ޗެމްޕިއަންސްލީގުގެ ބާކީ ހުރި މެޗުތައް ކުޅޭނެ ދަނޑެއް ޔޫއެފާއިން ނިންމައިފި

  ޗެމްޕިއަންސްލީގު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ގަދަސޯޅައިގެ ބާކީ ހުރި މެޗުތައް ކުޅޭނެ ދަނޑެއް ޔޫއެފާއިން ނިންމައިފިއެވެ.

  ޔޫއޭފާއިން އެގްޒެކްޓިވް ކޮމެޓީ ނިންމައިފަވާ ގޮތުން މިބުރުގައި ބާކީ ހުރި މެޗުތައް ކުޅެން ހަމަޖައްސަފަވަނީ ހޯމްޓީމުގެ ދަނޑުގައެވެ. ކޮވިޑް 19ގެ ވައިރަސްގެ ސަބަބުން މުބާރާތް މެދުކަނޑާލިއިރު ގަދަ 16ގެ ހަތަރު މެޗެއް ވަނީ ނުނިމިއެވެ. އެގޮތުން ސްޕެއިންގެ ރެއާލް މެޑްރިޑާ މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ ކުޅެން މެޗުފާހަކޮއްލެވެއެވެ. މިދެޓީމު ރެއާލްގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ ލެގު ސިޓީން 2-1 ލަނޑު ކާމިޔާބުކުރި އިރު ދެވަނަ ލެގު ކުޅޭނީ ސިޓީގެ އިއްތިހާދު ސްޓޭޑިއަމްގައެވެ.

  މުބާރާތުގައި ފްރާންސް ލިޔޯންއާއި ޔުވެންޓަސް ވާދަކުރާ މެޗު ޔުވެންޓަސް ދަނޑުގައި ކުޅޭއިރު ބާސެލޯނާ ނަފޯލީ މެޗު ކުޅޭނީ ބާސާގެ ކޭމްޕްނޮއުގައެވެ. ބަޔާންމިއުނިކް ޗެލްސީ ވާދަކުރާ ދެވަނަ ލެގު އޮންނާނީ ލަންޑަންގެ ސްޓޮންފޯޑް ބްރިޖްގައި.

  ޔޫއެފްއާ ނިންމާފަވާގޮތުގައި އެޓީމެއްގެ ހޯމްދަނޑު ބޭނުންކުރުމަށްފަހު މުބާރާތުގައި ކުއާޓާފައިނަލުގެ މެޗުތަކުން ފެށިގެން މުބާރާތް ފައިނަލު މެޗާހަމަޔަށް ޓީމުތައް ވާދަކުރާނީ ޕޯޗުގަލްގެ ލިސްބަންގައެވެ. މުބާރާތްތުގެ ހުރިހާ މެޗެއްވެސް މި ސީޒަންގައި ކުޅެން ނިންމާފަވަނީ ކުޅިބެލުންތެރިންނާ ނުލައި ކަމަށް ޔޫއެފާއިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

  ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގަދަ ސޯޅައިގެ މެޗުތައް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފަވަނީ އަންނަ މަހުގެ 07 އަދި 08 ވަނަދުވަހުއެވެ. މުބާރާތުގެ ފައިނަލު ލިސްބަންގައި އޮންނާނީ އަންނަމަހު 23ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

  މަސްދަރު ޕީއެސްއެމް ނިއުސް

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ މުނާފިޤުކަން ފެނިއްޖެ – މޫސަ

  ރާއްޖޭގައި އިސްލާހަށް ކަމަށް ބުނެ، މަގުމަތީގައި ހަމަނުޖެހުން އުފައްދަމުން އަންނަ، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ މުނާފިޤުކަން ޙާމަވެގެން ހިގައްޖެ ކަމަށް ...

  ރައްކާތެރިވެތިބުމަށް އިއުތިމާސްކޮށް ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އައްޑޫސިޓީން ކަނޑައަޅައިފި

  ކޮވިޑް 19 ގެ ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑެއް އައްޑޫސިޓީގައި އޮތްކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ ރައްކާތެރިވެތިބުމަށް އިއުތިމާސްކޮށް އައްޑޫސިޓީގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަ ...

  ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން ފަސް ޕްރޮޖެކްޓަކަށް އެހީ ދީފި- އޭގެ ތެރޭގައި މީދޫ ރަފަޅާ ސަރަހައްދުގެ ޕްރޮޖެޓް ހިމެނުނު

  ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ ދެވަނަ ކްއާޓަރުގައި ފަސް ރަށެއްގައި ޕްރޮޖްކްޓް ހިންގަން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދީފި ...

  ކުރިއަށް މިއޮތް ފަސް އަހަރަކީ މީދޫދާއިރާގެ ގަދަފަސް އަހަރު – ރޮޒެއިނާ

  އަޅުގަޑު މިދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ސަބަބަކީ  އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ވެރިކަމެއްގައި އަޅުގަޑަށް މިދާއިރާއަށް ކޮށްދެވޭނެ ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަމަށް ގަބޫލްކުރެވޭތީ ...

  އަޅުގަޑު މަސައްކަތްކުރާނީ ރަށްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާގެ މަތިން – ސާލިހާ

  މީދޫގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން އަޅުގަނޑަށް އިތުބާރުކޮށް ހަވާލުކުރެއްވި މަގާމުގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ އާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް، ތެދުވެރިކަމާ، އަމާނާތްތެރި ކަމާއެކު ...

  މީދޫ އިން ކޮވިޑަށް މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. މީދޫ އިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ ...