ފޮޓޯއިން ޚަބަރު : އައްޑޫސިޓީގެ މޭޔަރާއި ގުޅިފައިވާ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލަރުން މީދުއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

  އައްޑޫސިޓީގެ މޭޔަރު އަލީ ނިޒާރާއި އައްޑޫސިޓީގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލަރުން ހޮނިހިރުދުވަހު ހުޅުދޫއާއި މީދުއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފިއެވެ.

  މޭޔަރު އަލީ ނިޒާރާއި ގުޅިފައިވާ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލަރުންގެ އިތުރަށް ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެހިނިހެން ބޭފުޅުންނާއި އެކު  ޖުމްލަ 18 މެމްބަރުންގެ ޓީމެއް ހޮނިހިރު ދުވަހު މީދުއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާއިރު މިބޭފުޅުންގެ މިދަތުރުގައި ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާން ، މީދޫގެ އެކޯގާޑަން ، މީދޫގައި ޓޫރިޒަމް ތަރައްގީކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަހައްދުގެ ލޭންޑްސްކޭޕިންގެ  މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ސަރަހައްދު ، މީދޫ ކަޅިބިތްފަރާތުގެ ގޮޑު ދޮށުގައި ޖިއޯބޭގް ޖަހަމުންދާ ސަރަހައްދު ، މީދޫގެ ދަނޑުވެރީން ދަނޑުވެރިކަންކުރަމުންދާ ސަރަހައްދަށް އަދި މީގެ އިތުރަށް މުނިސިޕަލްސާވިސް ޑިޕާޓްމެންޓަށްވެސް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވެއެވެ.

  މީދޫ – 3-7-2021 – މޭޔަރު ނިޒާރުއާއި ސިޓީކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން މީދުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން
  މީދޫ – 3-7-2021 – މޭޔަރު ނިޒާރުއާއި ސިޓީކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން މީދުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން
  މީދޫ – 3-7-2021 – މޭޔަރު ނިޒާރުއާއި ސިޓީކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން މީދުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން
  މީދޫ – 3-7-2021 – މޭޔަރު ނިޒާރުއާއި ސިޓީކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން މީދުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން
  މީދޫ – 3-7-2021 – މޭޔަރު ނިޒާރުއާއި ސިޓީކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން މީދުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން
  މީދޫ – 3-7-2021 – މޭޔަރު ނިޒާރުއާއި ސިޓީކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން މީދުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން
  މީދޫ – 3-7-2021 – މޭޔަރު ނިޒާރުއާއި ސިޓީކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން މީދުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން
  މީދޫ – 3-7-2021 – މޭޔަރު ނިޒާރުއާއި ސިޓީކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން މީދުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން

  މީދޫ – 3-7-2021 – މޭޔަރު ނިޒާރުއާއި ސިޓީކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން މީދުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން

  ފޮޓޯ: މީދޫ އަވަށު އޮފީސް ފޭސްބުކްޕޭޖް

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ބަދަހިކަޕް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތް: ޗެމްޕިއަން އެޗް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ – އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ރަބާބު

  މީދޫ އެކުވެރިންގެ ޗޭނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މީދޫގައި ބޭއްވި ” އެމްއީސީ ބަދަހިކަޕް ” ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެންޕިއަންކަން  ހުޅުމީދޫ ...

  އިތުރު ފަރުވާއަށް ރައީސް ނަޝީދު މާދަމާ ޖަރުމަނަށް

  މިދިޔަ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ރައީސް ނަޝީދުގެ ފުރާނަފުޅު ދުއްވާލަން ދިން ނުރައްކާތެރި ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި ލިބިވަޑައިގެންނެވި ގެއްލުންތަކަށް ...

  ބޮޑު އީދު ފާހަގަކުރުމަށް މީދޫއާއި ހުޅުދޫގައި ބޭއްވުނު ސަގާފީ ހަރަކާތްތައް

  މީދޫއާއި ހުޅުދޫ – އޯގަސްޓް 16، 2019: މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ  މި އަހަރުގެ ބޮޑު ...

  ކެލާ އިން މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  ހއ. ކެލާ އިން މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓީވް ވެއްޖެއެވެ. ‘ބައެއް މީޑިއާތަކަށް  މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ކެލާ ކައުންސިލްގެ ...

  އާ ޗެނަލްތަކާއެކު ދިރާގުޓީވީން ގޯލްޑް ޕެކް ތަރާއަފުކޮށްފި

  ފިލްމު ދައްކާ އާ ޗެނަލްތަކަކާއެކު ދިރާގުޓީވީންގޯލްޑް ޕެކެޖެއް ތައާރަފުކޮށްފިއެވެ. ދިރާގުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، ސިނެމަޗީގެ ފިލްމީ ޗެނަލްތަކާއެކު 100 ...

  ކޮވިޑް-19: އައްޑޫ އިން ހަތް ޑޮކްޓަރުންނާއި ގިނަ އަދަދެއްގެ ނަރުހުން އެކަހެރިކޮށްފި

  އައްޑޫ ސިޓީން އިތުރު ފަރުވާ ދިނުމަށް މާލެ ގެންދިޔަ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވުމާއި ގުޅިގެން އައްޑޫ ...