ކްލަބްގެ ޕްލޭނާ އެއްގޮތައް އަންނަ ސީޒަނަށް ޓީމު ވަރުގަދަ ކުރާނެ- ބާސެލޯނާގެ ރައީސް

  ކޮވިޑް19 ގެ ސަބަބުން ކުރިމަތި ވަމުންދާ މާލީ ގެއްލުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް ކުޅުންތެރީންގެ މުސާރަ އުނިކުރިނަމަވެސް އަންނަ ސީޒަނުގައި ބާސެލޯނާ ސްކޮޑް ވަރުގަދަ ކުރެވޭނެކަމަށް އެކުލަބުން ބުނެފިއެވެ.

  ބާސެލޯނާގެ ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ ކުރިމަތިވާނެ މާލީ ދަތިތަކާހުރެ ބާސެލޯނާއިން ގަތުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެ މުހިއްމު ދެކުޅުންތެރިންކަމަށްވާ ޕީއެސްޖީގެ ބްރެޒިލްގެ ފޯވާޑް ނޭމާއާއި އިންޓަމިލާނުގެ އާޖެންޓީނާގެ ފޯވާޑް ލައުޓާރޯ މާޓިނޭސް ނުގެނެވޭނެކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނަން ފެށުމުންނެވެ.

  ނަމަވެސް ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ވިދާޅުވީ ބާސެލޯނާއަށް ގެންނަން ބޭނުންވާ ކުޅުންތެރީންގެ ނަން ބުނަން ބޭނުން ނުވާކަމަށާ އެހެން ނަމަވެސް ކްލަބްގެ ޕްލޭނާ އެއްގޮތައް އަންނަ ސީޒަނަށް  ޓީމު ވަރުގަދަ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާނެކަމަށެވެ.

  ބާސެލޯނާގެ ރައީސް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް19 ގެ ސަބަބުން ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި މާގިނަ ފައިސާ ދައުރުވާނެކަމަށް ނުބެލެވޭކަމަށާ އެހެންކަމުން ގިނަ ކުޅުންތެރީން ކްލަބް ބަދަލުކުރަންވެސް އެކަށީގެން ނުވާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެއްކުލަބުން އަނެއްކުލަބަށް ބަދަލުކޮށް ޓްރާންސްފާ ތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ބާސެލޯނާގެ ކުޅުންތެރީންގެ މުސާރައިގެ 70 ޕަސެންޓް އުނިކުރީ ކޮވިޑް19 ގެ ސަބަބުން އެހެން ކުލަބްތަކަށްވުރެ ބާސެލޯނާއަށް ކުރާ އަސަރު ބޮޑުވުމުންކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ގިނަ ކުލަބްތަކުން ބުރަވަނީ ސްޕޮންސާއަށާ ޓީވީ ރައިޓްސްއަށްކަމަށާ ބާސެލޯނާއިން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް އެނޫން ގިނަ ކަންތައްތަކަށް ބަރޯސާ ކުރާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކުލަބުން މިސީޒަނަށް ލަފާކުރި އެއްބިލިއަން ޔޫރޯގެ ބަޖެޓާއެއްގޮތައް ގިނަ ކަންކަން ނިމިދާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

  މަސްދަރު : ޕީއެސްއެމް ސްޕޯޓްސް

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ރައީސް ސޯލިހްގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހު މުހިއްމު ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ފަށްޓަވަން ނިންމަވައިފި

  ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހުގެ ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި މުހިއްމު ގިނަ ...

  ޕޮޒިޓިވްވާ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ހައިރިސްކް މީހުންނާ ގިނަ ކުޑަކުދިން، ވިސްނާކަށް ނުވޭތަ؟

  އިއްޔެ ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ފަސް އަހަރުން ދަށުގެ 7 ކުއްޖަކާއި 50 އަހަރުން މަތީގައި 21 ...

  ކޮވިޑްގައި 30 އަހަރުގެ ޒުވާން އަންހެނަކު މަރުވެއްޖެ

  ކޮވިޑް ބަލި ޖެހިގެން ފަރުވާދެމުން ދިޔަ 30 އަހަރުގެ އަންހެނަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ. މިއީ ކޮވިޑްގައި ރާއްޖެ އިން ...

  ކޮވިޑް-19: މާލެން އައްޑޫ އަށް ކަރަންޓީނަށް އައި ދެ މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  މާލެއިން އައްޑޫ އަށް އައިސް ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ތިބި ދެ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. އެޗްއީއޯސީން ...

  ނުރައްކަލުގެ ރަނގަބީލުގެ އަޑު އެބަގަދަވޭ : ހެލްތު މިނިސްޓަރ

  ރާއްޖޭގައި ކޯވިޑް19ގެ ޙާލަތު ގޯސްވެ، ނުރައްކަލުގެ ރަނގަބީލުގެ އަޑު ގަދަވަމުންދާކަމުގައި ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ އަމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިނިސްޓަރ ...

  އެންޓި-ޑިފެކްޝަންގެ ބިލާއި ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނަށް ހުށެހެޅި އިސްލާޙު، ރައީސް ތަސްދީޤު ކުރައްވައިފި

  ވަކި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކޮށްގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުވުމަށްފަހު، އެ އިންތިޚާބުވި ދައުރުގެ ތެރޭގައި އިންތިޚާބުވި ޕާޓީ ...