ކޮވިޑް-19: އައްޑޫ އިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހާގެ ފަހުގެ ދެ ޓެސްޓުވެސް ނެގެޓިވް ވެއްޖެ

  އައްޑޫއިން ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވިކަމަށް ދެއްކި މީހާގެ، ފަހުން ހެދި ޓެސްޓުތަކުން އޭނާ ނެގެޓިވް ވެފައިވާކަމަށް ދައްކާފައިވާކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ.

  އައްޑޫސިޓީން ކޯވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ހުކުރު ދުވަހު ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަންދިޔަ އުމުރުން 43 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. އޭނާ ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވިކަން އެނގުނީ، އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން، މިވަގުތު ހެދެން ނެތް ޓެސްޓުތަކެއް ހެދުމަށް އޭނާ މާލެ ފޮނުވާލުމުން އައިޖީއެމްއެޗް އަށް ގެންގޮސް ހެދި ޓެސްޓުންނެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ ކިބައިން އިތުރު އެއްވެސް ޢަލާމާތެއް ނުފެނި އަދި ބަލިޖެހިދާނެކަމަށް ބަލެވޭ އެއްވެސްކަމެއް ދިމާވެފައި ނުވާތީ އިތުރަށް 2 ސާމްޕަލް ނަގައި ޓެސްޓް ކުރުމުންވެސް ނަތީޖާ ނެގެޓިވް ވެފައިވާކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ވިދާޅުވެއެވެ.

  މިކަމާ ގުޅިގެން އައްޑޫ ސިޓީވަނީ އިއްޔެއިން ފެށިގެން 14 ދުވަހަށް ފުރަބަންދުވެސް ކޮށްފައެވެ. އަދި އިއްޔެ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އައްޑޫ ސިޓީގެ މޭޔަރު އަބްދުﷲ ޞާދިގު ވިދާޅުވީ މިމީހާ ހުކުރުދުވަހުގެރޭ މާލެ ގެންގޮސްފައިވަނީ ހިތުގެ ބައްޔަކަށް ފަރުވާ ދިނުމަށްކަމަށެވެ. އަދި މިމީހާއަކީ މާޗް 30 ވަނަ ދުވަހު ރިސޯޓަކުން އައްޑު އަށް ދިޔަ މީހެއްކަމަށްވެސް ސޯބެ ވިދާޅުވިއެވެ.
  އައްޑޫ އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ މެނޭޖާރ ޝަރަފުއްސާދާތު ވިދާޅުވީ، މިކޭސް އާއި ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ޑައިރެކްޓު ކޮންޓެކްޓުންގެ ގޮތުގައި 26 މީހަކު ފާހަގަވެފައިވާކަމަށެވެ. އެގޮތުން ހޮސްޕިޓަލުގެ 7 ޑޮކްޓަރުންނާއި، އެޓެންޑެންޓުންނާއި ނަރުހުންގެ ތެރެއިން 10 މީހަކު އެކަހެރި ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ހިތަދޫގައި އެ މީހާ ދިރިއުޅެމުން އައިގެ މިހާރު ވަނީ މޮނީޓަރިން ހާލަތަށް ގެނެސްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭނާ އާއި ގުޅުން ހުރި 7 މީހަކު ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށްވެސް ސާދާތު ވިދާޅުވިއެވެ.

   

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ކޯވިޑް-19 : އަނެއްކާވެސް އިތުރު 14 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް

  ރާއްޖެއިން އިތުރު 14 މީހަކު ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. މިއާއެކު މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 27 ...

  ކޯވިޑް-19 : ރާއްޖެއިން އިތުރު 9 މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެއްޖެ

  ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރެއިން އިތުރު 9 މީހުން ބަލިން ރަނގަޅުވެ ރާއްޖެއިން މިބަލިން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ ...

  ކޮޕް 24 ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ނަޝީދު ފުރާވަޑައިގެންފި

  އދ.އިން އިސްނަގައިގެން ބާއްވާ،  ކޮޕް 24 ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް   ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ...

  ޓީމް ހުދުހުދު ބަލިކޮށް ހުޅުދޫ ޔޫތު ގްރޫޕް އޭގެ 1 ވަނަ ޓީމްގެ ގޮތުގައި ސެމީއަށް

  އެމްއީސީ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ހުޅުދޫ ޔޫތުން ކުޅުނު ހަތަރުވަނަ މެޗުގައި ޓީމް ހުދުހުދު ބަލިކޮށް   ގްރޫޕް އޭގެ އެއްވަނަ ...

  ޖޫންގެ ނިޔަލަށް ކޮންޓްރެކްޓްތައް ހަމަވާ ކުޅުންތެރީންގެ ކޮންޓްރެކްޓްތަކަށް ހައްލެއް ހޯދަނީ ؟

  ޖޫންމަހުގެ ނިޔަލަށް ކޮންޓްރެކްޓްތައް ހަމަވާ ކުޅުންތެރީންގެ ކޮންޓްރެކްޓްތައް މިސީޒަން ނިމެންދެން ދިގުދަންމާލަން މަޝަވާތައް ފަށައިފިއެވެ. ކުޅުންތެރީންގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކޮށްދޭ ...

  ރާއްޖެއިން ކޮވިޑްއަށް ޕޮޒިޓިވްވި ބައެއް ފަރާތްތަކާއި ބައެއްވަޒީރުން ބައްދަލުވި

    ބައެއް ވަޒީރުންވެސް މިވަގުތު އައިސޮލޭޝަންގައި އެބަތިބިކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ނޭޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ...