އެއާޕޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ގިނަ ފުލުހުން ކަރަންޓީނަށް ގެންގޮސްފި

  ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފުލުހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ  ގިނަ އަދަދެއްގެ ފުލުހުން ކަރަންޓީނަށް ގެންގޮސްފިއެވެ

  އޮންލައިން ނޫސް ” ވަގުތު” ނޫހުން ގެނެސްދީފައިވާ ޚަބަރެއްގައި ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުން އެއަރ ޕޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި ކަން އެގިފައިވަނީ ރޭގެ ވަގުތެއްގައެވެ. އެކަން އެގުމާއެކު  އޭނާ ހިމެނޭ ޝިފްޓްގައި ޓިއުޓީކުރި ހުރިހާ ފުލުހުން ވަނީ ކަރަންޓީންކޮށްފައެވެ.

  ވަގުތު އޮންލައިން ނޫހުން ގެނެސްދީފައިވާ ޚަބަރުގައި ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުން ކަރަންޓީނަށް ގެނގޮސްފައިވަނީ 8 ފުލުހެކެވެ.

  މިއީ ފުރަބަންދަށް ލުއިތައް ދިން ފަހުން، އެއާޕޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފުލުހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ރާއްޖޭގައި މީގެކުރިން އިއުލާން ކުރި ފުރަބަންދުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެއާޕޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބައެއް ފުލުހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާއިރު މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ވެސް މާލޭގެ ޓްރެފިކް ބަލަހައްޓާ 6 ފުލުހަކުވަނީ  ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ.

  ޖުލައި މަހު މާލޭގެ ފުރަބަންދަށް ލުއިތައް ދިނުމާއި ގުޅިގެން މާލެން އަދި މާލެން އަތޮޅުތަކަށް ދަތުރުކޮށްފައިވާ މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވުން އަންނަނީ އިތުރު ވަމުންނެވެ. އެގޮތުން އިއްޔެ 215 މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ހުޅުމީދޫ ސިއްހީމަރުކަޒުގެ ފަރާތުން ފުލޫ ކްލިނިކެއް ހުޅުވައިފި

  ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ހުޅުމީދޫ ސިއްހީމަރުކަޒުގެ ފަރާތުން ފްލޫ ކްލިނިކެއް ހުޅުވައިފި އެވެ. ހުޅުމީދޫ ސިއްހީމަރުކަޒު ކައިރީގައި ހުންނަ ...

  ހުޅުމީދޫ މޮނީޓަރިން ހާލަތަށް ގެނެސްފި

  އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުމީދޫ މޮނީޓަރިން ހާލަތަށް ގެނެސްފިއެވެ އެޗްޕީއޭ އިން ހުޅުމީދޫ މޮނީޓަރިން ހާލަތަށް ގެނެސްފައިވަނީ މީދޫ މީހަކު ...

  އައްޑޫ މަސް ފެކްޓްރީގައި ޖާގަ ނެތުމުން، ބޮޑެތި ދޯނި ފަހަރުތަކުން މަސް ކިރުވަން ކޫއްޑޫއަށް ދިޔުމަށް މިފްކޯއިން އެދިއްޖެ

  އައްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސްގެ ބްރައިން ޓޭންކު މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތެއް ކުރެވެމުންދާތީ، ބޮޑެތި ދޯނި ފަހަރުތަކުން މަސް ކިރުވުމަށް ...

  މީދޫ އިން ކޮވިޑަށް މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. މީދޫ އިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ ...

  ގުރުއާން މުދައްރިސް ކަރީމް ގުރުއާން މުދައްރިސްކަމުގެ ވަޒީފައިން ރިޓަޔަރ ކޮށްފި

  ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލްގެ ގުރުއާން މުދައްރިސް އަލްހާފިޒު މުހައްމަދު އަބްދުލްކަރީމް ގުރުއާން މުދައްރިސްކަމުން ރިޓަޔަރ ކޮށްފިއެވެ. ވީއޯއެމްއަށް އެނގިފައިވާގޮތުގައި ގުރުއާން ...

  ކެލާ އިން މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  ހއ. ކެލާ އިން މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓީވް ވެއްޖެއެވެ. ‘ބައެއް މީޑިއާތަކަށް  މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ކެލާ ކައުންސިލްގެ ...