ޗެމްޕިއަންސް ލީގު – ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޕީއެސްޖީ ފައިނަލަށް

  ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލަށް  ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފްރާންސްގެ ޕީއެސްޖީ  ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

  ޕީއެސްޖީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފައިވަނީ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރޭ ޖަރުމަނުގެ އާރުބީ ލެއިޕްޒީ 3 ލަނޑު 0 ލަނޑުން ބަލިކޮށްފައެވެ.

  ރޭގެ މެޗުފަށައިގެން ފުރަތަމަ ހާފުގައި ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ދާދި ހަމަހަމަ ކުޅުމެއް ފެނިގެން ދިޔަ ނަމަވެސް ޕީއެސްޖީއިން ވަނީ ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުމުގެ ކުރީން ދެ ލަނޑު ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ.

  ފުރަތަމަ ލަނޑު މެޗުގެ 13 ވަނަ މިނެޓުގައި ޑިމާރިއާ ތަނަވަސް ކޮށްދިން ފުރުޞަތެއްގައި ކާމިޔާބު ކޮށްދީފައިވަނީ އެ ޓީމުގެ ޑިފެންޑަރ މާކިންޔޯސްއެވެ.

  ދެވަނަ ލަނޑު ނޭމާ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުޞަތެއްގެއް ބޭނުންކޮށްގެން   42 ވަނަ މިނިޓްގައި  ކާމިޔާބު ކޮށްދީފައިވަނީ ޑިމާރިއާއެވެ. ފުރަތަމަ ހާފު ނިމިގެން ގޮސްފައިވަނީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ޕީއެސްޖީ ކުރީގައި އޮވެގެންނެވެ.

  ދެވަނަ ހާފުގެ ކުޅުންފަށައިގެން  މެޗްގެ 56 ވަނަ  މިނިޓްގައި  އިތުރު ލަނޑެއް ކާމިޔާބުކޮށް ޕީއެސްޖީން ލީޑު ފުޅާކުރިއެވެ. . މިލަނޑު ޑިމާރިއާ ތަނަވަސް ކޮށްދިން ފުރުޞަތެއްގައި ކާމިޔާބު ކޮށްދީފައިވަނީ ބާރނަޓްއެވެ. މި ލަނޑާއެކު 3-0 ގެ ނަތީޖާއިން މޮޅުވެ އެ ޓީމުންވަނީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލަސް ދަތުރު ކޮށްފައެވެ.

  ފައިނަލްގައި ޕީއެސްޖީ ބައްދަލު ކުރަންޖެހޭނީ ސެމީފައިނަލްގެ ދެވަނަ މެޗުގައި މިރޭ ބަޔާން މިޔުނިކާއި ލިޔޯން ބައްދަލު ކުރާ މެޗުން މޮޅުވާ ބަޔަކާއެވެ. މި މެޗު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރާއްޖެ ގަޑިން މިރޭ  12 ޖަހާއިރުއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ޓީމް ބަލިވިނަމަވެސް އެރިކްސަންގެ ހާލު ރަނގަޅުވުމުން ޑެންމާކް ހިތްހަމަޖެހިފައި

  “ޑެންމާކް ބަލިވީއެވެ. ނަމަވެސް ފުރާނައެއް ކާމިޔާބު ކުރެވިއްޖެއެވެ.” މިއީ ޑެންމާކްގެ ނޫސްތަކުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ސުރުޚީއެކެވެ މިއީ ރޭގެ މެޗްގެ ...

  ކާޅު ހަދާނީ ހާލި، ކޮވެލި އަޅާނީ ބިސް – ރައީސް ޔާމީން

  ކާޅު ހަދާނީ ހާލި ކަމަށާއި އެޔަށް ބިސް އަޅާނީ ކޮވެލި ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ޤައްޔޫމް ...

  ކުށް ސާބިތުވެ ޔާމިން ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށް ލައި ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

  ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިންގެ އެމްއެމްޕީއާރްސީ މެދުވެރިކޮށް، ގއ. ވޮޑަމުލާ ދޫކޮށްގެން ދައުލަތަށް ލިބެން ޖެހޭ އެއް މިލިއަން ...

  މިއަދު ހުޅުދޫއާއި މީދުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ ދެމީހުން

  އިތުރު ދެމީހަކު ހުޅުދުން ކޮވިޑް 19 އަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިދެމީހުންނަކީ ކުރީން ...

  އައްޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫން މިއަދު އިތުރު 7 މީހަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  އައްޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫން މިއަދު އިތުރު  7 މީހަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެވެ. މި 15 މީހުންގެ ...

  އީސީގެ ކުރީގެ ނާއިބު ރައީސް ފަޔާޒު މަޖިލިހަށް ކުރިމަތިލައްވަނީ

  Advertisement އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ ކުރީގެ ނާއިބު ރައީސް އަޙުމަދު ފަޔާޒު މިއަހަރު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ...