އައްޑޫ ހެރަތެރަ ރިސޯޓް އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީއަކަށް ހަދައިފި – ހެރެތެރެ ފެސިލިޓީގައި 270 ކޮޓަރި ހުންނާނެ

  ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދެކުނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ އައްޑޫ އަތޮޅު ހެރެތެރެ އައިލެންޑް ރިސޯޓުކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޢަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

  ދައުލަތުގެ މީޑިއާ ޕީއެސްއެމްގެ ކޮވިޑް-19 ކަވަރޭޖަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން މިނިސްޓަރު ޢަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ އުތުރާއި، ދެކުނުގައި ހަދާ ފެސިލިޓީތައް ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ދެކުނުގައި އައިސޮލޭޝަން ފެސިލީޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައި މިވަނީ ދެކުނުގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ރިސޯޓުކަމަށްވާ ހެރެތެރެ ރިސޯޓުކަމަށެވެ. ޢަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ ހެރެތެރެ ރިސޯޓުގައި 270 ކޮޓަރި ހުންނާނެ ކަމަށާއި، އަދި ވެސް އިތުރު ރަށެއް “ސްޑޭންޑްބައި”ގައި ބޭއްވުމަށް މަޝްވަރާ ކުރަމުންދާ ކަމަށް ވެސް ޢަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

  ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޢަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ، އުތުރުގައި ދޮނަކުޅި ހައިޑްއަވޭ ރިސޯޓް އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަން ފަށައި، ށ. އަތޮޅުންނާއި ހއ. އަތޮޅުން ކޮވިޑަށް ޕޮސިޓިވްވި މީހުން އެ ރިސޯޓުގެ އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީއަށް ބަދަލުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާއެވެ.

  އެރިސޯޓުގައި އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީގެ ގޮތުގައި ސަތޭކައެއްހާ ކޮޓަރިވަނީ ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ. އުތުރުގައިވެސް “ސްޑޭންޑްބައި” ގައި އިތުރު ރަށެއް ބޭވުމަށް މަޝްވަރާ ކުރަމުންދާ ކަމަށް ޢަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

  ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ކޮވިޑް-19 އަށް 519 މީހަކު ވަނީ ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ. މީގެތެރެއިން 18 މީހަކު ރަނގަޅު ވެފައިވާއިރު، އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީތަކުގައި 447 މީހަކު އަދި ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީތަކުގައި 1311 މީހަކު އެބަތިއްބެވެވެ. އަދި ހޮސްޕިޓަލުގައި 6 މީހަކަށް ފަރުވާ ދެމުންދާއިރު، އެކަކު މިހާތަނަށް ނިޔާވެފައިވެއެވެ.

  މަސްދަރު: ރާއްޖެ އެމްވީ

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ރައީސް ޔާމީން ތިމަރަފުށީ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވާ އުންމީދީ ވަޢުދުތަކެއް ވެވަޑައިގެންފި

  ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި އެކި މަޝްރޫޢުތައް ފެއްޓެވުމަށާއި، މަޝްރޫޢުތަކުގެ ނިމުން ފާހަގަކޮށް ޚިދުމަތްތައް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހު ކުރެއްވުމަށް ރާއްޖޭގެ ...

  ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް އިތުރު އެއް ހަފްތާ އަށް ބަންދު ކުރަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ނިންމަވައިފި

  މި ހަފުތާއެކޭ އެއްގޮތަށް އަންނަ ހަފްތާގައިވެސް ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ބަންދުކުރުމަށާ ސްކޫލްތަކާއި، ކޮލެޖުތަކާއި، ޔުނިވަރސިޓީތަކުގެ ކިޔެވުން ބަންދުކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ...

  ކިނޮޅަހު ކައުންސިލް މެމްބަރު އަބްދުލް މަޖީދު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

  އުމުރުން 48 އަހަރުގެ ރ. ކިނޮޅަހު ކައުންސިލް މެމްބަރު އަބްދުލް މަޖީދު ހަސަން އަވާހަރަވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެއެވެ. އަބްދުލް ...

  ދިވެއްސަކު ކޮރޯނާ ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައި ނެތް: ރައީސް ސޯލިހް

  ކޮރޯނާ ވައިރަހަށް އެއްވެސް ދިވެއްސަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައި ނުވާ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައްޔިތުންގެ ...

  ދިރާސީ އައު އަހަރާއެކު 25 ސްކޫލެއްގެ ދަރިވަރުންނަށް އެ ސްކޫލުތަކުން ހެނދުނުގެ ނަސްތާ ލިބޭނެ

  ސްކޫލްތަކުގައި ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ދޭން ފެށުމުގެ ޕައިލެޓު ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ދިރާސީ އާއަހަރު ފެށޭއިރު 25 ސްކޫލްގައި މި ...

  އައްޑޫސިޓީ: ކޮވިޑްގެ ގައިޑްލައިނާ ޚިލާފްވެގެން ގިނައަދަދެއްގެ ބަޔަކު ޖުރުމަނާކޮށްފި

  ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން އެޗްޕީއޭއިން އައްޑޫސިޓީގައި  އަޅާފައިވާ ފިވަޅުތަކާއި   ހިލާފުވެގެން އައްޑޫ ސިޓީން ގިނައަދަދެއްގެ ބަޔަކު  ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވާ ...