އައްޑޫ ސިޓީގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުގެ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތު އުވާލައިފި

  އައްޑޫ ސިޓިގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުގެ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތު އުވާލައިފި އެވެ.

  އައްޑޫގައި ދެ ވަނަ ފަހަރު ކޯވިޑް ފެތުރެން ފެށުމުން ސިޓީގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތައް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނައީ މިދިޔަ މެއި މަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހު އެވެ. .

  މިއަދު މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތު އުވާލާފައިވަނީ ގުޅިފައިވާ ރަށްތައް ކަމަށްވާ ހިތަދޫ، މަރަދޫ، ފޭދޫ އަދި މަރަދޫފޭދޫ އެވެ.

  އައްޑޫ އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތަފާސް ހިސާބު ދައްކާގޮތުން އެ ސިޓީގައި މިވަގުތު ކޯވިޑް ޖެހިފައި70 މީހުން އެބަތިއްބެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ދެ މީހުންނަކީ އިއްޔެ އަލަށް ޕޮސިޓިވްވި މީހުންނެވެ.

  މިހާރުއައްޑޫސިޓީގައިކޮވިޑް ޖެހިފައިވާކަމަށް ރެކޯޑްކުރެވިފައިވާ މީހުން ތިބީ ތިން ރަށެއްގައި އެވެ. އެއީ ހިތަދޫގައިތިބި 37 މީހުންނާއި މަރަދޫގައި ތިބި 29 މީހުންނާއި އަދި މަރަދޫފޭދޫގައި ތިބި ހަތަރު މީހުންނެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ކޯވިޑް-19 : މާލެއިން ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 13 އަަށް

  އިތުރު ދިވެއްސަކު މާލެއިން ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، މާލެއިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 13 އަށް އަރައިފިއެވެ. މި މީހާ ...

  ރަށަށް ނުދެވި މާލޭގައި ތާށިވެފައިތިބި މީހުންނަށް ރަށަށް ދެވޭނެ ގޮތް ހަދަން މަޝްވަރާކޮށްފި

  މާލެ ލޮކްޑައުން ކުރުމާއެކު، ލަފާ ފުރުން މަނާކުރުމުގެ ސަބަބުން ތަފާތު އެކި ސަބަބުތަކާއި ހުރެ މާލޭގައި ތާށިިވެފައި ތިބި ...

  ކޯވިޑް-19 : އިތުރު 22 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

  ރާއްޖެއިން އިތުރު 22 މީހަކު ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 16 ދިވެހިންނާއި ބަންގްލަދޭޝްގެ 4 މީހަކާއި ...

  ނަރުދޫއިން އިތުރު 3 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  ށ. ނަރުދޫއިން އިތުރު ތިން މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. “ވަގުތު” ނޫހުގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ނަރުދޫން ...

  ކޯވިޑް-19 : “އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންގެ ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަން ސަރުކާރުން ކަށަވަރުކޮށްދޭނެ”

  ކޯވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އައްޑޫ ސިޓީގައި ޓެސްޓްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމުތަކާއި، ޞިއްޙީގޮތުން ހުރި ގޮންޖެހުންތަކަށް އަވަސް ހައްލުތަކެއް ހޯއްދަވައި ދެއްވާނެކަމުގެ ޔީގީންކަން ...

  ޑެލިވަރީކުރުން މުޅިން ހުއްޓާލަން ޖެހިދާނެ – ނަވީން

  ޑެލިވަރީ ކުރުން މުޅިން ހުއްޓާލައި، ހަމައެކަނި ވިޔަފާރިކުރަން ދޫކުރާ ހުއްދައިގެ ދަށުން ބޭރަށް ނުކުމެވޭ ގޮތަށް ބަދަލުކުރަން ޖެހިދާނެ ...