މަންތަރަ ޖޫނިއާސް ބަލިކޮށް ސީ ގްރޫޕް އެއްވަނަ ޓީމްގެ ގޮތުގައި ސަންއޮފްލޮންސް ކްއާޓަރ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި

  މަންތަރަ ޖޫނިއާސް ބަލިކޮޑް ގްރޫޕް ސީގެ އެއްވަނަ ޓީމްގެ ގޮތުގައި ސަން އޮފް ލޮންސް ކްއާޓާފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ.

  ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ  މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސީގެ 7 ވަނަ މެޗްގައި ސަން އޮފް ލޮންސް  މަންތަރަ ޖޫނިއާސްގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދީ ހަތަރު ލަނޑު ސުންލަނޑުންނެވެ.

  މިމެޗްގެ ފުރަތަމަ ހާފް  0-0 ން އެއްވަރުވެގެން ނިމުނުކަމުގައި ވިޔަސް ދެވަނަ ހާފްގެ 12 ވަނަ މިނިޓްގައި އަލީ ނާފިއު ( ކަޅޭ )  ސަންއޮފް ލޮންސްގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިން އިރު އެޓީމުގެ ދެވަނަ ލަނޑު ދެވަނަ ހާފްގެ 16 ވަނަ މިނިޓްގައި ކާމިޔަބުކޮށްދިނީ ހުސެން ޝިފާޒެވެ.  އެޓީމުގެ 3 ވަނަ ލަނޑާއި 4 ވަނަ ލަނޑު ދެވަނަ ހާފްގެ 18 ވަނަ މިނިޓާއި 20 ވަނަ މިނިޓްގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އރުމީޝްއެވެ.

  މިމެޗުން މޮޅުވެ ސަންއޮފްލޮންސް ގްރޫޕް ސީގެ  އެއްވަނަ ޓީމްގެ ގޮތުގައި ކްއާޓަރ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދީ 9 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. މިމެޗުން ދެރަވި މަންތަރަ ޖޫނިއާސްއަށް 3 މެޗު ކުޅެގެން ލިބިފައިވަނީ 4 ޕޮއިންޓެވެ. މިގްރޫޕް ގައި ދެން ހިމެނޭޓީމްތަކުގެ ތެރެއިން ހުޅުދޫ ޔުނައިޓެޑް ބޯއިސްއަށްވެސް 3 މެޗު ކުޅެގެން 4 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު ފޭދޫ އެފްއާރުޓީއަށް 3 މެޗު ކުޅެގެން 3 މެޗުން ދެރަވެ އެއްވެސް ޕޮއިންޓެއް ލިބިފައިނުވެއެވެ. ދެން މިގްރޫޕްގައި ހިމެނޭ މީދޫ ލޮތަރިއަށް 2 މެޗު ކުޅެގެން ލިބިފައިވަނީ 3 ޕޮއިންޓެވެ. އެހެންކަމުން މިގްރޫޕްގެ ދެވަނަ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ކްއާޓާރ ފައިނަލަށް ހޮވުމުގެ ފުރުސަތު ލޮތަރިއާއި މަންތަރަ ޖޫނިއާސްގެ އިތުރަށް ޔުނައިޓެޑް ބޯއިސްއަށް ލިބިފައިވެއެވެ.

  މިރޭ ކުޅެވުނު މިމެޗްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވނީ މިމެޗްގައި ސަންއޮފްލޮންސަށް 2 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިން އަރުމީޝްއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް އިތުރު އެއް ހަފްތާ އަށް ބަންދު ކުރަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ނިންމަވައިފި

  މި ހަފުތާއެކޭ އެއްގޮތަށް އަންނަ ހަފްތާގައިވެސް ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ބަންދުކުރުމަށާ ސްކޫލްތަކާއި، ކޮލެޖުތަކާއި، ޔުނިވަރސިޓީތަކުގެ ކިޔެވުން ބަންދުކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ...

  މައިންބަފައިންނަށް އިހާނާތްތެރިކޮށް ހިތުމުން އާޚިރަތްދުވަހާއި ދުނިޔެމަތީގައިވެސް އެކަމުގެ އުގޫބާތް ލިބޭނެ- ހުކުރު ހުޠުބާ

  މައިންބަފައިންނަށް އިހާނާތްތެރިކޮށް ހިތުމުން އާޚިރަށް ދުވަހުންލިބޭ އަޒާބުގެ އިތުރުން ދުނިޔެމަތީގައިވެސް އެކަމުގެ އުގޫބާތް ލިބޭނޭކަމަށް ހުކުރު ޚުތުބާގައި ބުނެފިއެވެ. ...

  އައިޖީއެމްއެޗުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޑޮކްޓަރަކާއި ނަރުހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  އައިޖީއެމްއެޗުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޑޮކްޓަރަކާއި ނަރުހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. ތަފްސީލް އަންނަނީ

  އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި މޭޔަރުކަމަށް ވާދަކުރައްވާނެ ބޭފުޅަކަށް ނިޒާރު ހޮވިއްޖެ

  އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި  ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި އައްޑޫސިޓީގެ މޭޔަރުކަމަށް ވާދަކުރާނެ ބޭފުޅަކަށް  ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މަޖިލިސް ...

  ހުޅުދޫ-މީދޫ ކޮވިޑް 19 – އިއްޔެ ޕޮޒިޓްވީ ދެމީހުން

  އިއްޔެ ( 21 މެއި 2021 ވަނަދުވަހު ) ހުޅުދޫއާއި މީދުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ 2 މީހަކުންކަމަށް ހުޅުމީދޫ ...

  ފުރަބަންދަށް ލުއި ދިނަސް ސްކޫލުތައް ނުހުޅުވާނެ އަދި އާންމު ދަތުރުފަތުރު ކުރުމަށްވެސް ހުއްދައެއް ނުދޭނެ

  މާލެ ސަރަޙައްދު އިތުރު 2 ހަފްތާއަށް ފުރަބަންދުގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމައި ގިނަ ލުއިތަކެއްދޭން ނިންމައިފިއެވެ. މި ލުއިތަކުގެ ތަފްސީލް ...