އައްޑޫސިޓީގެ އަވަށްތަކުން ފިޠުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުމާބެހޭ

  އައްޑޫސިޓީގެ އަވަށްތަކުގެ އަވަށު އޮފީސް ތަކަށް އޮންލައިންކޮށް މިއަހަރުގެ ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުން 02 ރަމަޟާން 1441  (25 އެޕްރީލް 2020)  ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުންފެށިގެން  27 ރަމަޟާން 1441  (20 މެއި 2020) ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ  މެންދުރު 12:00 ގެ ނިއަލަށް ހަމަޖެހިފައިވާނެކަމަށް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

  ފިތުރު ޒަކާތް ދެއްކުމާއިބެހޭގޮތުން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ފިޠުރު ޒަކާތުގެ މިންވަރަކީ މީހަކަށް 2.4 ކިލޯގެ ގޮވާމުގެ މިންވަރެވެ. ޒަކާތް ނެރޭނީ އެބަޔަކު އަހަރުތެރޭގައި އާންމުކޮށް ކައި އުޅުނު ބާވަތްތަކުން (ގޮވާމުން)  2.4 ކިލޯގެ މިންވަރެވެ. ނުވަތަ އެ ޢަދަދަށްވާ އަގެވެ.

  މިގޮތުން އައްޑޫސިޓީގެ އަވަށްތަކުން ޒަކާތް ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަގުތައް ތިރީގައި ދަންނަވާފައިއެވަނީއެވެ.

  އާދައިގެ ހަނޑުލުންނަމަ މީހަކަށް   -/12ރ  )ބާރަ ރުފިޔާ )
  ތައިލެންޑްގެ ހުދު ހަނޑުލުންނަމަ މީހަކަށް -/31ރ  (ތިރީސް އެއް ރުފިޔާ )
  ބާސްމަތީ މުޅުހަނޑުލުންނަމަ މީހަކަށް -/55ރ  (ފަންސާސް ފަސް ރުފިޔާ)
  ރަތްހަނޑުލުންނަމަ މީހަކަށް -/62ރ  (ފަސްދޮޅަސް ދެ ރުފިޔާ)
  އާދައިގެ ފުށް މީހަކަށް 9/- ރުފިޔާ (ނުވަ ރުފިޔާ)

   

  ފިތުރު ޒަކާތުގެ ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ހަމަޖައްސަވާފައިވާ ތިރީގައި އެވާ ބީ.އެމް.އެލް އެކައުންޓަށެވެ.

  އެކައުންޓް ނަންބަރ: 7708700341004

  އެކައުންޓް ނަން: 1277-Kharadhu 2

  އޮންލައިންކޮށް ފިތުރު ޒަކާތް ދެއްކުމަށްފަހު ފައިސާ ޖަމާކުރި ނުވަތަ ފައިސާ ޓްރާންސްފަރކުރި ސްލިޕް އެ މީހަކު ހިމެނޭ އަވަށެއްގެ ވައިބަރ ނަންބަރަށް ފޮނުއްވައި ދެއްވުމަށްވެސް ސިޓީކައުންސިލުގެ އިއުލާނުގައި ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.  އަދި ސްލިޕްގެ ރިމާކްސް ގައި ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ދެއްކެވި މީހުންގެ އަދަދާއި، ރޭޓް އަދި ފައިސާ ދެއްކި ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް ލިޔުއްވުމަށްފަހު ފޮނުވައި ދެއްވުމަށްވެސް ސިޓީކައުންސިލުން އެދިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

  ތިރީގައި ދަންނަވާފައި އެވަނީ ފިތުރު ޒަކާތް އޮންލައިންކޮށް ދެއްކުމަށްފަހު ނުވަތަ ޓްރާންސްފާރ ކުރުމަށްފަހު ސްލިޕް އަދި ތަފްސީލް ވައިބަރަ ކޮށް ފޮނުވަންޖޭ ނަމްބަރު ތަކެވެ.

  # އަވަށް ވައިބަރ ނަންބަރ
  1 ހިތަދޫ އަވަށް 9494495
  2 މަރަދޫ އަވަށް 7900621
  3 މަރަދޫ ފޭދޫ އަވަށް 7651634
  4 ފޭދޫ އަވަށް 7902809
  5 ހުޅޫދޫ އަވަށް 7938600
  6 މީދޫ އަވަށް 7842725

   

   

   

   

   

   

   

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ޤާސިމްގެ މަރުގެ މައްސަލަ – އަދުހަމް ކުށަށް އިއުތިރާފުވެއްޖެ، ބޭނުންވަނީ ގާސިމްގެ ވާރިސުންގެ ފަރާތުން މާފު –އަދުހަމް

  4 ޑިސެމަބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު ގާސިމް ހަސަނަށް ވަޅިއަކުން ހަމަލާދީ މަރާލި މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން ...

  ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް : ގިނަ ބައެއްގެ ފޭވަރިޓް އެއްޓީމުގެ ގޮތުގައި ބެލެވުނު ހަބޭސް ބަލިކޮށް ހިތަދޫ ރިވެރިން ފައިނަލަށް

  މިރޭ ކުޅެވުނު ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލް ދެވަނަ މެޗުގައި ފޭދޫގެ ހަބޭސް ބަލިކޮށް  ހިތަދޫ  ކްލަބް ...

  ޘާނަވީ އިމްތިހާނުގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރުމަށް ޚާއްސަހަރަކާތްތަކެއް ބާއްވައިފި

  މިދިޔަ އަހަރު ޘާނަވީ ތަޢުލީމު ނިންމާ އިމްތިޙާނުތަކުން، ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުން ހޯދި ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރުމަށް ޚާއްޞަ ޙަރަކާތްތަކެއް ...

  ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ނޫންގޮތަކަށް އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދަތުރުކުރުން މަނާކޮށްފި

  މިމަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޟަރޫރީ ބޭނުންތަކަށާއި، ޞިއްޙީ ފަރުވާ ހޯދުމަށްޓަކައި ނޫންގޮތަކަށް މީހުން ދިރިއުޅޭ އެއްރަށުން ...

  ފްލައިމީގެ ދަތުރުތައް އައްޑޫއާއި ފުވައްމުލަކަށް އަނެއްކާވެސް ފަށަން ތައްޔާރުވަނީ

  ފުލައިމީގެ ދަތުރުތައް އައްޑޫއާއި ފުވައްމުލަކަށް ފެށުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް އެ އެއަރލައިނުން ބުނެފިއެވެ. ފުލައިމީގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ، އެ ...

  ގުރުއާން މުދައްރިސް ކަރީމް ގުރުއާން މުދައްރިސްކަމުގެ ވަޒީފައިން ރިޓަޔަރ ކޮށްފި

  ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލްގެ ގުރުއާން މުދައްރިސް އަލްހާފިޒު މުހައްމަދު އަބްދުލްކަރީމް ގުރުއާން މުދައްރިސްކަމުން ރިޓަޔަރ ކޮށްފިއެވެ. ވީއޯއެމްއަށް އެނގިފައިވާގޮތުގައި ގުރުއާން ...