އެމެރިކާގައި ރާއްޖެ އިސްތިހާރުކުރަން އެޤައުމުގެ ނޫސްވެރިން ރާއްޖޭގައި

  advertisement

  ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސްއިން އެމެރިކާގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރުމަށް އެ ޤައުމުގެ ނޫސްވެރިން ރާއްޖެ ގެނެސްފިއެވެ. މިއީ އެމެރިކާގެ ނޫސްވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސްއިން މިއަހަރު ކުރިއަށްގެންދާ ފުރަތަމަ ފެމިލިއަރައިޒޭޝަން ޓްރިޕްއެވެ.

  ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރުމަށް އެމެރިކާ ނޫސްވެރިން ރާއްޖެ އައީ މިމަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މި ޓީމް ރާއްޖޭގައި މިމަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ތިބޭނެއެވެ. ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސްއިން ބުނީ މި ދަތުރުގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދަކީ އެމެރިކާގެ ފަތުރުވެރިންގެ މެދުގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރުމާއި ރާއްޖެ އުފެދިފައިވާގޮތުން މި ދަނޑިވަޅުގައިވެސް ރާއްޖެއަކީ ދަތުރުކުރުން ރައްކާތެރި މަންޒިލެއްކަން އެޤައުމުގެ ނޫސްވެރިން މެދުވެރިކޮށް ފަތުރުވެރިންނަށް ބުނެދިނުންކަމަށެވެ.

  މި ދަތުރުގައި އެމެރިކާގެ ނޫސްވެރިން ތިބުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރޮބިންސަން ކްލަބް ނޫނު، ލަކްސް ނޯތު މާލެ އެޓޯލް އަދި ކުރަމަތި ރިސޯޓް މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓުގައެވެ. މި ދަތުރުގައި ނޫސްވެރިން ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓްތަކުން ލިބެންހުރި ޚިދުމަތްތަކާއި، ރާއްޖޭގެ ޤުދުރަތީ ރީތިކަމާއި، ރާއްޖޭގެ ލަގްޒަރީ ފަތުރުވެރިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ލިޔުންތައް ޝާއިއުކުރާނެއެވެ.

  މި ޓީމުގައި އެމެރިކާގެ ބައެއް މަޤްބޫލު ނޫސްމަޖައްލާތަކުގެ ނޫސްވެރިން ހިމެނެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި ޓްރެވެލް އެންޑް ލެޝަރ، ޕޯރބްސް، އިންސައިޑަރ ޓްރެވެލް، އެލްއޭ ސްޓައިލް ފަދަ މަޖައްލާތަކުގެ ނޫސްވެރިން ހިމެނެއެވެ.

  ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސްއިން އަންނަނީ އެމެރިކާގެ ފަތުރުވެރިންގެ މެދުގައި ރާއްޖެ ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގަމުންނެވެ. އޭގެތެރޭގައި ޓުއަރ އޮޕަރޭޓަރުންނާއިއެކު ކުރިއަށްގެންދާ ޖޮއިންޓް މާކެޓިންގ ޕްރޮމޯޝަންތަކާއި، ވަރޗުއަލް ރޯޑްޝޯތަކާއި، ވެބިނަރތަކާއި، ވަރޗުއަލް އަދި ފިޒިކަލްކޮށް ފެއަރތަކުގައި ބައިވެރިވެގެން ކުރިއަށްގެންދާ ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތައް ހިމެނެއެވެ.

  އެމެރިކާ އަކީ ރާއްޖެއަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރާ ޤައުމެކެވެ. އެގޮތުން ކޯވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަން ފެށުނު ފަހުން 2020 ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާގެ 19،759 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައެވެ. އަދި މިއަހަރުގެ ޖޫންމަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް އެމެރިކާއިން 15،914 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފައެވެ

  މަސްދަރު : ޕީއެސްއެމް ނިއުސް

  advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  މީދޫދާއިރާއާއި މަރަދޫފޭދޫ ދާއިރާ ވަކިކޮށްދިނުމަށްއެދި ހުށަހެޅި މައްސަލަ ހައިކޯޓުން ބޭރުކޮށްލައިފި

  މީދޫދާއިރާއާއި މަރަދޫފޭދޫ ދާއިރާ ދެދާއިރާއެއްގެ ގޮތުގައި ވަކިކޮށްދެއްވުމަށްއެދި ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ އެކޯޓުން ނުބެލޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅާ މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފިއެވެ. ...

  ބޮޑު އަޣުލަބިއްޔަތަކުން ރައީސް ޔާމީން ރިޔާސީ އިންތިޚާބުން ކާމިޔާބު ހޯއްދަވާނެ – ޑރ. ޝަހީމް

  ދިވެހި ރައްޔިތުން ތިބި ގޮތް ޔަޤީންވެއްޖެކަމަށާ ބޮޑު އަޣުލަބިއްޔަތަކުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން 2018 ގެ ރިޔާސީ އިންތިޙާބު ...

  އަބްދުﷲ ސައީދުއާއި އަލީހަމީދު އަދި ނިހާން އާއި މުހުތާޒު ގޭބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފި

  ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ކުރީގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދުގެ އިތުރުން ކުރީގެ ޕީޖީ ...

  ޝުކުރީގެ ކެމްޕެއިން ޖަގަހައެއް ހުޅުދޫގައި ހުޅުވައިފި

  ކުރިއަށްއޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބުގައި ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައ ވާދަކުރައްވަން ނިންމަވާފައިވާ ހުޅުދޫގެ މިހާރުގެ ކައުންސިލަރު އިބްރާހިމް ...

  އައްޑޫސިޓީ ހުޅުމީދޫން ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހަތަރު މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

  މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އައްޑޫސިޓީ ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ހުޅުމީދޫން ...

  ކިނޮޅަހު ކައުންސިލް މެމްބަރު އަބްދުލް މަޖީދު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

  އުމުރުން 48 އަހަރުގެ ރ. ކިނޮޅަހު ކައުންސިލް މެމްބަރު އަބްދުލް މަޖީދު ހަސަން އަވާހަރަވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެއެވެ. އަބްދުލް ...