އައްޑޫ ސިޓީން ކޯވިޑް 19 އަށް ދިވެއްސަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

  އައްޑޫސިޓީގެ ގަމުގައި ހިންގަމުން އަންނަ އީކުއޭޓަރ ވިލޭޖްގެ ކަރަންޓީނުގައި ހުރި އުމުރުން 65 އަހަރުގެ އަންހެނަކު   ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ..

  އައްޑޫއިން ކޮވިޑް-19އަށް 65 އަހަރުގެ ދިވެހި އަންހެނެއް ޕޮޒިޓިވްވިކަން ހާމަކުރެއްވީ ނޭޝަނަލް އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކު ޢަޒީޒެެވެ. މަބްރޫކު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އައްޑޫއިން ޕޮޒިޓިވްވި އަންހެން މީހާއަކީ އެންމެ ފުރަތަމަ މާލެއިން އައްޑުއަށް ގޮސް ކަރަންޓީނު މަރުކަޒުތަކުގައި ކަރަންޓީނުވެގެން ތިބެވޭ ގޮތަށް ފޮނުވި މީހުންގެ ތެރެއިން މީހެއް ކަމަށެވެ.

  މަބުރޫކު ވިދާޅުވީ ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީގައިހުރި އުމުރުން 65 އަހަރުގެ މި ދިވެހި އަންހެންމީީހާ ،  ހުރީ އޭނަގެ މާމަ ދަރިފުޅާއެކު ކަރަންޓީންގައި އެއް ރޫމެއްގައި ކަމަށެވެ. އެކަމަކު  މާމަ ދަރިފުޅުގެ ޓެސްޓު ނަތީޖާ ނެގެޓިވްވެފައިވާ ކަމަށްވެސް މަބްރޫކު ވިދާޅުވިއެވެ.

  އަދި މިއީ އައްޑޫގެ އާބާދީގެ ތެރެއިން ބަލި ފެނުން ނޫން ކަމަށާއި މިއީ ކަރަންޓީނު މަރުކަޒަކުން ބަލި ފެނުން ކަމުގައި މަބްރޫކު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

  އައްޑޫސިޓީން ކޮވިޑަށް މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވުމާގުޅިގެން ޕީއެސްއެމް ނިއުސްއަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން އައްޑޫސިޓީގެ މޭޔަރު ޢަބްދުﷲ ޞާދިގު ވިދާޅުވީ އައްޑޫން ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ކޭހަކީ ރަށުން ބޭރުން އެތެރެވި ކޭހެއްކަމަށާ  މިމީހާއަކީ މާލެއިން އައްޑުއަށް ކަރަންޓީނަށް އައި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނި ކަރަންޓީނުގެ މުއްދަތު ހަމަކޮށް، ދޫކޮށްލުމުގެކުރިން ނެގި ސާމްޕަލުން ޕޮޒިޓިވްވި މީހެއްކަމަށެވެ.  އަދި މިމީހާގެ ފުރަތަމަ ޓެސްޓް ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމުން، ދެވަނަ ޓެސްޓެއް ހެދުމަށްޓަކައި ސާމްޕަލް ނެގުމަށްފަހު އެސާމްޕަލް މާލެއަށް މިއަދު  ފޮނުވާލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށެވެ.

  އައްޑޫސިޓީން ކޮވިޑަށް މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާއިރު މިހާރު ސަރުކާރުން ދަނީ ހޯމް ކަރަންޓްޓީނަށް އެދޭ ގިނައަދަދެއްގެ މީހުން ހޯމް ކަރަންޓީނަށް އައްޑޫސިޓީއަށް ފޮނުވަމުންނެވެ. މިގޮތައް ފޮނުވާ މީހުން ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ތިބޭތޯއާއި އެގޭގެއަށް އެހެން މީހުން ގޮސް ހަދާތޯ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބެލުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއްކަމުގައި މިއަދު އައްޑޫސިޓީން ކޮވިޑްއަށް ޕޮޒިޓވްވި ކޭސް އަށް ބަލާލުމުންވެސް އެގިގެންދެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތް

  ރަށްތަކާ ފަޅުތައް ވިއްކައިގެން އެމްއެމްޕީއާރުސީއަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލުހުގެ ބައެއް މެމްބަރުންނަށްވެސް ލިބިފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލަ ތަހުގީގު ...

  ފޮޓޯއިން ޚަބަރު: ރައީސް ސޯލިހުއާއި ރައީސް ނަޝީދު 2019 ވަނަ އަހަރު މީދުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން

  ރައީސް ސޯލިހުއާއި ރައީސް ނަޝީދު 2019 ވަނަ އަހަރު މީދުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ރައީސް ސޯލިހުއާއި ރައީސް ...

  އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓު ދިނުމަށްވުރެ އިސްކަންދޭން ޖެހޭނީ ޕާޓީތަކުން ވާދަކުރާ ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓްދިނުން- ފަޔާޒް

  އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓު ދިނުމަށްވުރެ އިސްކަންދޭން ޖެހޭނީ ޕާޓީތަކުން ވާދަކުރާ ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓްދިނުންކަމަށް  އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ...

  މިޝްކާގެ މަރު: ރިވިއު ރިޕޯޓުގައި ހުސް އިޙުމާލު، އެންބިއުލާންސް ނުފޮނުވާ ހެދީ ދޮގު

  މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ކޯވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ފަރުވާ ނުދެވި ލަސްވުވުމުގެ ސަބަބުން މަރުވި ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ...

  ޖުލައި 9 ގެ ފަހުން ދުވާފަރަށް ދަތުރުކުރި ނުވަތަ ދުވާފަރުން މީދޫއަށް ދަތުރުކުރި މީހުން އެނގުމަށް އެދިއްޖެ

  ރ. ދުވާފަރުގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި ތިން މީހަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާއި ގުޅިގެން ޖުލައި 9 ...

  އެމްއެމްޕީއާރްސީއަށް ދީފައިވާ 100 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ތެރެއިން 70 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިނުވޭ – ޝާހިދު

  އެމްއެމްޕީއާރްސީއަށް ޑޮލަރު ގަތުމުގެ ނަމުގައި އެމްޕީއެލްއިން  100 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަރުފިޔާ ދީފައިވާ ކަމަށާއި، އެފައިސާ އެމްޕީއެލްއަށް ލިބިފައި ...