ބާސެލޯނާ ބަލިވެ ޕޮއިންޓް ޓޭބަލްގެ 1 ވަނަ މަގާމް ގެއްލުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވެއްޖެ

  2007 ވަނަ އަހަރަށްފަހު ވެލެންސިޔާގެ ދަނޑުގައި ވެލެންސިޔާއަތުން ބާސެލޯނާ ބަލިވެއްޖެވެ. ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ވެލެންސިއާގެ ދަނޑުގައި ރޭ ވެލެންސިޔާއަތުން  2 ލަނޑު 0 ލަނޑުން  ބާސެލޯނާ ބަލިވުމާއެކު ބާސެލޯނާ އަށް ލީގުގެ އެއް ވަނަ ގެއްލުމުގެ ފުރުސަތުވަނީ ބޮޑުވެފައެވެ.

  ރޭ ބާސެލޯނާ ބަލިވުމާ  ބާސެލޯނާއަށްވުރެ އެއްމެޗު މަދުން ކުޅެފައިވާ  ރެއާލް މެޑްރިޑް މިރޭ ކުޅޭމެޗުން  އެއްވަރުވިޔަސް ލީގުގެ އެއް ވަނަ ރެއާލްއަށް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

  ރޭގެ މެޗްގައި ވެލެންސިއާ އަށް ފުރަތަމަ ހާފުގައި ލީޑުނަގަން  ލިބުނު ފުރަތަމަ ފުރުސަތުގައި އެޓީމަށް ލިބުނު  ޕެނަލްޓީ  އަކުން މެކްސީ ގޯމޭޒް ފޮނުވާލި ބޯޅަ ބާސެލޯނާގެ ކީޕަރު އަންދްރޭ ސްޓެގެން ވަނީ ދިފާއުކޮށްފައެވެ.  މިއީ ވެލެންސިއާގެ ގާޔާ އަށް ބާސެލޯނާގެ ޕީކޭ ކުރި ފައުލަކަށް ރެފްރީ ދިން ޕެނަލްޓީ އެކެވެ.

  މިމެޗްގައި ވެލެންސިޔާއިން ކާމިޔާބުކުރި ފުރަތަމަ ލަނޑަކީ ވެލެންސިޔާގެ ގޮމޭޒް ނަގައިދިން ހުރަހެއް ބާސެލޯނާގެ ޑިފެންޑަރު ޖޯޑީ އަލްބާގެ ގައިގައި ޖެހި ބައިކޮޅަށް ވަދެގެން ކާމިޔާބުކުރެވުނު  ލަނޑެކެވެ. ޖޯޑީ އަލްބާއަތުން ބައިކޮޅަށް ވަން ލަނޑަށްފަހު ބާސެލޯނާގެ ކުޅުން ވަރަށް ބޮޑުތަން ރަގަޅުކޮށް  ގިނަ ހަމަލާތަކެއް އުފެއްދޭތޯ އެޓީމުން މަސައްކަތް ކުރި އެވެ. މިގޮތުން އެޓީމުގެ މެސީ ރޭގެ މެޗްގައިވަނީ   ގިނަ ބޯޅަތަކެއް  ވެލެންސިޔާގެ ގޯލަށް ފޮނުވާލާފައިވެއެވެ.   އެެހެން ނަމަވެސް އެއިން އެއްވެސް ހަމަލާއެއް ގޯލަކަށް ވަންނަ ގޮތެެއް ނުވިއެވެ.

  ކައުންޓާ އެޓޭކިންގް ފުޓުބޯޅަ  ކުޅެމުންދިޔަ ވެލެންސިއާ އިން ރޭގެމެޗުގެ ކާމިޔާބުކުރި ދެވަނަ  ގޯލު ކާމިޔާބުކުރީ  މެޗުގެ 77 ވަނަ މިނިޓްގަ އެވެ. މި ގޯލު ޖެހީވެސް ފުރަތަމަ ގޯލްވެސް ކާމިޔާބުކުރުމަށް އެހީވި ގޯމޭޒް އެވެ.

  ރޭގެ މެޗުން ބަލިވި ބާސެލޯނާއަށް  21 މެޗު ކުޅެގެން 43 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު  މިރޭ ރެއާލް ކުޅޭ މެޗުން އެ ޓީމު މޮޅުވެއްޖެ ނަމަ ރެއާލަށް 46 ޕޮއިންޓް ލިބި  ބާސެލޯނާ ދެވަނައަށް ވެއްޓޭނެ އެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށްހެދި ހިނަވާގެ ކައުންސިލާ ހަވާލުކޮށްފި

  އައްޑޫސިޓީގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ވިޔަފާރިވެރިއެއްކަމުގައިވާ، ހ. އަސްފަރު، އިދުރީސް ޤާސިމް (ތަރިކަ، މަރަދޫފޭދޫ / އައްޑޫސިޓީ) އަމިއްލައަށް އިސްނަންގަވައިގެން ...

  އަހަންނަށްވެސް ރޮވެނީއެވެ.

  ފުރަމާލެއިން މިއަދާ ހަމައަށް  62  މީހަކާއި އުލިގަމުން މީހަކު  ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވުމާއިއެކު ރާއްޖޭގައި މި ބަލި ...

  އިއްޔެ އިންދި ގަސްތަކަށް ރޭ ގެއްލުންތަކެއްދީފި

  ތިމާވެށީގެ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން އިއްޔެ މެންދުރުފަހުން މީދޫ ބޮޑުމަގުގައި އިންދި ގަސްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ގަސްތަކަށް  ރޭބަޔަކު ގެއްލުންތަކެއް ...

  ދިރާގުޓީވީން ޒޫމޫ އެޗްޑީ ޗެނަލް ދައްކަން ފަށައިފި

  ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ ޗެނަލެއް ކަމަށްވާ “ޒޫމޫ   އެޗްޑީ ” ޗެނަލް ދިރާގު ޓީވީން ދޫކުރަންފަށައިފިއެވެ. އުމުރުން ތިން އަހަރާ ...

  ކޮވިޑް19 އިން ސަލާމަތްވުމަށް ހުރިހާ އެންމެންވެސް ގޭގައި ތިބުމަށް ދިވެހި ޑޮކްޓަރުން ތަކުރާރުކޮށް އިއުތިމާސްކޮށްފި

  ކޮވިޑްގެ ނުރައްކާތެރިކަން ބޮޑުވެ ބަލިފެތުރޭ މިންވަރު އިންތިހާއަށް ގިނަވަމުންދާ މިދަޑިވަޅުގައި  ރާއްޖޭގެ ރަށްޔިތުން ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންޖެހޭކަމަށް ރާއްޖެގެ ...

  އިތުރު ބިދޭސީއަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ މިއަދު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 14 ...