ބީއެމްއެލުން ރަހުނަކާ ނުލައި ވިޔަފާރިތަކަށް ލޯނު ދެނީ

  ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ފުޅާކޮށް ހިންގަން ބޭނުންވާ ފައިސާ ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ހޯދަން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން “ވޯކިން ކެޕިޓަލް ފައިނޭންސް ފެސިލިޓީ” ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ.

  ބީއެމްއެލް އިން މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ ޓިމް ސޯޔާ ވިދާޅުވީ މިއަދު ތައާރަފު ކުރި ފެސިލިޓީއަކީ އެ ބޭންކުން ވިޔަފާރިތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭ އެހީތެރިކަމުގެ ދަށުން ދޫކުރަން ފަށާ ފެސިލިޓީއެއް ކަމަށެވެ.

  މިއީ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ފުޅާކޮށް ވިޔަފާރި ހިންގަން ބޭނުންވާ ފައިސާ ކުރު މުއްދަތެއްގައި ހޯދަންް ތިން މިލިއަން ރުފިޔާ އާ ހަމަޔަށް ދޫކުރާނެ ފެސިލިޓީއެކެވެ. ޓިމް ވދާޅުވީ މި ފެސިލިޓީއަކީ އެއްވެސް ރަހުނަކާ ނުލައި ރާއްޖޭގައި ދޫކުރާ މިފަދަ ފުރުތަމަ ފައިނޭންސިން ފެސިލިޓީ ކަމަށެވެ.

  “މިއާއެކު ވިޔަފާރިތަކަށް ބޭނުންވާ އަދި ފުރިހަމަ ބިޒްނަސް ޕްރޮޑަކްޓް ޕޯޓްފޯލިއެއް މި ވަނީ ގާއިމްކުރެވިފަ. ވިޔަފާރި ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ނުވަތަ ވިޔަފާރި އިތުރަށް ފުޅާ ކުރަން ބޭނުންވާ ފައިސާ މިހާރު ފަސޭހައިން ހޯދުމަށް ވެސް މިވަނީ މަގުފަހިވެފައި،” އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

  ޓިމް ވަނީ ހޯމް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ލޯންގެ އިކުއިޓީ ދަށްކޮށްފައިވާ ކަންވެސް އިއުލާން ކުރައްވާފަ އެވެ. އެގޮތުން އ މިއަދުން ފެށިގެން، ހޯމް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ލޯން އަދި ފައިނޭންސިންގެ އިކްއިޓީ 20 ޕަސެންޓަށް ދަށް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އޭނަ ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ. މީގެ ކުރިން އިކުއިޓީ އަކީ 30 ޕަސެންޓެވެ.

  ބީއެމްއެލް އިން ބުނީ ވޯކިން ކެޕިޓަލް ފައިނޭންސިން މެދުވެރިކޮށް މިދިއަ ތިން އަހަރު ހޯދާފައިވާ އެވްރޭޖް ސޭލްސްގެ 20 ޕަސެންޓާ އާ ހަމަޔަށް ވިޔަފާރިތަކަށް ފައިނޭންސް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. ގިނަވެގެން ތިން މިލިއަން ރުފިޔާ އާ ހަމައަށް ލޯނު ދޫ ކުރާއިރު، އަނބުރާ ދައްކަން ތިން އަހަރުގެ މުއްދަތެއް ލިބިގެން ދާނެ ކަމަށެވެ.

  މި ފެސިލިޓީ ދަށުން ޑިމާންޑް ލޯނާއި، އޯވަޑްރާފްޓްސް، ބޭންްކް ގެރެންޓީ، ލެޓާ އޮފް ކްރެޑިޓް އަދި ޓްރަސްޓް ރިސީޕްޓް ޑިމާންޑް ލޯނަށް އެދި ހުށަހެޅޭނެ އެވެ.

  މި ޕްރޮޑަކްޓް ގެ އިތުރުން ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ލޯނާއި ގެސްޓްހައުސް ލޯނާއި ރިއަލް އެސްޓޭޓް ލޯން އަދި ރީޓެއިލާސް ލޯންގެ އިންޓްރެސްޓް ނުވަތަ ޕްރޮފިޓް ރޭޓް ވަނީ ދަށްކޮށްފަ އެވެ. ލޯނުތަކަށް މި ގެނައި ބަދަލުތައް ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކްގެ ޕްރޮޑަކްޓްތަކަށް ވެސް ވަނީ ގެނެސްފަ އެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  އިތުރު 3 މީހަކު ހުޅުދޫއާއި މީދުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  އިއްޔެ ( 20 މެއި 2021 ވަނަދުވަހު) ހުޅުދޫ އާއި މީދުން ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ ...

  64 މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެ 11 މީހަކު ބަލިން ރަގަޅު ވެއްޖެ

  10 ޖުލައި 2020 ވީ ހުކުރު ދުވަހު ރާއްޖެއިން ކޮވިޑަށް 64 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެފި ...

  އައްޑޫ ސިޓީގައި ފިހާރަތައް ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓޭނެ ވަގުތުތައް އިތުރުކޮށްފި

  ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން އައްޑޫސިޓީގެ ފިހާރަތައް ހުޅުވައިގެން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް މީގެ ކުރީން ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ ...

  އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލްއިން ބައެއް ޓީއެމްއަށް ދޭން ރައީސް ނަޝީދު ވެސް ތާއިދު ކުރައްވައިފި

  އެމްއޭސީއެލް އިން 26 މިލިއަން ޑޮލަރު އިންވެސްޓްކޮށްގެން ހަދާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް އެއްކޮށް ދޭން އުޅޭ ކަމުގެ އަޑުތަކެއް ...

  ޝަރީފީ ޕްރީސްކޫލްގެ 25 ވަނަ އަހަރީދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި

  މީދޫ ޝަރީފީ ޕްރީސްކޫލްގެ 25 ވަނަ އަހަރީދުވަސް އެސްކޫލުގައި ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. މިގޮތުން ޝަރީފީ ޕްރީސްކޫލުގެ 25 އަހަރީދުވަސް ފާހަގަ ...

  ބީއެމްއެލް މަނަދޫ ބްރާންޗްގެ ފުރާޅުން ބޮޑުބައެއް ވަޔާ އެއްލައިލައިފި

  މިއަދު ރާއްޖެއަށް ކުރަމުން މިދާ ވިއްސާރައިގައި ބާރުވަޔާއެކު އައި ކޮޅިގަނޑެއްގައި ނ.މަނަދޫގައި ހުންނަ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް މަނަދޫ ...