ޖަރުމަނުގެ ފުރަތަަމަ ޑިވިޝަނާއި ދެވަނަ ޑިވިޝަނުން 10 ކުޅުންތެރިއަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  ޖަރުމަނުގެ ފުރަތަަމަ ޑިވިޝަނާއި ދެވަނަ ޑިވިޝަނުން 10 ކުޅުންތެރިއަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެވެ. ޖަރުމަން ލީގުގެ ކުޅުންތެރީން ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވް މިވީ މާރޗްމަހުގެ މެދުތެރޭގައި ހުއްޓާލި ލީގުގެ ކުޅުން އަލުން ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން ދަނިކޮށެވެ.

  ލީގުގެ ކުޅުން މިމަހުގެ ފަހުކޮޅު ފެށުމަށް ޓީމުތަކުން އަންނަނީ ފަރިތަކުންތައް ފަށާފައެވެ. ހުރިހާ ކުލަބަކުން ކުޅުންތެރީން ކޮވިޑް 19 އަށް ޓެސްޓް ކުރުމަށްފަހު އަލުން ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފަށަން ސަރުކާރުން ދެކޮޅު ނަހަދާނެކަމަށް ޖަރުމަނުގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުން ގަބޫލް ކުރެއެވެ. މިކަން ކުރުމަށް ޖަރުމަނުގެ ދެޑިވިޝަންގެ ހުރިހާ ކުޅުންތެރީން ކޮވިޑް 19 އަށް ޓެސްޓްކުރިއިރު 10 ކުޅުންތެރިއަކުވަނީ ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ.

  މީގެ ދެދުވަސްކުރީން ޖަރުމަން ބުންޑަސްލީގާގެ ކްލަބް ކޯންގެ ތިންކުޅުންތެރިއަކުވެސްވަނީ ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ. ބައެއް ކުޅުންތެރީން ޕޮޒިޓިވްވިކަމުގައިވިޔަސް އިޖުތިމާއީ ގައިދުރުކަމުގެ މިންގަޑުތަކަށް އަަމަލުކޮށް ޓީމުތަކުން ފަރިތަކުރުންތައް ކުރިއަށް ގެންދަމުން އަންނަކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

  މަސްދަރު: ޕީއެސްއެމް ސްޕޯޓްސް

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ވެރިކަމުގެ ނިޒާމާ ބެހޭ ގޮތުން ވޯޓެއް ނަގަން ޖެހޭ

  ވެރިކަމުގެ ނިޒާމުގެ މައްސަލައިގައި ގޮތެއް ނިންމާނީ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓުން ކަމަށާއި ރައްޔިތުން ކޮންމެ ގޮތަކަށް ނިންމެވި ނަމަވެސް، އެގޮތަކަށް ...

  އައްޑޫސިޓީއަށް އަދިވެސް މޫސުން ގޯސް، ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި

  މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައާއި ގުޅިގެން ކ. އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑޫސިޓީއާއި ހަމައަށް  މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ވައިޓް އެލާޓް ...

  އެމްޑީޕީއަށް ވަނީ ޑިމޮކްރަޓިކް އުސޫލުން ހިނގާ ޕާޓީއެއްކަމަށް ހީކޮށް: ރޮޒޭނާ

  ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދުވަސްވީ ޕާޓީ އަދި މިހާރު ވެރިކަން ކުރަމުންދާ މައިޕާޓީ އެމްޑީޕީއަށް ވަނީ ވަންނާނެ ޕާޓީއެއް ނެތިގެން ...

  ފުވައްމުލަކަށް ރާޅު އަރައި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ

  ޏ. ފުވައްމުލަކަށް ރާޅު އަރައި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ. މިގޮތުން، އެންމެ ބޮޑަށް އުދަ އަރާފައިވަނީ އެރަށު ފަޔާ ...

  އީޔޫގެ ފަރާތުން ރާއްޖެއަށް އެއްވެސް ޕުރެޝަރެއް ނެތް: ސަފީރު ޝިއާން

  އީޔޫގެ ފަރާތުން ރާއްޖެއަށް ފިއްތުންތަކެއް ކުރިމަތި ކުރަމުންދާކަމަށް ބުނެ، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދައްކަމުންދާ ވާހަކަތަކަކީ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުގެ އަމިއްލަ ...

  މަސްތުވާ ތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި މީދުން ދެ ޒުވާނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

  މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި  މީދުން ދެ ޒުވާނަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މިދެޒުވާނުން ޕޮލިހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ހުޅުމީދޫގައި ޕޮލިހުން ހިންގި ...