ބޭރުގައި މާސްކު އަޅަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ސުޕެއިނުގައި ކަނޑައަޅައިފި

  ބޭރުގައި މާސްކު އަޅަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ސުޕެއިނުގައި ކަނޑައަޅައިފިއެވެ.

  ބޭރުގައި އުޅޭ އުޅުމުގައި މާސްކު އެޅުމަށް ސުޕެއިނުގައި މަޖުބޫރުކުރީ މީގެ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިންނެވެ. އެ ޤައުމުގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް އެންމެ ފަހުން ދިން ލުއިތަކުގެ ދަށުން ބޭރުގެ މާހައުލުތަކުގައި މާސްކު އެޅުމަކީ މަޖުބޫރުކަމެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ގިނަ މީހުން އެއްވެ އުޅޭ ތަންތަނާއި އެތެރޭގެ މާހައުލުތަކުގައި އަދިވެސް މާސްކު އަޅަން ޖެހޭނެއެވެ. މާސްކު އެޅުމުގައި ލުއިތަކެއް ދިން ނަމަވެސް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މީހުން އަދިވެސް ބޭރަށް ނުކުންނަނީ މާސްކު އަޅައިގެންނެވެ.

  ސުޕެއިނުގައި މިހާތަނަށް 3.7 މިލިޔަން މީހުންނަށް ކޯވިޑް-19 ޖެހި 80،779 މީހުންވަނީ މަރުވެފައެވެ. ފާއިތުވި 14 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޤައުމުގައި ބަލިޖެހިފައިވަނީ ކޮންމެ 100،000 މީހުންގެ ތެރެއިން 95 މީހުންނަށެވެ. މީގެ އެއް މަސް ދުވަސްކުރިން އެ ޢަދަދު ހުރީ 150ގައެވެ.

  47 މިލިޔަން މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮންނަ ސުޕެއިނުގެ ގާތްގަނޑަކަށް ދެ ބައިކުޅަ އެއްބައި މީހުންވަނީ ކޯވިޑް-19ގެ ވެކްސިންގެ މަދުވެގެން އެއް ޑޯޒު ޖަހާފައެވެ.

  މަސްދަރު: ޕީއެސްއެމް ނިއުސް

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ކިމްއާ އެކު ބާއްވާ ސަމިޓް ޓްރަމްޕް ކެންސަލް ކުރައްވައިފި

  އަންނަ ޖޫން މަހުގެ ބާރަ ވަނަ ދުވަހު، އުތުރު ކޮރެއާގެ ޒަޢީމް ކިމް ޖޮންގް އުން އާއި އެމެރިކާގެ ...

  ޕްރިންސް ހެރީއާއި މޭގަން މާކަލް ކައިވެނިކޮށްފި

  އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ޕްރިންސް ހެރީއާއި މޭގަން މާކަލް ކައިވެނިކޮށްފިއެވެ ޢުމުރުން 33 އަހަރުގެ ޕްރިންސް ހެރީ އާއި ޢުމުރުން 36 ...

  ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި 1،000 ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅަން އިޒްރޭލް ސަރުކާރުން ނިންމައިފި

  އިޒްރޭލްގެ ޔަހޫދީން ފަލަސްތީނުގައި ހިފާފައިވާ ބިންތަކުގައި ޔަހޫދީންނަށްޓަކައި އިތުރު ގެތައް އެޅުމަށް އިޒްރޭލްގެ ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ. ބައިނަލްއަޤްވާމީ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި ...

  އިންޑިޔާގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާ ދެކޮޅަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން އަޑުއުފުލުން

  އިންޑިޔާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހަތަރު ފަނޑިޔާރުން އެ ޤައުމުގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑީޕަކް މިސްރާއަށް ވަރަށްބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މި ...

  އެމެރިކާގެ ކުންފުންޏަކުން އެމްއެޗް370 ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

  2014 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗް މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު ގެއްލުނު މެލޭޝިއަން އެއާލައިންސްގެ ފްލައިޓް އެމްއެޗް ތްރީ ...

  ޤައުމުގައި ހަމަޖެހުން ޤާއިމް ކުރަން މީސްމީޑިޔާގެ ބައެއް އެޕްތައް ލަންކާގައި ބްލޮކް ކޮށްފި

  ސްރީލަންކާގެ ކޭންޑިގައި މުސްލިމުންނާއި ބުޑިސްޓުންނާއި ދެމެދު އުފެދުނު ދީނީ ހަމަނުޖެހުންތަކަށް ފަހު މުޅި ޤައުމުގައި ކުއްލި ޙާލަތު އިއްޔެ ...