ބާސެލޯނާއިން ފަޞޭހަކަމާއެކު މަޔޯކާ ބަލިކޮށްފި

  ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މެދު ކަނޑާލާފައިވާ ސްޕެނިޝް ލަލީގާ އަލުން ފަށާފައިވާއިރު ލަލީގައި މަޔޯކާއަތުން މޮޅުވެ ޕޮއިންޓް ޓޭބަލުން 5 ޕޮއިންޓްގެ ލީޑެއް  ބާސެލޯނާ ހޯދައިފިއެވެ.

  ރޭ ކުޅުނު މިމެޗު ބާސެލޯނާއިން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ 0-4 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

  މެޗު ފެށުނުތަނާހެން ބާސެލޯނާއިން ލީޑު ނަގާފައިވާއިރު، ރޭގެމެޗުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު  2 ވަނަ މިނަޓްގައި ވިދާލް ބޮލުން ކާމިޔާބުކޮށްދިން  ލަނޑުން ބާސެލޯނާ ލީޑު ނެގިއިރު  ބާސެލޯނާގެ ލީޑު އިތުރަށް ފުޅާކުރީ މެޗުގެ 37 ވަނަ މިނަޓްގައި ބްރެއިތުވެއިތު ކާމިޔާބުކޮށްދިން ލަނޑުންނެވެ. މިއީ ބްރެއިތުވެއިތު ބާސެލޯނާއަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިން ފުރަތަމަ ލަނޑެވެ. ޚާއްސަ ހުއްދައެއްގެ ދަށުން ބްރެއިތުވެއިތް ބާސެލޯނާއާއި ގުޅުނީ މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުއެވެ.

  ބާސެލޯނާގެ ތިންވަނަ ލަނޑު 79 ވަނަ މިނިޓްގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޖޯޑީ އަލްބާއެވެ.

  ބާސެލޯނާގެ ހަތަރުވަނަ ލަނޑު މެޗްގެ އިތުރު ވަގުތުގައި  ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ކެޕްޓަން މެސީއެވެ.

  ރޭގެ މޮޅާއެކު ބާސެލޯނާވަނީ5 ޕޮއިންޓްގެ ލީޑަކަށް ލިބިފައެވެ.  28 މެޗުން ޖުމްލަ 61 ޕޮއިންޓް ބާސެލޯނާއަށް ލިބިފައިވާއިރު ދެވަނާގައި އޮތް ރެއާލްމެޑްރިޑަށް 27 މެޗުން ލިބިފައިވަނީ 56 ޕޮއިންޓެވެ.

  ރެއާލްމެޑްރިޑް މިރޭ އޭބާއާއި ދެކޮޅަށް ކުޅޭމެޗުން މޮޅުވެއްޖެނަމަ 59 ޕޮއިންޓް ލިބިގެން ބާސެލޯނާއާއި ދެމެދުއޮތް 5 ޕޮއިންޓްގެ ލީޑު 2 ޕޮއިންޓަށް ކުޑަކުރެވިދާނެއެވެ. ރެއާލްއާއި އޭބާ ބައްދަލުކުރާމެޗްގެ ކުޅުން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ ގަޑިން މިރޭ 10:30 ގައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  އެމްޑީޕީއަށް ކުރިހޯދައި ދިނުމަށްޓަކައި މިތިބީ ތަރުތީބުވެ ސަފުތައް ބަދަހިކޮށްގެން- ފައިޒް

  އެކަކު އަނެކަކުގެ ކިބައިން ހިތްވަރު ލިބިގެން  އެމްޑީޕީއަށް ކުރިހޯދައި ދިނުމަށްޓަކައި މިތިބީ ތަރުތީބުވެ ސަފުތައް ބަދަހިކޮށްގެންކަމަށް ލޯކަލް ކައުންސިލް ...

  ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން އައްޑޫގައި އަޅާފައިވާފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށް10 ގަޑިއިރަށް ކާފިއު

  ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އައްޑޫ ސިޓީގައި އެޗްޕީއޭއިން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅު އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށް މާދަމާ 18:00 ން ފަތިހު ...

  ކޮވިޑަށް ޓެސްޓު ކުރުމުގެ ހުއްދަ އެއިމްސް އަށް ނުދޭން ނިންމާފައިވާކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އަންގައިފި -އިހުސާން

  ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓު ކުރުމުގެ ހިދުމަތަށް ހުއްދަ ދެވެން ނެތްކަން، އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫގައި ހިންގާ އެއިމްސް ޑައިގްނޯސްޓިކް ...

  ޔޫއޭފާ ނޭޝަންސް ލީގު ދެވަނަ ކެޓަގަރީއަށް ޖަރުމަން ރެލިގޭޓް ވެއްޖެ

  ޔޫއޭފާ ނޭޝަންސް ލީގުގައި މިމަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު ފްރާންސްއަތުން 2 ލަނޑު 1 ލަނޑުން ބަލިވެ ޖަރުމަން ...

  ކޮވިޑް 19 – ކަމަދޫ އިން ދިވެއްސަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  ބ. ކަމަދޫ ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި ދިވެއްސަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ. ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު(އެޗްއީއޯސީ)ން ...

  އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި ބައިވެރިވާނަން، ކެޕްޕެއިން މެނޭޖަރަކީ މެމްބަރު އަސްލަމް – ނަޝީދު

  ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޙާބުގައި ކުރިމަތިލުމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި ބައިވެރިވާނެކަމަށާއި، ކެމްޕެއިން މެނޭޖަރަކީ ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ...