ގަމުގައި ހިންގަމުން އައި ފްލައިން ސްކޫލް ހިންގުން އެވިޑް ކޮލެޖުގެ ދަށަށް ބަދަލު ކޮށްފި

  އައްޑުސީޓި ގަމުގައި އޭޝިއަން އެކަޑެމީ އޮފް އެރޮނޯޓިކްސް( އޭއޭއޭ ) ގެ ފަރާތުން ހިންގަމުން އައި ފްލައިންގ ސްކޫލު ހިންގުން އެވިޑު ކޮލެޖުގެ ދަށަށް ބަދަލުކޮށްފި އެެވެ.

  ބުރާސްފަތި ދުވަހު ( 24 ޖޫން 2021 ވަނަ ދުވަހު ) ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި “އެވިޑް ސްކޫލް އޮފް އޭވިއޭޝަން” (އަސާ) އުފައްދާ އެކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ވަނީ ސޮއިކޮށްފަ އެވެ.

  މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދަރިވަރުންނަށް ދޭ ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް އެވިޑު ކޮލެޖުން ކުރާގޮތަށް ނިންމާފައިވާ އިރު، އޭއޭއޭ ގެ ހުރިހާ މުދަލާއި ތަކެތި ވަނީ އެވިޑުގެ ނަމަށް ބަދަލު ވެފަ އެވެ.

  ގަމުގެ ފްލައިން ސްކޫލް އެވިޑް ކޮލެޖާއި ހަވާލްކުރުމަށް ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން – ފޮޓޯ : އެވިޑް ކޮލެޖް

  އެވިޑު ކޮލެޖުން މުޅިން އަލަށް އުފެއްދި މި އޭވިއޭޝަން ސްކޫލާއި ބެހޭގޮތުން އެ ކޮލެޖްގެ ޗެއަރމަން އަބްދުﷲ މުސްތާގް ރަޝާދު ވިދާޅުވީ ހާލަތުގެ ގޮތުން އެ ސްކޫލުގެ އުދުހުންތައް ފެށޭވަރުވާނީ ސެޕްޓެމްބަރ މަހު ކަމަށެވެ.

  އޮންލައިން ނޫސް އެޓޯލް ނިއުސް އިން ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން އެވިޑް ކޮލެޖްގެ ޗެއަރމަން އަބްދުﷲ މުސްތާގް ރަޝާދުވިދާޅުވީ އެ ސްކޫލަށް ބޭނުންވާ އިންސްޓްރަކްޓަރުން ހޯދުމަށް ސްރީލަންކާގެ ބައެއް ފަރާތްތަކާ އިންޓަރވިއު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

  އަޅުގަނޑުމެން ވާނީ ސްރީލަންކާގެ ބައެއް ފަރާތްތަކާ އިންޓަރވިއު ކޮށްފަ. އެކަމަކު ކޮވިޑުގެ ހާލަތުގެ ސަބަބުން އެމީހުން ރާއްޖެ ގެނައުމަސް އެބަހުރި ދަތިތަކެއް. ދަރިވަރުން ހިތްހަމައެއް ނުޖެހިގެން އުޅެނީ އޭއޭއޭ ގައި ކުރިން ތިބި އިންސްޓްރަކްޓަރުންގެ ތެރެއިން އެންމެންނަކާ ނޫން.”

  މުސްތާގު ވިދާޅުވި އެވެ.

  މީގެ އިތުރުން އޭނާ ވިދާޅުވީ އެވިޑު ކޮލެޖުގެ މެނޭޖުމެންޓު ތަފާތުވާނެ ކަމަށާއި ދަރިވަރުންނަށް ދެރަވާނެ ގޮތެއް ނުހަދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ދަރިވަރުންގެ އަޑު އަހާނެ ކަމަށެވެ.

  މުސްތާގު ވިދާޅުވީ ކިރިޔާ ވެސް ފުރުސަތެއް ލިބުމުން އިންޓަރވިއު ކޮށްފައިވާ މީހުން ގެންނާނެ ކަމަށާއި “އަސާ” އިން ދަރިވަރުންގެ މުސްތަގުބަލަށް އަބަދު ވެސް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު 4 މަހަށް ޖަލަށް ލާން ހުކުމްކޮށްފި

  ދައުލަތުގެ ރަސްމީ ލިޔެކިޔުންތައް ބަދަލުކުރާ ނިޒާމް، ޖެމްސް ހުއްޓުވާލަން އެންގެވިކަން ސާބިތުވެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު ހަތަރު ...

  ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެއިން އިތުރު 17 ދިވެހިންނާއި 6 ބިދޭސީން ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެއިން އިތުރު 17 ދިވެހިންނާއި 6 ބިދޭސީން ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. ތަފްސީލް އަންނަނީ

  އާ ޗެނަލްތަކާއެކު ދިރާގުޓީވީން ގޯލްޑް ޕެކް ތަރާއަފުކޮށްފި

  ފިލްމު ދައްކާ އާ ޗެނަލްތަކަކާއެކު ދިރާގުޓީވީންގޯލްޑް ޕެކެޖެއް ތައާރަފުކޮށްފިއެވެ. ދިރާގުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، ސިނެމަޗީގެ ފިލްމީ ޗެނަލްތަކާއެކު 100 ...

  ޔޫރޯ 2020 : ގްރޫޕްގެ އެފް ގެ 3 ވަނަ ޓީމަކަށް ހޮވި ޕޯޗްގަލްވެސް ގަދަ 16 އަށް

  ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިރޭ ފްރާންސާއި އެއްވަރުވެ ގްރޫޕް އެފްގެ ތިންވަ ޓީމަކަށް ޕޯޗްގަލް ހޮވި އެޓީމުވެސް ގަދަ ...

  މާދަމާ މީދޫގައި ކުރެވޭ ކޭތަނަމާދު ކުރެވޭނީ މަސްޖިދުލް އިބްރާހިމް މަޖުދުއްދީންގައި – އިމާމުވެ ނަމާދު ކުރައްވާނީ ކަރީމް

  މާދަމާ ހެނދުނު ހިފާ އިރުކޭތައާ ގުޅިގެން، މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި ކޭތަ ނަމާދު ކުރާނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި ...

  އަފިރިން ބަލިކޮށް ބީ ގްރޫޕުން ގަބުރު ކްއާޓަރ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި

  މަރަދޫފޭދޫ އަފިރިން  ބަލިކޮށް ގްރޫޕް ބީން  ކްއާޓާފައިނަލުން މަރަދޫ ގަބުރު ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ. ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ ...