އައްޑޫސިޓީގެ އަވަށްތައް ހިމެނޭގޮތައް އިތުރު ފަސް ރަށެއްގައި އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ގާއިމް ކުރުމަށް ހިޔާލު ހޯދަނީ

  އައްޑޫސިޓީ ގެ އަވަށްތައް ( ރަށްތައް ) ހިމެނޭހެން އިތުރު ފަސް ރަށެއްގައި އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން ކަރަންޓު އުފައްދައި ހިދުމަތް ދިނުމުގެ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރާނެ ސަރަހައްދުތައް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި އެ ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމުގެ ގޮތުން ސާވޭއެއް ކުރުމަށް އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

  ސޯލާ ޕީވީ ސިސްޓަމް ހަރުކޮށްގެން އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން ކަރަންޓު އުފެއްދުމުގެ މަޝްރޫއު ހިންގަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އައްޑޫސިޓީގެ އަވަށްތަކުގެ އިތުރަށް ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ އިތުރުން ބ. އޭދަފުށީގައާއި، ޅ. ހިންނަވަރުގައާއި، ގދ. ތިނަދޫ އަދި ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި އެވެ.

  މިއީ ވޯލްޑް ބޭންކްގެ އެހީގައި އެކްސެލެރޭޓިވް ރިނިއުބަލް އެނާޖީ އިންޓެގްރޭޝަން އެންޑް ސަސްޓެއިނަބަލް އެނާޖީ (އެރައިޒް) ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓްރީން ކުރިއަށް ގެންދަން ހަމަޖެހިފައިވާ މަޝްރޫއެކެވެ.

  ބައެއް ނޫސްތަކަށް އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ ރިނިއުބަލް އެނާޖީ އެވެއާނެސް އޮފިސަރު އިފާދު ވަހީދު ވިދާޅުވީ އެ މަޝްރޫއުއަކީ ވޯލްޑް ބޭންކްގެ އެހީގައި ހިންގާ މަޝްރޫއަކަށްވާއިރު ވޯލްޑް ބޭންކްގެ މިފަދަ މަޝްރޫއުތައް ފެށުމުގެ ކުރިން މަޝްރޫއު ހިންގާ ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމަކީ މިހާރު ލާޒިމު ކަމެއް ކަމަށެވެ.

  ސޯލާ ޕީވީ ސިސްޓަމް ހަރުކުރާ ރަށެއްގެ ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން ސާވޭ ފޯމެއް މެދުވެރިކޮށް ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަން މިނިސްޓްރީން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކައުންސިލްތަކާ މަޝްވަރާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރެވެމުންދާ ކަމަށެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ފެބްރުއަރީ މަސް ތެރޭގައި ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ލިބިގެންދާނެ- މިނިސްޓަރ ނާޒިމް

  ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތް ކުރި ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި ހުޅުވި ޚިދުމަތް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ހެލްތް ...

  ކޮވިޑް19 އިން ސަލާމަތްވުމަށް ހުރިހާ އެންމެންވެސް ގޭގައި ތިބުމަށް ދިވެހި ޑޮކްޓަރުން ތަކުރާރުކޮށް އިއުތިމާސްކޮށްފި

  ކޮވިޑްގެ ނުރައްކާތެރިކަން ބޮޑުވެ ބަލިފެތުރޭ މިންވަރު އިންތިހާއަށް ގިނަވަމުންދާ މިދަޑިވަޅުގައި  ރާއްޖޭގެ ރަށްޔިތުން ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންޖެހޭކަމަށް ރާއްޖެގެ ...

  ނޮވެމްބަރު 1 ގައި ރާއްޖެދާން – ރައީސް ނަޝީދު

  އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެވަޑައިގަންނަވަން ގަސްތުކުރައްވާކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ...

  އަތޮޅުތެރެ އާއި މާލޭގެ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވެމްކޯއިން 5 ކޮޅުވެއްޓި ގެނެސްފި

  އަތޮޅުތެރެ އާއި މާލޭގައި ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ވެމްކޯއިން 5 ކޮޅުވެއްޓި ގެނެސްފިއެވެ. އެ ގޮތުން ގެނެސްފައިވަނީ ...

  ރާއްޖެއިން އިތުރު 156 މީހުން ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

  ރާއްޖެއިން އިތުރު 156 މީހުން ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ މީހުން ޕޮޒިޓިވްވި ދުވަހަކަށް މިއަދުވެއްޖެއެވެ. ހެލްތު ...

  އައްޑޫސިޓީއަށް އަދިވެސް މޫސުން ގޯސް، ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި

  މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައާއި ގުޅިގެން ކ. އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑޫސިޓީއާއި ހަމައަށް  މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ވައިޓް އެލާޓް ...