އައްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސް ހިންގޭނީ ބަނދަރު މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން

  އައްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސް ފުރިހަމައަށް ހިންގޭނީ ބަނދަރު މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން ކަމަށް މިފްކޯއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

  އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުމީދޫގައި ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ އައްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސް ބޭނުންކުރަމުން ދަނީ ރޯމަސް ގަނެ ފިނިކުރުމަށެވެ.

  މިފްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އިސްމާއިލް ފައުޒީ ވިދާޅުވީ މަސް ކާރުހާނާއިން މަސްގަނެ ފިނި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަނަމަވެސް، ބަނދަރާއި ކައިރިކުރުމުގައި ދޯނިތަކަށް ގިނަ ދަތިތަކެއް ހުރި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ނެރު ފުންކުރަން ޖެހިފައިވާކަމަށް ފައުޒީ ވިދާޅުވިއެވެ.

  ” ހުޅުމީދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެސްގެ ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުގެ ނެރުވެސް ފުންކުރާގޮތަށް އޮތީ، މިމަސައްކަތް ސަރުކާރުންވަނީ އެމްޓީސީސީ އާއި ހަވާލުކޮށްފައި، 280 ދުވަސް ތެރޭ މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް މި ލަފާކުރަނީ،” ފައުޒީ ވިދާޅުވިއެވެ.

  ފައުޒީ ވިދާޅުވީ ބަނދަރަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމްކުރެވިގެން ދިޔުމުން މަސްވެރިންނަށް ގިނަ ލުއިތަކެއް ލިބިގެންދާނެކަމަށެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި އެތަނުން ގަންނަ މަސް، ވެލިއު އެޑްކުރުމަށްފަހު ބާޒާރަށް ނެރުމަށް ވަނީ ރާވާފައެެވެ. އަދި ޕްލޭންއާއި އެއްގޮތަށް ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވިއްޖެނަމަ އެ އަމާޒްވެސް ހާސިލްވާނެކަމަށް ފައުޒީ ވިދާޅުވިއެވެ.

  2016 ވަނަ އަހަރު މަސައްކަތް ފެށި އައްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސް އަކީ 7 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަރަދުކޮށްގެން ގާއިމުކޮށްފައިވާ ތަނެކެވެ. އައްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސްއަކީ 1500 ޓަނުގެ ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖް ފެސިލިޓިއަކާއެކު ދުވާލަކު 100 ޓަނުގެ މަސް ގަނޑުކުރެވޭ ގޮތަށް ހަދާފައިވާ ތަނެކެވެ. އަދި އެތަނުގައި 50 ޓަނުގެ އައިސް ޕްލާންޓަކާއި 200 ޓަނުގެ ތެލާއި 250 ޓަނުގެ ފެން އެއްފަހަރާ ރައްކާ ކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން ހުރެއެވެ.

  މަސްދަރު: ޕީއެސްއެމް ނިއުސް

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  މާލެން އަތޮޅުތަކަށް ދަތުރުކުރާ ބޯޓްފަހަރުން ކޮވިޑަށް މީހުން ޕޮޒިޓިވްވުން ގިނަވާން ފަށައިފި

  މާލެން އަތޮޅުތަކަށް ދަތުރުކުރާ ބޯޓްފަހަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނާއި އެބޯޓްތަކުގެ މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވުން ގިނަވާން ފަށައިފިއެވެ. މިގޮތުން ހއ. ...

  ކުށްވެރިއަކީ ފަނޑިޔާރުންނަށް ރިޝްވަތުގެ ފައިސާ ބަހަމުން ހިނގާ މަހުޖަނު – ރައީސް ނަޝީދު

  ރާއްޖެއަށް މިއަދު ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ “ރިޝްވަތު ދޭ މަހުޖަނު” ކަމަށާއި އެކަން ހައްލުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ...

  އައްޑޫސިޓީގައި 3 މީހުންނަށް ވުރެ ގިނައިން އެއްވެ އުޅުން މަނާކޮށް ޒަރޫރީ ބޭނުމެއްގައި ނޫނީ ދުއްވަން ނިކުތުމަކީ މަނާކަމެއް

  އައްޑޫ ސިޓީގައި 3 މީހުންނަށް ވުރެ ގިނައިން އެއްވެ އުޅުމަކީ މަނާ ކަމެއް ކަމަށާ އަދި ޒަރޫރީ ބޭނުމެއް ...

  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ކަމުން ޝަރީފް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ކަމުން އަހްމަދު ޝަރީފް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ. ޝަރީފް ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ...

  މަރަދޫފޭދޫ ބަލިކޮށް 3 ވަނަ ސެމީފައިނަލްގައި ކުޅޭނެ ޓީމަކަށް ފޭދޫ ފާހި ސްޕޯޓްސް ހޮވިއްޖެ

  ” އައިވީ މިކްސްޑް ވޮލީ މުބާރާތުގެ  ” ގެ ސެމީފައިނަލްގެ ދެވަނަމެޗް ފޭދޫ ފާހި ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ...

  ރެއާލް ވަލަޑޮލިޑް މައްޗަށް ހަނި މޮޅެއް ހޯދައި ރެއާލްމެޑްރިޑް އެއްވަނައަށް

  ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ޕޮއިންޓް ޓޭބަލްގެ އެއްވަނަ ރެއާލްމެޑްރިޑަށް ލިބިއްޖެވެ. ރެއާލްމެޑްރިޑަށް ޕޮއިންޓް ޓޭބަލްގެ އެއްވަނަ ލިބިފައިވަނީ ރޭ ރެއާލްވަލަޑޮލިޑް ...