އަމިއްލަ ގޮތުން މީދޫ ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރުގެ މަގާމަށް ރަޝީދާ ވާދަކުރައްވަނީ

  advertisement

  ރަށްޔިތުންގެ ޚާދިމެއްގެ ގޮތުގައިހުރެ ރަށްޔިތުންނާއި އެންމެ ގާތުން އެންމެ ރަގަޅަށް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ނުޖެހި މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އެންމެ ރަގަޅު ގޮތަކީ އަމިއްލަ ކެނޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ހުރެ މަސައްކަތްކުރުންކަމަށް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި މީދޫ ދާއިރާއަށް އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްކާ ކެނޑިޑޭޓް ރަޝީދާ އިބްރާހިމް ވިދާޅުވެއްޖެވެ.

  އެމްޑީޕީގެ ވަރުގަދަ އެކްޓިވެސްޓެއްގެ ގޮތުގައި ފެނިގެންގޮސްފައިވާ ރަޝީދާ މިހެން ވިދާޅުވީ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި މީދޫދާއިރާގެ  އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަ ނުކުރައްވައި އަމިއްލަ ކެނޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި  ވާދަކުރައްވާތީ އެކަމާބެހޭގޮތުން ރަޝީދާއަށް ދެންނެވި ސުވާލެއްގެ ޖަވާބްގައެވެ.

  ” އަހަރެން ދެކޭގޮތުގައި މިނިވަން ކެނޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ވާދަކޮށް ކައުންސިލަށް އިންތިޚާބުވިޔަސް  މިހާރު މިއޮތް ސަރުކާރާއެކީ މަސައްކަތް ކުރަން އުދަގޫނުވާނެ ، އެއީ މިސަރުކާރަކީ ރަށްޔިތުންގެ އަޑުތައް އަހައި ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ ވައުދުތައްވެ ، ވެރިކަން ކުރަން އައިސްފައި އޮތް ސަރުކާރެއް ، ” ރަޝީދާ ވިދާޅުވިއެވެ.

  ރަޝީދާއަކީ ފެށުނީއްސުރެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައިހުރެގެން އެމްޑީޕީގެ މީދޫދާއިރާއަށް ގިނަގުނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އަދި މީދޫގައި ހިންގަމުން އަންނަ ޗޭނު ޖަމްއިއްޔާގައި އިސްދައުރެއް އަދާކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ބޭފުޅެކެވެ. އަދި މީގެ އިތުރަށް އިޖްތިމާއީ ގިނަ ދާއިރާތަކާއި ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާގެ ގިނަ ހަރަކާތްތަކުގައި ރަޝީދާބައިވެރިވެ އިސްދައުރެއް އަދާކުރައްވަމުން ގޮސްފައިވެއެވެ.

  ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި މީދޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރުމަށްޓަކައި ރަޝީދާ  މިހާރުވަނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފޯމްވެސް ހުށަހަޅާފައެވެ.

  advertisement

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  އައްޑޫ ތަރައްގީގެ ބޮޑު ވަސީލަތަކަށް ހެދުމަކީ އެމްޑީޕީ އަމާޒެއް- ރައީސް ނަޝީދު

  އައްޑޫ ތަރައްގީގެ ބޮޑު ވަސީލަތަކަށް ހެދުމަކީ އެމްޑީޕީ އަމާޒެއް ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެވެ. ރައީސް ނަޝީދު މިހެން ...

  ހުޅުމީދޫގައި އައްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮންޕްލެކްސްއެއް އެޅުމަކީ ކުންފުނީގެ ތާރީހުގައި ވެސް ކޮށްފައިވާ އެންމެ ގެއްލުން ބޮޑު އެއް އިންވެސްޓްމަންޓް

  ހުޅުމީދޫގައި އައްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮންޕްލެކްސްއެއް އެޅުމަކީ ކުންފުނީގެ ތާރީހުގައި ވެސް ކޮށްފައިވާ އެންމެ ގެއްލުން ބޮޑު އެއް އިންވެސްޓްމަންޓް ...

  12 މެންބަރުންގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް ނިންމި ނިންމުން ބާތިލުކޮށްފި

  ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ 12 މެންބަރެއްގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް ބުނެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ...

  ކޯވިޑް-19 : މި ހަފްތާގައި އެކަނިވެސް 500 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވި، ގިނައީ އެއްވެސް ކްލަސްޓަރއަކާ ގުޅުމެއްނެތް މީހުން

  މި ހަފްތާތެރޭގައި 500 މީހަކަށް ކޯވިޑް-19 ޖެހުނުއިރު އޭގެ ތެރޭގައި ގިނައީ އެއްވެސް ކްލަސްޓަރއަކާއި ގުޅުމެއްނެތް މީހުންކަމަށް ޓެކްނިކަލް ...

  ޓޫރިސްޓް އެކްސްކާޝަންތައް ހުއްޓާލަން އަންގައިފި

  ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ރިސޯޓްތަކާއި ސަފާރީތަކުން ޓޫރިސްޓުން އެކްސްކާޝަނަށް ރަށްރަށް ގެންދިޔުން މިވަގުތަށް މަނާކަމެއްގެ ...

  ކޯވިޑް-19 : ކުރީގެ ސާމްޕަލްތަކުގެ ނަތީޖާއާއި އެކު މިއަދު 1433 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  ރާއްޖެއަށް އަލަށް ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވި 1،433މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މާލެ ސަރަޙައްދުން ޕޮޒިޓިވްވި 1،294މީހުންނާއި އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުން ޕޮޒިޓިވްވި ...