ބޮޑު ތަފާތަކުން ޓީމް ބާކީ ބަލިކޮށް ފޭދޫ އެފްސީ ސެމީއަށް

  ސިޔާ ކަޕުގައި އިއްޔެ ޓީމު ބާކީ އަދި ފޭދޫ އެފްސީ ބައްދަލުކުރި މެޗު ބޮޑު ތަފާތަކުން ފޭދޫ އެފްސީ ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

  ފޯރި ގަދަ ވާނެ ކަމަށް ބެލެވުނު މި މެޗު ފަށައިގެން މެޗްގެ ވަރަށް ކުރީކޮޅު  ފޭދޫޓީމުން އެޓީމުން މިމެޗްގައި ކާމިޔާބުކުރި ފުރަތަމަ ލަނޑު ވަނީ ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

  ފޭދޫޓީމުން ލަނޑެއް ޖަހާ މެޗްގެ ލީޑު ހޯދިކަމުގައިވިޔަސް  ބާކީޓީމުންވެސް ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ފޭދޫޓީމުގެ ގޯލަށް ނުރައްކާ ކުރަންވަނީ މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. މިގޮތުން ބާކީ ޓީމުގެ ހަސަންދީދީއަށް ފޭދޫޓީމްގެ ކޮޅަށް ލަނޑު ޖަހަން ވަރަށް ހުސްދެފުރުސަތެއް ލިބި ބޭނުން ނުކުރެވިދިޔަތަން ފެނިގެންގޮސްފައިވެއެވެ. އެފުރުސަތުތައް ބޭނުން  ނުކުރެވި
  މިމެޗްގެ ފުރަތަމަ ހާފު ނިމިގެން ދިޔައީ 1 ލަނޑު -0 ގެ ނަތީޖާ އަކުން ފޭދޫޓީމް ކުރި ހޯދައިގެންނެވެ.

  އައްމަޓީއާއި ކަޅޭފަދަ މޮޅު ކުޅުންތެރީން ހިމެނޭ ފޭދޫޓީމާއި ޓީމު ބާކީއާއި ދެމެދެ އިއްޔެ ކުޅެވުނު މިމެޗްގެ އޮއިވަރު ބަދަލުވެގެން ދިޔައީ ޓީމު ބާކީގެ ފަހަތަށް ކުޅެމުންދިޔަ އަލީ ނަޒީރުއަށް ރެފްރީ ރަތްކާޑު ދައްކާ ދަނޑުން ފޮނުވާލި ހިސާބުނެވެ.
  މިގޮތުން އެއް ކުޅުންތެރިއަކު މަދުކޮށް ކުޅެމުންދިޔަ އުމުރުން ދުވަސްވީ ކުޅުންތެރީން ހިމެނޭ ޓީމް ބާކީ ކޮޅަށް ފޭދޫޓީމުން ފަހުހާފްގައިވަނީ 7 ލަނޑު ޖަހާފައެވެ.
  އެހެންކަމުން މިމެޗް ނިމިގެންގޮސްފައިވަނީ 8 ލަނޑު 0 ލަނޑުން ފޭދޫ އެފްސީ މޮޅުވެ ގްރޫޕްއޭގެ އެއްވަނަ ޓީމްގެ ގޮތުގައި ސެމީފައިނަލަށް ހޮވިގެންނެވެ.

  މިމެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވުނީ ފޭދޫ އެފްސީގެ އިއްމައެވެ.

  މި މެޗުން އެއްވަރުކޮށްލައިގެން ޓީމް ބާކީއަށް ސެމީއަށް ދެވެން އޮތްކަމުގައި ވިޔަސް އެޓީމުގެ މުހިއްމު ދެކުޅުންތެރީންކަމުގައިވާ ރަމްޒީއާއި ގައިސް އިއްޔެ މެޗްގައި ނުހިމެނި އަދި އެޓީމްގެ އަލީ ނަޒީރުއަށް ރަތްކާޑު ދައްކައި ދަނޑުން ފޮނުވާލަންޖެހުމަކީ މިހާތަފާތުބޮޑުކޮށް މިމެޗުން އެޓީމް ބަލިވި އެއްސަބަބުކަމުގައި ބެލެވެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ބެލެނިވެރީންނާއި ޓީޗަރުންގެ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތް: ފައިނަލަށް އަސްރިއްޔާ އާއި ހުޅުދޫ ސްކޫލް

  މުދައްރިސުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބާ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި 2020 ވަނައަހަރު ހުޅުދޫ ސްކޫލާއި މީދޫ ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނާއި ޓީޗަރުން ...

  ޓީމް ޓަފްސިކްސް ބަލިކޮށް ޓީމް ޗެލެންޖާސް ފައިނަލަށް

  ޖޯލިއަންސް މިކްސް ވޮލީ މުބާރާތުގައި ރޭ  ކުޅުނު ފުރަތަމަ ސެމީ ފައިނަލު މެޗުގައި ޓީމް ޓަފްސިކްސް ބަލިކޮށް ޓީމް ...

  ސިޔާކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް- ފައިނަލަށް ޓޫބްރަދާސްއާއި ގައުމު އެފްސީ

  ސިޔާ ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ކެނެރީފުން ބައިވެރިވި ސަބްއޯޝަނިކު މުބާރާތުން ވަކިވުމާއި ގުޅިގެން މިމުބާރާތުގެ ފައިނަލްމެޗްގައި ކުޅޭނެ ދެޓީމް ...

  ސަހާފްގެ ހެޓްރިކާއެކު އިރުޝާދިއްޔާ ސްކޫލްގެ މައްޗަށް އަތޮޅުމަދަރުސާ ކުރިހޯދައިފި

  ސަހާފްގެ ހެޓްރިކާއެކު އައްޑޫސިޓީ މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އަންގާރަ ދުވަހު ހަވީރު ކުޅެވުނު 16 އަހަރުން ...

  ޕޮލިސް ކަޕް ފައިނަލުގެ ދެވަނަ ޖާގަ ރެފިއުޖީ ހޯދައިފި

  ޕޮލިސް ކަޕް 2019 ގެ ފައިނަލުން ރެފިއުޖީ ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ. ޕޮލިސް ކަޕްގައި ވާދަކުރާ އެންމެ މޮޅު ޓީމްކަމުގައި ...

  ޔޫތު ޗެލެންޖް ކަޕް 2020- އެތުލެޓިކް އެފްސީ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

  މީދޫ ޒުވާނުން  އިންތިޒާމްކޮށްގެން މީދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ބޭއްވި “ޔޫތުޗެލެންޖް 2020” ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެތުލެޓިކް ...