ކޮވިޑް-19: އައްޑު އިން މާލެ ގެންދިޔަ މީހަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް

  އައްޑޫ ސިޓީން އިތުރު ފަރުވާ ދިނުމަށް މާލެ ގެންދިޔަ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ.

  މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އޭނާ އަކީ މާޗް 10 ވަނަ ދުވަހު ރިސޯޓަކުން އައްޑުއަށް ދިޔަ މީހެކެވެ.

  މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުން އޭނާ ޕޮޒިޓިވްވީ އައްޑޫ އިކްއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު މާލެ ގެންދިއުމުން އައިޖީއެމްއެޗްގައި ހެދި ޓެސްޓްތަކުންނެވެ. އޭނާ އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައީ ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެންނެވެ.

  ޕޮޒިޓިވްވެފައި ވަނީ އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫ ފޭދުއަށް ނިސްބަތްވާ މީހެކެވެ. އޭނާ އަކީ މަރަފޫފޭދޫ މީހެއްކަމުގައިވިޔަސް އޭނާ ހިތަދޫ މީހަކާ ކައިވެނިކޮށްގެން ދިރިއުޅެމުންދަނީ ހިތަދޫގައިކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ އޭނާ މާލެ ގެންދިޔައީ ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށްވެސް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

  އޭނާ އަށް ފަރުވާ ދިން އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންގެ ކޮޮންޓެކްޓު ޓްރޭސިންގެ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ފަށާފައި ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  އެގްރޯނެޓްގެ ސްޓާޓްއަޕް ޕެކޭޖްގެ ދަށުން ދަނޑުވެރިންނަށް ތަކެތި ދޫކުރަން ފަށައިފި

  އެގްރޯ ނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަނުން ދަނޑުވެރިންނަށް ދޫކުރާ “ސްޓާޓް އަޕް” ޕެކޭޖްގެ ދަށުން ދަނޑުވެރިންނަށް ތަކެތި ދޫކުރަން ފަށައިފިއެވެ. އެގްރޯ ...

  ފިނޑި ޤައްދާރުން ގެންނަން އުޅުނު ބަޣާވާތުގެ ފުންމިން އެނގިއްޖެ – ރައީސް

  އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ގެންނަން އުޅުނު “ބަޣާވާތު”ގެ ފުންމިން މިހާރު ދެނެގަނެވިފައިވާކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވެސްޓްޕާކް ސަރަހައްދުގައި ...

  އައްޑޫ ސިޓީގައި ކުރިއަށްދާ މަޝްރޫޢުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

  އައްޑޫ ސިޓީގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ މަޝްރޫޢުތަކާއި، ޤައުމުގެ އިޤްތިސާދީ ހާލަތާއި ގުޅޭގޮތުން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާޙިމް އަމީރު އައްޑޫ ...

  ގެސްޓުހައުސްތައް ފަތުރުވެރިންނަށް ހުޅުވާލައިފި

  ރާއްޖޭގެ ގެސްޓުހައުސްތައް މިއަދު ފަތުރުވެރިންނަށް އަލުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފެށުމާގުޅިގެން ކޮވިޑްގެ  ހާލަތަށް ބަލާ، މީހުން ...

  ސުކޫލްތަކާއި ޔުނިވާސިޓީތައް ވެސް އިތުރު އެއް ހަފްތާއަށް ބަންދުކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި

  ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން އަންނަ ހަފްތާގައިވެސް ސްކޫލްތައް ބަންދުކުރާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. ...

  ޖެރާޑް ޖެންސާރ ރާއްޖެ ސިފަ ކުރަނީ ވަރަށް ނިކަމެތިކޮށް، ކޮންމެ ދިވެއްސެއްގެ ވެސް ލޭ ހޫނުވާނެ: ޝިއާން

  އީޔޫ ކައުންސިލްއަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށް ސާބިތުވެފައިވާ ގައިދީ މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމުގައި ހިމެނޭ ޖެރާޑް ...