އަމީނަކީ ޚިޔާނާތްތެރިއެއް – ޑރ ޖަމީލު

  ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ އަމީނަކީ ޚިޔާނާތްތެރިއެއްކަމަށް ކުރީގެ ނާއިބްރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލު އަހުމަދު ސިފަކުރައްވައިފިއެވެ.

  ސީޔާސީ ދާއިރާގައި ޖަމީލުއާއިއެކު މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދެވި އަމީންގެ ފޮޓޯއެއް ޓުވިޓް ކުރައްވާ ޖަމީލް ވިދާޅުވީ މިފެންނަނީ އަސްލު ހަގީގަތްކަމަށާ ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން މިވައިރަހާ ދެކޮޅަށް އެންމެބޮޑު ޚަރަދެއްކުރަނީ ރާއްޖެއިންކަމަށެވެ. އަދި އެންމެ ނަތީޖާ ދަށްގައުމަކީވެސް ރާއްޖެކަމަށް ޖަމީލުގެ ޓުވިޓާގައި ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

  ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން އެކުލަވާލާފައިވާ ޓެގް ގްރޫޕްގެ އެންމެ އިސް ބޭފުޅުންނާއި ޕޮލިސްކޮމިޝަނަރ މުހައްމަދު ހަމީދާއި ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ އަމީން ހިމެނޭ ދެފޮޓޯއެއް ޓުވިޓް ކުރައްވަމުން ޑރ. ޖަމީލު ލިއުއްވާފައިވަނީ މިފެންނަނީ އަސްލު ހަގީގަތްކަމަށާ ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން އެންމެބޮޑު ޚަރަދެއްކޮށް އެންމެ ނަތީޖާ ދަށްގައުމުކީ މިއީކަމަށް ޖަމީލުގެ ޓުވިޓާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

  ޕޯސްމޯޓަމުން މުޅިންވެސް ފެންނަނީ  ޚިޔާނާތްތެރިންކަމަށާ މަންޒަރު ސާފްވެއްޖެކަމަށް ޖަމީލުވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ގާބިލްކަމެއް ލީޑާރ ޝިޕެއްވެސް ނެތްކަމަށާ ދެންއޮތީ ސަލާމަތްތެރިކަން ހޯދަން ނުކުތުންކަމަށް ޖަމީލުގެ ޓުވިޓާގައި ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

  ޖަމީލުއާއި އަމީނުއަކީ ގައުމީޕާޓީގައިވެސް އިސްސަފުގައި މަސައްކަތްކުރެއްވި ދެބޭފުޅުންނެވެ.

  ކޮވިޑާއިގުޅިގެން ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް ޖަމީލު އަންނަނީ ވަރަށްބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވަމުންނެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ފުވައްމުލަައް ސިޓީން ކޮވިޑް-19 ގެ 2 ވަނަ ޕޮޒިޓިވް ކޭސް އެއް ފެނިއްޖެ

  ފުވައްމުލަކުން ކޮވިޑް-19 ގެ 2 ވަނަ ޕޮޒިޓިވް ކޭސް އެއް މިއަދު ރިޕޯޓް ކޮށްފިއެވެ. ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުން ދާދި ދެންމެއަކު ...

  ހަ ގަޑިއިރު ބޭތިއްބުމަށްފަހު ރައީސް މައުމޫނާއި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ ޝަރީއަތްވެސް ކެންސަލް

  ދައުލަތުން ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާ ދެ ބޭފުޅުން ކަމަށްވާ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނާއި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދުގެ ...

  ފްލައިންގ ސްކޫލްގެ މައްސަލަ: ލައްކަ އަހުވަދެއްކިއްޖެ- އެމީހުން ގޮވައިގެން ކޯޓަށްދާންފެނޭ- ރޮޒެއިނާ

  އައްޑޫ ސިޓީގެ ގަމުގައި ހިންގަމުންދާ  ފްލައިންގ ސްކޫލްގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަނުންނަށް ބަދަލު ދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށް އައްޑޫ މީދޫ ...

  ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް އިތުރު އެއް ހަފްތާ އަށް ބަންދު ކުރަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ނިންމަވައިފި

  މި ހަފުތާއެކޭ އެއްގޮތަށް އަންނަ ހަފްތާގައިވެސް ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ބަންދުކުރުމަށާ ސްކޫލްތަކާއި، ކޮލެޖުތަކާއި، ޔުނިވަރސިޓީތަކުގެ ކިޔެވުން ބަންދުކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ...

  މިސްކިތްތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީ ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމް ކުރުމަށް ދިރާގާ ހަވާލުކޮށްފި

  ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މިސްކިތްތަކެއްގެ މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީ ބެލެހެއްޓުމަށް އިލެކްޓްރޯނިކް ވިއުގައަކުން ގުޅައިލުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ދިރާގާއި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާ ދެމެދު ...

  ރުއްގަހުގެ ވެރި ފަރާތްތައް ހޯދަން ޢިއުލާނުކޮށްފި

  މީދޫގައި ހެދުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ “މިއުޒިއަމް”(ހެރިޓޭޖް ސެންޓަރު) އޭ ކިޔާތަނުގެ ބިމުގައި ހުރި ރައްޔިތުންގެ ރުއްގަހުގެ ވެރިފަރާތްތައް ހޯދުމަށް 11 ...