ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ކައުންސިލުގެ ގޮނޑީގެ ޓިކެޓް ފައިޒް ބޮޑު ތަފާތަކުން ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި

  advertisement

   

  އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ކައުންސިލުގެ ގޮނޑީގެ ޓިކެޓް ފައިޒް  ބޮޑު ތަފާތަކުން ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި އެވެ

  ފައިޒް ޓިކެޓް ކާމިޔާބުކުރެއްވީ ހުޅުދޫދާއިރާގެ މިހާރުގެ ކައުންސިލަރު ޝުކުރީއާއި ހުޅުދޫ ދާއިރާއަށް ދެންވާދަކުރެއްވި އިރުޝާދު ( ކިރޭ )  އާއި ވާދަކޮށް ބޮޑު ތަފާތަކުންނެވެ.

  ހުޅުދޫގައި  ބެހެއްޓި ވޯޓް ފޮށީގެ ނަތީޖާއަށް ބަލާލާއިރު ފައިޒްއަށް ލިބިފައިވަނީ 239 ވޯޓެވެ. ޝުކުރީއަށް  ލިބުނީ 68 ވޯޓެވެ. އިރުޝާދަށް ލިބުނީ 74 ވޯޓެވެ.

  މާލޭގެ ވޯޓް ފޮށީގެ ނަތީޖާއަށް ބަލާއިރު  ފައިޒްއަށް ލިބިފައިވަނީ 240 ވޯޓެވެ. ޝުކުރީއަށް  ލިބުނީ 82 ވޯޓެވެ. އިރުޝާދަށް ލިބުނީ 173 ވޯޓެވެ.

  ފައިޒްއަށް ޖުމްލަ 479 ވޯޓް ލިބިފައިވާއިރު ފައިޒްއާއި އެންމެ ގާތުން ވާދަކުރި އިރުޝާދު ( ކިރޭ ) އަށް ލިބިފައިވަނީ 247 ވޯޓެވެ. އަދި މިހާރުގެ ކައުންސިލަރު ޝުކުރީއަށް ލިބިފައިވަނީ 150 ވޯޓެވެ.

  އެހެންކަމުން ފައިޒް މި ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބުކޮށްފައިމިވަނީ 232 ވޯޓްގެ ބޮޑުތަފާތަކުންނެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  މަސީޙު އިސްތިއުފާ ނުދެއްވައިފިނަމަ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނަގާނަން- ރިޔާޒު

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ މަސީޙު އިސްތިއުފާ ނުދެއްވައިފިނަމަ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ނަގާނެކަމަށް އިދިކޮޅު ...

  ގެއްލުނު ދެކުދިން އަދިވެސް ނުފެނޭ- ދެ ކުދިން ހޯދުމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ނައިޓް ވިޝަން ކެމެރާ ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފި

  އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގެ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލާއި ދިމާލު ފުއްޓަރު ސަރަހައްދަށމޫދަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ގެއްލުނު ދެ ކުދިން ހޯދުމަށް ...

  ފުވައްމުލަކަށް ރާޅު އަރައި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ

  ޏ. ފުވައްމުލަކަށް ރާޅު އަރައި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ. މިގޮތުން، އެންމެ ބޮޑަށް އުދަ އަރާފައިވަނީ އެރަށު ފަޔާ ...

  ޕްރައިވެޓް ޖެޓެއްގައިރައީސް ނަޝީދު ފަރުވާއަށް، ޖަރުމަނަށް ފުރައިވަޑައިގެންފި

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއިން ލިބިވަޑައިގަތް ޒަޚަމްތަކަށް އިތުރު ފަރުވާ ހޯއްދެވުމަށް ...

  ސަލްމާން ޚާން ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށް

  ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި، ސަލްމާން ހާން ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށް ލާން ހުކުމް ކުރުމަށްފަހު ޖަލަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ...

  ރަޔަން – ހުރިހާގޮތަކުންވެސް ތަފާތު މޮޅު ކުޅުންތެރިއެއް

  ނިމިދިޔަ ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް –ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މީދޫ ލޮތަރި އެފްސީ ހޯދިއިރު ގިނަބައެއްގެ ލޯ އަމާޒްވެގެން ...