އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ މެޗުތައް ރާއްޖޭގައި

  އޭއެފްސީ ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ބާކީހުރި މެޗުތައް ރާއްޖޭގައި ކުޅެން އޭއެފްސީން ނިންމައިފިއެވެ.

  ރާއްޖެއަށް މި ފުރުސަތު ލިބުނުއިރު ރަސްމީކޮށް މި މެޗުތައް ބާއްވަން ހުށަހެޅީވެސް ރާއްޖެއިން އެކަންޏެވެ. އެފްއޭއެމުން މި މެޗުތައް ރާއްޖޭގައި ބާއްވަން ބޭނުންވީ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ދިވެހި ދެ ޓީމަށް އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ދެ ވަނަ ބުރަށް ދިއުމަށް ފަޖި ފުރުސަތެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

  މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ބާކީ އަދި 10 މެޗު އެބައޮތެވެ. މި މެޗުތައް ކުޅެން ބޭނުނާ ފެންވަރަށް ގަލޮޅު ދަނޑު ތަރައްގީ ކުރަން އެފްއޭއެމުން މިހާރު ވަނީ މަސައްކަތް ފަށައިފައެވެ.

  މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ރާއްޖޭގެ ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ އާއި ޓީސީއާއެކު ދެން ވާދަކުރަނީ ބަނގްލަދޭޝްގެ ޗެމްޕިއަން ބޮޝުންދުރަ ކިންގާއި އިންޑިޔާގެ ޗެންނާއީ އެފްސީއެވެ.

  މުބާރާތުގެ ހޯމް އެންޑް އަވޭ އުސޫލު އުވާލައި އެއްތަނެއްގައި މެޗުތައް ކުޅެން އޭއެފްސީން ނިންމީ ވެސް ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން އެއްގައުމުން އަނެއް ގައުމަށް ދަތުރުކުރުމުގައި ގިނަ އުނދަގޫތަކެއް ހުރުމުންނެވެ.

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ފެބްރުއަރީ މަސް ތެރޭގައި ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ލިބިގެންދާނެ- މިނިސްޓަރ ނާޒިމް

  ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތް ކުރި ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި ހުޅުވި ޚިދުމަތް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ހެލްތް ...

  މަރަދޫ ސްކޫލް ޕްރީ ސްކޫލަކަށް ބަދަލު ކުރަން ނިންމުމުން ބެލެނިވެރިން އިހްތިޖާޖުކޮށްފި

  އައްޑޫސިޓީގެ މަރަދޫ ސްކޫލް، ޕްރީ ސްކޫލަކަށް ހަދަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއިން ނިންމުމުން ބެލެނިވެރިން އެކަމާއި ދެކޮޅަށް އިހްތިޖާޖް ކޮށްފިއެވެ. ...

  ވަކި ރަށަކަށް ނިސްބަތްވުމަކީ މޮޅުކަމެއް އަދި ދެރަކަމެއްވެސް ނޫން: އުގެއިލް

    ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަކި ރަށަކަށް ނިސްބަތްވުމަކީ މޮޅުކަމެއް އަދި ދެރަކަމެއް ނޫންކަމަށް މަޝްހޫރު ޕްރޮފެސަރ ހަސަން އުގެއިލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ...

  ކުޑަކާއްޓޭ، ބަޓިޝް، ޝާއިން ނުލާ ޤައުމީ ވޮލީ ސްކޮޑް 19 އަށް މަދުކޮށްފި

  ރާއްޖޭގެ އެއްވަނަ ވޮލީ ކުޅުންތެރިންޔާ އިސްމާޢީލް ސާޖިދު (ކުޑަ ކާއްޓޭ) ނުލާ ޤައުމީ ވޮލީ ސްކޮޑް އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. އިސްމާޢީލް ...

  ފުވައްމުލަކުން ފެށިގެން އައްޑޫ ސިޓީއާ ދެމެދަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

  ފުވައްމުލަކުން  ފެށިގެން އައްޑޫ ސިޓީއާ ހަމައަށް   މޫސުމާބެހޭ އިދާރާއިން ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި އެވެ. މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ...

  ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް 2020: 3 ވަނަ ދުވަހުގެ މެޗްތައް

  މިހާރު މީދޫގައި ކުރިއަށްދާ “ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް 2020” މުބާރާތުގެ 3 ވަނަ  ދުވަހު ކުޅުނު މެޗްތަކުގެ ނަތީޖާ: ...