗުގެ 85 ވަނަ މިނިޓާއި 89 ވަނަ މިނިޓްގައި  ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ލޯނެއްގެ ދަށުން ބާސާ އިން ބަޔާން އަށް ފޮނުވާލި ކުޓީނިއޯ އެވެ.

  ޕޯޗުގަލްގެ ލިޒްބަންގައި ކުރިޔަށްދާ މިމުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި  ބަޔާން މިއުނިކް ބައްދަލުކުރާނީ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އާއި ލިޔޯން ކުޅޭ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ފަހު މެޗުން މޮޅުވާ ޓީމަކާ އެވެ.

  ފޮޓޯތައް: ބަޔާންމިއުނިކާއި ބާސެލޯނާ ބައްދަލުކުރި މެޗްގެ ތެރެއިން

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ކޯވިޑް-19 : މާފުށިން މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ، މިއަދުގެ 3ވަނަ

  ކ.މާފުށީގައި ނިޔާވި މީހަކު ކޯވިޑް19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. މިއީ މިއަދު މި ބަލީގައި ރާއްޖެއިން ނިޔާވި 3 ވަނަ މީހާއެވެ. ...

  އިގިރޭސި ޕްރިމިއާލީގުގެ ބައެއްމެޗްތައް ދައްކާ އައިސްޓީވީ ދިރާގުޓީވީއަށް

  ދިރާގު ޓީވީއިން އައިސްޓީވީގެ ޗެނަލް ތައާރާފް ކޮށްފިއެވެ. ރާއްޖެއަށް މިހާރު އެންމެ ފުޅާކޮށް ކޭބަލް ޓީވީގެ ހިދުމަތްދެމުން އަންނަ. ...

  ޕީޕީއެމްގެ ކޮންގްރެސް ބަލައިނުގަންނަން އީސީއިން ނިންމައިފި

  ޕާޓީގެ އަސާސީ ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަނުވާކަމަށްބުނެ މިދިޔަ ހުކުރުދުވަހު ބޭއްވި ޕީޕީއެމްގެ ކޮންގްރެސް،  ބަލައިނުގަތުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ...

  މިއަދު މީދޫގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރާ މިސްކިތްތަކާއި އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން

  މިއަދު ( 27 ނޮވެމަބަރ 2020 ވަނަ ދުވަހު )   މީދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި    އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރެއްވުމަށް ...

  މީދޫ ގެއަކުން ވަގަށް ނަގާފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ތަކެތި ހޯދައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

  މީދޫ ސައިގޭ ގޯތި ތެރޭގައި އަލަށް އިމާރާތްކުރަމުންދާ ބައިން ވަގަށް ނަގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ ތަކެތި ހޯދައި 32 އަހަރުގެ ...

  ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަކީ މަތިވެރި، ޝަރަފުވެރި، ބޮޑު އަމާނާތެއް އެކުލެވިގެންވާ ޚިދުމަތެއްކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

  ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަކީ މަތިވެރި، ޝަރަފުވެރި، ބޮޑު އަމާނާތެއް އެކުލެވިގެންވާ ޚިދުމަތެއްކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު ...