ޗެމްޕިއަންސް ލީގު: ނަޕޯލީ ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާއިން ކްއާޓާފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި

  ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ދެވަނަ ބުރުގެ ފަހު ލެގުގައި ރޭ ނަޕޯލީގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައި ބާސެލޯނާ ކުއާޓާ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

  ބާސެލޯނާ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދީ ބާސާގެ ދަނޑުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗު 3 ލަނޑު 1 ލަނޑުން  ކާމިޔާބުކޮށް އެގްރިގޭޓް ނަތީޖާ ކަމަށްވާ 2-4 ގެ ނަތީޖާއަކުން ނަޕޯލީގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައިގެންނެވެ.

  ރޭގެ މެޗުން ބާސާ މޮޅުވެ ކްއާޓާ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރުމުން  ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ތިން ވަނަ މެޗުގައި މި މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ބާސެލޯނާ ނުކުންނާނީ ޖަރުމަނުގެ ޗެމްޕިއަން ބަޔާން މިއުނިކާ ދެކޮޅަށެވެ. ބަޔާންމިއުނިކް ކުއާޓާ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރީ މުބާރާތުގެ ގަދަ ސޯޅައިގައި ޗެލްސީގެ މައްޗަށް 7 ލަނޑު 1 ލަނޑުގެ  ގެ އެގްރިގޭޓުން ކުރި ހޯދައިގެންނެވެ.

  ބާސެލޯނާއާއި ނަޕޯލީ ބައްދަލުކޮށް ރޭ ކުޅެވުނު މެޗު ފަށައިގެން އެންމެ ފުރަތަމަ ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއެއް ގޯލާއި އަމާޒުކޮށް ފޮނުވާލީ ނަޕޯލީންނެވެ. މެޗުގެ ދެވަނަ މިނެޓުގައި ނަޕޯލީގެ މާޓެންސް ފޮނުވާލި ބޯޅަ އަމާޒުވީ ގޯލުގެ އަރިމަތީ ދަނޑިއަށެވެ.

  ރޭގެ މެޗުގައި ބާސެލޯނާގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ރަކިޓިޗް ނަގައިދިން ކޯނަރަކުން ފޮނުވާލި ބޯޅަ ބޮލުންޖަހާ ގޯލްތެރެއަށް ވައްދާލައިގެން ބާސާގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ  ޑިފެންޑަރު ކްލެމެން ލެންގްލޭއެވެ.

  ބާސެލޯނާއިން ފުރަތަމަ ލަނޑުޖެހިތާ އިރުކޮޅެއް ފަހުން ނަޕޯލީގެ ތިން ކުޅުންތެރިން ކައިރިން ނައްޓާލުމަށްފަހު ނަޕޯލީގެ ގޯލްގެ އިރުމަތީނަކަށް ބޯޅަ ފޮނުވާލައިގެން މެސީ ވަނީ ބާސެލޯނާއަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްދީފައެވެ. މި ލަނޑަށްފަހު މެސީ ބާސެލޯނާއަށް އިތުރު ލަނޑެއް ކާމިޔާބުކޮށްދިން ނަމަވެސް ވީއޭއާރު ބެލުމަށްފަހު ރެފްރީ ވަނީ މެސީ އަތުގައި ބޯޅަ ޖެހުނު ކަމަށް ނިންމުމަށްފަހު  އެއީ ގޯލެއް ނޫން ކަމަށް ނިންމާފައެވެ.

  ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުމުގެ ކުރިން ނަޕޯލީގެ ކޫލިބަލީ މެސީއަށް ކުރި ފައުލަކާއި ގުޅިގެން ރެފްރީ ވަނީ ބާސެލޯނާއަށް ޕެނަލްޓީއެއް ދީފައެވެ. މި ޕެނަލްޓީ ބާސާއަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ލުއިޒް ސުއަރޭޒްއެވެ. އަދި ފުރަތަމަ ހާފްގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވެގެން ދެއްކި އިތުރު ވަގުތުގެ ތެރޭގައި ރަކިޓިޗް ނަޕޯލީގެ ޑްރައިސް މާޓެންސްއަށް ޕެނަލްޓީ އޭރިޔާ ތެރެއިން ކުރި ފައުލަކާއި ގުޅިގެން ރެފްރީ ވަނީ ނަޕޯލީއަށްވެސް ޕެނަލްޓީއެއް ދީފައެވެ. މި ޕެނަލްޓީ ނަޕޯލީއަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ލޮރެންޒޯ އިންސީނޭއެވެ. މި ގޯލާއެކު މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުނީ 1-3 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

  މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފްގައި ނަޕޯލީން ވަނީ އެޓީމުގެ ކުޅުން އިތުރަށް ރަނގަޅުކޮށް ބާސެލޯނާގެ ގޯލަށް ނުރައްކާ ކޮށްފައެވެ. އަދި ބާސެލޯނާއިންވެސް ވަނީ ކައުންޓަ އެޓޭކުގައި ނަޕޯލީގެ ގޯލަށް ނުރައްކާ ކޮށްފައެވެ.

  ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލް މެޗުތައް ކުޅޭނީ މިނީ މުބާރާތެއްގެ ގޮތުގައި ޕޯޗުގަލްގައެވެ. ކުއާޓާއަށް ދަތުރުކުރި 8 ޓީމުގެ މެދުގައި ނޮކްއައުޓް އުސޫލުން މެޗުތައް ކުޅުމަށް ފަހު ފައިނަލް މެޗު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހުގެ ރެއެވެ.

  މަސްދަރު: ޕީއެސްއެމް ނިއުސް

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  އަލަށް އުފެއްދި ސިޔާސީ ޕާޓީ އެމްޓީޑީގައި ފުރަތަމަ ސޮއިކުރެއްވީ ކުރީގެ ނާއިބްރައީސް އަދީބު

  ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖަމިއްޔާގެ ރައީސް އިސްމާއިލް އާސިފް އިސްކޮށް ހުންނަވައިގެން  އަލަށް އުފައްދަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހުއްދަދިން، “މޯލްޑިވްސް ތާޑްވޭ ...

  ހުޅުދޫ ކަނޑޫއެޅެ ބީޗް ސާފްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

  ހުޚުދޫ އަވަށު އޮފީހުން އިސްނަގައިގެން ހުޅުދޫ މާފިށި ( ކަނޑޫއެޅެ) ބީޗް ސާފް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ހެދުނު ...

  ޓޫސްޕޫން ކެފޭ މާދަމާ ހުޅުވަނީ

  މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ މީދޫގައި އަލަށް ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ” ޓޫސްޕޫން” ކެފޭ ގެ ފޮޓޯތަކެއް ...

  “ސާފު ރާއްޖެ، އަހަރެންގެވެސް ޒިންމާ” ކެމްޕޭން ރަސްމީކޮށް ފަށައިފި

  ދިވެހިންގެ ކިބައިގައި ކުރިއްސުރެ ހުރި ސާފުތާހިރުކަމުގެ ސިފަ އަލުން އަށަގަނުވައި، މި ރާއްޖެ ސާފުތާހިރު ހިތްގައިމު ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ...

  އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލްއިން ބައެއް ޓީއެމްއަށް ދޭން ރައީސް ނަޝީދު ވެސް ތާއިދު ކުރައްވައިފި

  އެމްއޭސީއެލް އިން 26 މިލިއަން ޑޮލަރު އިންވެސްޓްކޮށްގެން ހަދާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް އެއްކޮށް ދޭން އުޅޭ ކަމުގެ އަޑުތަކެއް ...

  ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް : ސެމީފައިނަލް މެޗުތައް މިރޭ ކުޅޭނެ

  ގައުމުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބާއްވާ ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް  ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލްގެ މެޗުތައް މިރޭ ކުޅޭގޮތައް ޝެޑިއުލްކޮށްފިއެވެ. ...