ކެބް އެމްވީގެ ހިދުމަތް އައްޑޫސިޓީ އަދި ކުޅުދުއްފުއްޓަށް

  “ކެބް އެމްވީ” ގެ ޚިދުމަތް އައްޑޫ ސިޓީއަށާއި ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ.

   advertisement

  ކެބް އެމްވީ ޚިދުމަތަކީ “ފަހި ކެބް” އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ދެމުން އަންނަ ޚިދުމަތެކެވެ.

  އެހެންކަމުން މި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް “ފަހި ކެބް” އެޕްލިކޭޝަން، ޕްލޭ ސްޓޯރު ނުވަތަ އެޕަލް ސްޓޯރއިން ޑައުންލޯޑް ކުރަންޖެހެއެވެ.

  އެ އެޕްގައި ދާން ބޭނުންވާ މަންޒިލް އަދި ބޭނުންވާ ވެހިކަލް ޚިޔާރުކުރުމުން އެވަގުތަކު އެންމެ ކައިރިން އޮތް ވެހިކަލުން އެފަރާތުގެ ދަތުރު ގަބޫލުކުރާނެއެވެ.

  މި އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ޑްރައިވަރު އަންނަނީ ކޮންތާކުންކަމާއި ދަތުރު ކުރިއަށްދާނެ މަގުވެސް ފެނިގެންދާނެއެވެ. އަދި ދަތުރަށް ދާނެ ޚަރަދުވެސް ބަލައިލެވޭނެއެވެ.

  މި ޚިދުމަތަށް މާލޭގައި ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުން އަންނަ އިރު، ޓެކްސީ ސެންޓަރަކުން ދޭ ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް މި އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ހޯދޭނެއެވެ.

  މިއީ އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްތަކަކަށް މިފަދަ ޚިދުމަތެއް ތައާރަފްކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  އަންނަ މަހު ގެސްޓް ހައުސްތަކާއި ރިސޯޓުތައް ހުޅުވާލަނީ!

  ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެ ފުރަބަންދުކޮށްފައިވާތާ ދުވަސްތަކަަކަށް ފަހު އަންނަ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ގިނަ ލުއިތަކެއް ދޭން ...

  އައްޑޫއާއި ފުވައްމުލަށް ސިޓީގައިވެސް މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާޢަތް ނުހެދުމަށް އަންގައިފި

  މިއަދުގެ ( 18 އެޕްރީލް 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ ) މަޣުރިބް ނަމާދުން ފެށިގެން 23 އެޕްރީލްވާ ބުރާސްފަތި ...

  އައްޑޫ އީދި ސަމާގައި ހިމެނިގެން ޗޭނު ޖަމްއިއްޔާއިން ބޭއްވި ސަގާފީ ޝޯވ ރޭ ބާއްވައިފި

  އައްޑޫ އީދި ސަމާގެ ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އީދު ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެން މީދޫ އެކުވެރިންގެ ޗޭނުން ގެނެސްދިން ...

  ކޯވިޑް-19 : އިތުރު 58 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  ރާއްޖެއިން އިތުރު 58 މީހަކު ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 18 ދިވެހިންނާއި ބަންގްލަދޭޝްގެ 39 ...

  އިތުރު އެއް ހަފުތާއަށް ސަރުކާރު ބަންދުކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި

  ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް 19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އިތުރު އެއް ހަފްތާއަށް ސަރުކާރު ބަންދު ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. ނޫސްވެރިންނާއި ...

  ހުޅުދޫ ބަހާއުއްދީންމަގާއި މީދޫ ބަހާއުއްދީން މަގުގައި ތާރުއެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވަނީ

  އައްޑުއަތޮޅު ހުޅުދޫއާއި މީދޫގައި ދުއްވާ އެއްޗެހި ގިނަވެ މަގުތައް އަޑިގުޑަންވެފައިވާތީ އެމައްސަލައަށް ޙައްލެއް ގެންނެވުމަށް ސަރުކާރުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ...