ޗެލްސީގެ ޒުވާން ފޯވާޑް ކަލުމް ހަޑްސަން-އޮޑޯއި ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

  ޗެލްސީގެ ޒުވާން ފޯވާޑް ކަލުމް ހަޑްސަން-އޮޑޯއި މިހާރު ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަސް  އަށްޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

  އުމުރުން 19 އަހަރުގެ ކަލުމް ހަޑްސަން-އޮޑޯއި ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވިކަން ޗެލްސީން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާއިރު  ޗެލްސީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ކަލުމް ހަޑްސަން-އޮޑޯއި މި ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާއެކު، މިހާރު އޭނާ ވަނީ އައިސޮލޭޝަނަށް ލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާއާ ކޮންޓެކްޓްވި އެންމެން މިހާރު ސެލްފް-އައިސޮލޭޝަނަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށްވެސް ޗެލްސީގެ ބަޔާނުގައި ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

  ޗެލްސީގެ ޒުވާން ފޯވާޑް ކަލުމް ހަޑްސަން-އޮޑޯއި ކޮރޯނާވައިރަސް  އަށް ޕޮޒިޓިވްވިއިރު، އާސެނަލްގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާވެސް ވަނީ މި ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. އެއާއެކު ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ރަށުން ބޭރުގައި އާސެނަލުން ބްރައިޓަންއާ ބައްދަލުކުރަން އޮތް މެޗު މިހާރު ވަނީ ފަސްކޮށްފައެވެ. އަދި މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި މި ހަފުތާގައި ކުޅެން ހުރި ޕްރިމިއާލީގުގެ  ހުރިހާ މެޗަކާއި މެދު އިނގިރޭސި އެފްއޭ އިން ވަކި ގޮތެއް ނިންމާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

  ދުނިޔޭގައި މިހާރު ހަލުވިކަމާއެކު ކޮރޯނާވައިރަސް  ފެތުރެމުންދާއިރު، މީގެ ކުރިން ވަނީ މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ޑިފެންޑަރު ބެންޖަމިން މެންޑީ އާއި ލެސްޓާ ސިޓީގެ ތިން ކުޅުންތެރިއަކު ސެލްފް-އައިސޮލޭޝަނަށް ގޮސްފައެވެ. އަދި އިޓާލިއަން ލީގުގެ ދެ ކުޅުންތެރިއަކުވެސް  މި ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. .

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  އެމްއެމްޕީއާރްސީއަށް ދީފައިވާ 100 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ތެރެއިން 70 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިނުވޭ – ޝާހިދު

  އެމްއެމްޕީއާރްސީއަށް ޑޮލަރު ގަތުމުގެ ނަމުގައި އެމްޕީއެލްއިން  100 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަރުފިޔާ ދީފައިވާ ކަމަށާއި، އެފައިސާ އެމްޕީއެލްއަށް ލިބިފައި ...

  އާ ޗެނަލްތަކާއެކު ދިރާގުޓީވީން ގޯލްޑް ޕެކް ތަރާއަފުކޮށްފި

  ފިލްމު ދައްކާ އާ ޗެނަލްތަކަކާއެކު ދިރާގުޓީވީންގޯލްޑް ޕެކެޖެއް ތައާރަފުކޮށްފިއެވެ. ދިރާގުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، ސިނެމަޗީގެ ފިލްމީ ޗެނަލްތަކާއެކު 100 ...

  ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް ވިއްކާލާކަށް ނޫޅޭ : ފިނޭންސް

  ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް ވިއްކާލަން އުޅޭ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ދޮގުކޮށްފިއެވެ. ފިނޭންސުން މިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ 300 ...

  އިންޑިއާއިން ރާއްޖެ ހިފުމަށް ގޮވާލައިފި

  ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުއާއި ކޮޅުނބުގައި ބައްދަލު ކުރުމަށްފަހު ރާއްޖެ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ހިފުމަށް އިންޑިއާގެ ރާޖަ ސަބާގެ ...

  އައްޑޫއަށް ކޮވިޑުގެ ބިރު ބޮޑު، ކޮންޓެކްޓު ޓްރޭސިންއަށް އެއްބާރުލުމެެއް ނުލިބޭ!

  ހިތަދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުހުރި މީހަކު އުސޫލާއި ހިލާފަށް ބޭރަށް ނިކުމެ އުޅެފައިވަނިކޮށް އެމީހާ  ކޮވިޑު-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެކަމަށާ އެހެންނަމަވެސް ...

  ޔޫރޯ 2020: ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަން ކަޓުވާލާ ސްވިޒަލޭންޑް ކުއާޓާއަށް

  ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަން ފްރާންސް ބަލިކޮށް ޔޫރޯގެ ކުއާޓާފައިނަލަށް ސްވިޒަލޭންޑް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ ޔޫރޯ 2020 ގެ ރައުންޑް އޮފް 16 ...