ބާސާގެ ރައީސްއާ ދެކޮޅަށް އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނަގަނީ

  ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ޖޯސެފް ބާޓޮމެއާ ކުލަބުން ބޭރުކުރުމަށް ނޯކޮންފިޑެސް ވޯޓެއް ނެގުމަށް ކުލަބުންގެ މެންބަރުން މަސައްކަތް ފަށާފަވާކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ބޯޑުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

  ބާސެލޯނާގެ ބޯޑުން ބުނީ މިހާތަނަށް 12700 މީހުން ޖޯސެފް ބާޓޮމެއާ ދެކޮޅަށް އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމަށް ސޮއިކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ބޭރުކުރުމަށް ވޯޓް ހޯދަމުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ގުރޫޕުން ބުނީ މިހާތަނަށް އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓަކަށް މަދުވަނީ 3820 ވޯޓްކަމަށެވެ. މީގެ ދެހަފްތާއެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ފެށިގެން ކުރި މަސައްކަތް ކާމިޔާބުކަމަށް އެ ގުރޫޕުން ބުނެއެވެ.

  ބާސާގެ ރައީސް ބާޓޮމެއާ ގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނަގަން މަސައްކަތް ކުރަމުން މިދަނީ ކުލަބު ހިންގުމުގައި އޭނާ ގެންގުޅޭ ދޯދިޔާ އުސޫލްތަކާއި  ކުލަބުގެ ވެރިންނާއި ކުލަބުގެ ކެޕްޓަން މެސީއާ ޖެހުނު މައްސަލަތަކެވެ.  .

  އިތުބާރު ނެތްކުމުގެ ވޯޓު ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ގުރޫޕުން ބުނީ ބާޓޮމެއާ ކުލަބުގައި އިތުރަށް މަޑު ކޮށްފިނަމަ މާލީގޮތުން ކުލަބު އިނދަޖެހި ބާސެލޯނާއަށް ފިއްތުންތަކެއް ކުރިމަތިވެދާނެކަމަށެވެ. މި ވޯޓްނެގުމަށް އަދަދު ހަމަކުރަން އުނދަގޫވަނީ ކޮވިޑް19ގެ ސަބަބުން އެކި ގައުމުތަކުގައި ތިބި އެޓީމުގެ މެންބަރުންގެ ސޮއި ހޯދުމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިވޯޓް ނެގުމަށް ބާސެލޯނާ ނިސްބަތްވާ ސްޕެއިންގެ ކެޓެލޯނީޔާގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މެންބަރުން ވަނީ ސޮއި ކޮށްފައެވެ.

  މި ހަރާކަތުގެ ފަހަތުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ހަރަކާތްތެރި ވަނީ ބާސެލޯނާގެ އިންތިޚާބުގައި ރައީސްކަމަށް ވާދަކުރައްވާނެކަމަށް އިއުލާން ކޮއްފައިވާ ޖޯޑީއެވެ. ބާސެލޯނާއިން ވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ މާޗު މަހުގެ 21 އަދި 22 ވަނަ ދުވަހު އިންތިހާބް ބާއްވާނެކަށް އިއުލާންކޮށްފައެވެ.

  މަސްދަރު: ޕީއެސްއެމް ނިއުސް

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ކޯވިޑް-19: މިއަދު ރާއްޖެއިން އިތުރު 1،007 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

  ރާއްޖެއިން އިތުރު 1،007 މީހުން ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. މިއަދުވެސް ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތައް އެއްހާހުން މައްޗަށް އަރާފައިވަނީ ކުރީ ދުވަސްތަކުގައި ...

  ޔޫރޯ އަންޑަރ ޓުވެންޓީވަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް: ޖަރުމަން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

  ޔޫރޯ އަންޑަރ ޓުވެންޓީވަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޖަރުމަނުޓީމް ހޯދައިފިއެވެ. ޖަރުމަނުޓީމުން މިމުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ރޭ ކުޅެވުނު ...

  ” މަރުވެފައިވާ އެއްޗެއްގައި އަތްނުލައްވާނަން” – ނަޝީދު

  މަރުވެފައިވާ އެއްޗެއްގައި އަތްނުލައްވާނެކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެވެ. ރާއްޖެން ބޭރުގައި ހިމާޔަތް ...

  އައްޑޫގައި ކޮންސިއުލޭޓެއް ގާއިމް ކުރުމަކީ އަމިއްލަ ނޭފަތުކުރީގައި ތަޅުލެވިފައިނުވާ ވިސްނުމެއް – ރައީސް ނަޝީދު

  އައްޑޫގައި ކޮންސިއުލޭޓެއް ގާއިމް ކުރުމަކީ އަމިއްލަ ނޭފަތުކުރީގައި ތަޅުލެވިފައިނުވާ ވިސްނުމެއް ކަމުގައި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް ރައީސް މުހައްމަދު ...

  މަދަނީ އިއްތިހާދުގެ ރައީސް ޝައިޚް މުޙައްމަދު ދީދީ ޕީޕީއެމާއި ގުޅިވަޑައިގެންފި

  މަދަނީ އިއްތިހާދުގެ ރައީސް އަދި އަދާލަތު ޕާޓީގެ އިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު ޝައިހް މުޙައްމަދު ދީދީ ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީ ...

  އާ ފީޗާސްތަކާއެކު ބީއެމްއެލްގެ މޯބައިލް ބޭންކިންގ އެޕް ތައާރަފު ކޮށްފި

  ކަސްޓަމަރުންނަށް ބޭންކިންގ ހިދުމަތް ފަސޭހަކަމާއި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބީއެމްއެލްގެ މޮބައިލް ބޭންކިންގ އެޕް އަށް ބަދަލު ގެނެސް އިތުރު ...