އައްޑޫގެ ލޮކްޑައުން ނިމުމަކަށް ގެނެސްފި

  އައްޑޫސިޓީގައި އިއުލާން ކުރި ފުރަބަނދު އުވާލައިފިއެވެ.

  އައްޑޫ ސިޓީން ބޭސްފަރުވާއަށްމާލެ ގެންދިޔަ މީހަކު ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާއި ގުޅިގެން އެ ސިޓީ ފުރަބަންދުކޮށްފައިވަނީ އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައެވެ. ނަމަވެސް އެމީހާ ފަހުން ކޯވިޑް-19އަށް ނެގެޓިވްވުމާ ގުޅިގެން އެ ޙާލަތު އުވާލުމަށް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު ވަނީ އަންގަވާފައެވެ.

  އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ވިދާޅުވީ، އެ ސިޓީގެ ކަރަންޓީން ހާލަތު އުވާލި ނަމަވެސް، އަދިވެސް ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް ދާނަމަ ފުލުހުންގެ ޚާއްޞަ ހުއްދައެއް ހޯދަންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިން ހުއްދަ ދީފައިވާއުސޫލުގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ތަކަށް ޑެލިވަރީގެ ޙިދުމަތްވެސް ދެވޭނެ ކަމަށެވެ.

  މީގެ އިތުރުން ފުރަބަނދު އުވާލިނަމަވެސް ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް އަދިވެސް 3 މީހުންނަށްވުރެ ގިނަ މީހުން އެއްވެ އުޅުން މަނާ ވާނެކަމަށާ، ދުއްވާލަން ދިއުމާއި ޕާކްތަކާއި މައިޒާން ތަކަށް އެއްވެ އުޅުންވެސް މަނާވާނެކަމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވިދާޅުވެއެވެ.

  އައްޑޫސިޓީގެ މޭޔަރ އަބްދުﷲ ސޯދިޤް ވިދާޅުވީ އިއްޔެ އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި މުހިންމު ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅިނަމަވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކުން އެ ފިޔަވަޅުތައް ލުއިކޮށް ނަގާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އެފަދަ ކަންކަން މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ބަލައި އާންމުންނަށް ދަތިނުވާނެހެން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ހަރުދަނަ ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

  އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ މެނޭޖަރ ޝަރަފުއްސާދާތު ވިދާޅުވީ، ފުރަބަންދުގެ ހާލަތު އުވާލިނަމަވެސް، އެ ހޮސްޕިޓަކުން އޮންލައިން ކޮންސަލްޓޭޝަން ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އޯޕީޑީގެ ޙިދުމަތް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުގެ ދަށުން ކުރިއެކޭ އެއްގޮއްތަށް ހަފްތާއަކު ދެދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ކަމަށްވެސް ސާދާތު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައްވެސް ވަރުގަދަކޮށްފައިވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

  އައްޑޫސިޓީގައި ފުރަބަންދުގެ ހާލަތު އުވި ނަމަވެސް ޒަރޫރީހަލާތްތަކުގައި ނޫނީ ބޭރަށް ނުދިއުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ އެދިފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  އެމްޓީޑީގެ ރައީސަކަށް އަދީބު އައްޔަންކުރައްވައިފި

  މޯލްޑިވްސް ތާރޑް ވޭ ޑިމޮކްރެޓްސް (އެމްޓީޑީ)ގެ ރައީސަކަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބު އައްޔަންކުރައްވައިފިއެވެ. އެމްޓީޑީގެ ރައީސް ...

  ކޯވިޑް-19 : އަނެއްކާވެސް އިތުރު 14 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް

  ރާއްޖެއިން އިތުރު 14 މީހަކު ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. މިއާއެކު މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 27 ...

  ވެރިކަމަށް އަންނަން އައްޑޫ، ވެރިކަން ވެއްޓުމުން އައްޑޫގައި ޖެހީ ހުޅު!

  އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ތައްޔާރުވުމަށް މެނިފެސްޓޯ އެކުލަވާލާއިރު އެކަމަށް ޚާއްސަ އޮފީސް ހުންނާނީ ...

  މެމްބަރު ޝާހިދުއަށް ހުޅުދޫން ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންނަވައިފި

  ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ޝާހިދު ގިނަދުވަސްތަކަކަށްފަހު ރޭ ހުޅުދުއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. ރޭ ޝާޑު ހުޅުދުއަށް ...

  އެސްޓީއޯއިން ދަނޑުވެރިންގެ އުފެއްދުންތައް ގަތުމަށްފަހު އެތަކެތި މާކެޓަށް ނެރެނީ

  ރާއްޖޭގެ ދަނޑުވެރިން އުފައްދާ ބާވަތްތައް އެސްޓީއޯއިން ގަތުމަށްފަހު މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި މާކެޓަށް ނެރޭނެކަމަށް އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ހުސެއިން ...

  ޝަރީއަތް ނިމެންދެން މައުމޫން ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް އަމުރުކޮށްފި

  ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ޖަލު ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފިއެވެ. ސަރުކާރު ވައްޓާލަން ...