އަނިޔާއަށް ފަހު ޔާސީން އެނބުރި ފަރިތަކުރުންތަކަށް

  މީދޫގެ މަޝްހޫރު ވޮލީ ކުޅުންތެރިޔާ ޔާސީންގެ ކަކުލު ހުޅަށް ލިބުނު އަނިޔާއަށް ފަހު އެނބުރި ވޮލީގެ ޓްރެއިނިންގއަށް އަތުވެއްޖެއެވެ.

  ޔާސީން އެނބުރި ފަރިތަކުރުންތަކަށް އައިސްފައިވާއިރު، އަނިޔާއާ ގުޅިގެން އޭނާވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް 10 ވަރަކަށް މަސްދުވަހު ވޮލީގެ ހަރަކާތްތަކުން ދުރުގައި ހޭދަކޮށްފައެވެ.

  ” 20 އޮކްޓޯބަރ 2019  ދުވަހު ވޮލީ ކުޅެން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ކަކުލުގެ ހުޅަށް ލިބުނީ ޕޮސްޓީރިއާ ކްރޫޝިއޭޓް ލިގަމެންޓް (ޕީސީއެލް) އިންޖަރީއެއް- އެ އެންޖަރީއާއިގުޅިގެން ކުޅުމާއި ދުރުގައި ގިނަދުވަސް ތަކެއް ހުރުމަށްފަހު ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގެ ކަށީގެ ޑޮކްޓަރަކަށް ދައްކައިގެން އެއެންޖަރީއާއި ގުޅޭ ސާޖަރީއެއް މިއަހަރުގެ މާރޗްމަހުގެތޭގައި ވަނީ ހަދާފައި  . އެސާޖަރީން ރިކަވާވެ ޓްރެއިނިންގ ތަކަށް ނިކުމެވޭވަރު މިވީ އަދިކިރިޔާ  . ބައެއް ފަރާތްތަކުން މިސާޖަރީ ހެދުމާއި ގުޅިގެން އަހަރެންގެ ވޮލީގެ ކެރިއަރ އެހިސާބުން ނިމުނީކަމަށް ބުނި . އެކަމަކު އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ޓްރެއިނިންތައް ގަވާއިދުން ކުރިއަށް ގެންގޮސް ކުރީގެ ކުޅުމަށް އެނބުރި އާދެވޭނެ ” ވީއޯއެމްއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ޔާސީން ބުނެފައިވެއެވެ.

  ޔާސީން އަނިޔާއަށްފަހު ވޮލީގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވާން ފަށާފައިވާއިރު ޔާސީނަކީ ރާއްޖޭގައި ގައުމީ ފެންވަރުގައި ބާއްވާފައިވާ ތަފާތު ވޮލީ މުބާރާތްތަކުގައި ތަފާތު ޓީމްތަކަށް ކުޅެފައިވާ ތަޖުރިބާކާރު މޮޅު ވޮލީ ކުޅުންތެރިއެކެވެ. އަދި މީގެ އިތުރަށް ޔާސީން މީދޫޓީމްގައި ހިމެނިގެން ވާދަކުރި އެއްވެސް މުބާރާތެއްގެ އެއްވެސް މެޗަކުން މީދޫޓީމް ބަލިވެފައިނުވާއިރު ޔާސީން ހިމެނިގެން މީދޫޓީމް ވާދަކުރި އެކުވެރިކަމުގެ އެއްވެސް މެޗަކުންވެސް މީދޫޓީމް ބައިވެފައިނުވާކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ.

  ފުވައްމުލަކުގައި 2017 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު ވޮލީ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މީދޫޓީމް ހޯދާފައިވާއިރު 2017 ވަނަ ފޭދޫގައި އައްޑުއަތޮޅުގެ ޓީމްތަކަށް ވާދަކުރެވޭގޮތައް ބޭއްވުނު އަންހެން ވޮލީ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މީދޫޓީމަށް ލިބުނުއިރު އެޓީމްގެ ކޯޗެއްގެ ގޮތުން މަސައްކަތްކޮށްދީފައިވަނީވެސް ޔާސީނެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީ ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަށް ނިންމަވައިފި

  ފަސޭހަފުޅު ވަގުތެއްގައި ރާއްޖެއަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކުރެއްވުމަށް އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީ އަށް ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ...

  މިއަދު ކޮވިޑް 19 އިން 111 މީހަކު ރަގަޅުވިއިރު ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ 20 މީހުން

  ރާއްޖެއިން އިތުރު 111 މީހަކު ކޮވިޑް 19 އިން ރަނގަޅުވެ، އިތުރު  20 މީހުން ކޮވިޑް 19 އަށް ...

  ހިތަދޫ ގެއެއް ކަރަންޓީން ކޮށްފި

  މާލެ އިން މިއަދު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހާ އާއި ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓް ވެފައި ހުރި މީހަކާއި ސެކަންޑްރީ ...

  އައްޑޫގައި ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ އަންހެނަކު ރޭޕްކޮށްފި

  އައްޑޫގައި ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ އަންހެނަކު ރޭޕްކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން މިއަދު ބުނީ މިއަދު ހެނދުނު އައްޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫގައި ...

  އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދުން ގެންލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ މީހާ މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

  އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު މަރުވެފައިވައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ...

  މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރި އެމް.އެޗް.އޭ.ގެ ބާނީ ޙުސައިން ޢަބްދުﷲ ކޯވިޑް-19 ބަލީގައި އަވަހާރަވެއްޖެ

  މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރި  އެމް.އެޗް.އޭ.ގެ ބާނީ   ޙުސައިން ޢަބްދުﷲ ކޯވިޑް-19 ބަލީގައި އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ. ނިޝާން ކަލާފާނުގެ ޝަރަފުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިޔާ ...