އައްޑޫ އީދި ސަމާގައި ހިމެނިގެން ޗޭނު ޖަމްއިއްޔާއިން ބޭއްވި ސަގާފީ ޝޯވ ރޭ ބާއްވައިފި

  އައްޑޫ އީދި ސަމާގެ ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އީދު ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެން މީދޫ އެކުވެރިންގެ ޗޭނުން ގެނެސްދިން ސަގާފީ ޝޯވ ރޭއް ބާއްވައިފިއެވެ.

  ދިވެހިންގެ ސަގާފަތާ ގުޅުވާލައިގެން ރޭ ކާޑުގޭ ޕާކްގައި ބޭއްވުނު މިޝޯވއަށް އާއްމުގެ ފަރާތުން ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިފައިވާއިރު މިޝޯވއިން ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ މުޅިން ދިވެހިވަންތަ ގޮތްތައްކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ.

  މިޝޯވ މިގޮތައް ބޭއްވުމުގެ މަގްސަދަކީ އަޅުގަޑުމެންގެ ތެރޭގައިވެސް މުއްސަންދި ސަގާފަތެއްވާކަން ހާމަކޮށްދީ ދިވެހިންގެ އޭރުގެ ދިރިއުޅުން ދައްކުވައިދިނުމުގެ އިތުރަށް  އަޅުގަޑުމެންގެ ތެރޭގައި ކާބަފައިންގެ ދުވަސްވަރުން އޮތް ރީތި އާދަކާދަތަކާއި ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅި މިހާރުގެ ޒުވާނުންނަށް ހަނދާން ކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުން އެ ސަގާފަތް ދިރުވާ އާލާކޮށް ކޮންމެ ފެންވަރެއްގައިވެސް އެމަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ކަން އަދުގެ ޒުވާނުންނަށް ހާމަކޮށްދިނުންކަމަށް ޗޭނު ޖަމްއިއްޔާގެ އިސްބޭފުޅެއްކަމުގައިވާ މަރިޔަމް ޝަޒުލީނު ވީއޯއެމްއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވިއެވެ.

  ” މިއީ ވަރަށް ހިތްގައިމު ބަލާލަން ރީތި މަންޒަރުތަކެއް ދައްކުވައިދިން ޝޯވއެއް .  މިފަދަ ޗާލު މަންޒަރުންތައް ހިމެނިގެން މިފަދަ ޝޯވްތައް ފަހަކަށް އައިސް އަޅުގަޑުމެންގެ ތެރެއިން ފެންނަމުންދަނީ ވަރަށް މަދުން ” ރޭގެ ޝޯވ ބެއްލެވި ބޭފުޅަކު ވީއޯއެމްއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ބުނެފައިވެއެވެ.

  ކާޑުގޭ ޕާކްގައި ރޭ ބޭއްވުނު މިސަގާފީ ޝޯވ ބައްލަވާ ލެއްވުމަށް އާއްމުންގެ ގިނައަދަދެއްގެ މީހުން ހާޒިރު ވެފައިވެއެވެ.

   

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ކޯވިޑުގެ ދެވަނަ ރާޅެއްގެ ބިރު: ބަލިފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށް ފަރުދީ ޒިންމާ ވަރަށް މުހިއްމު

  މުޅި ދުނިޔޭގައި ހުއްޓުމެއްނެތި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޯވިޑް-19ގެ ނުރައްކާ ރާއްޖެއަށްވެސް މިވަނީ އަނެއްކާވެސް ބޮޑުވެފައެެވެ. މިހާތަނަށްއައިއިރުވެސް އެއްވެސް ފަރުވާއެއް ...

  “އޭޝިއަން ރޯވިންގް ފޯ އޯލް” ކޮމިޓީގެ ގޮނޑިއެއް ރާއްޖެއަށް ލިބިއްޖެ

  “އޭޝިއަން ޜޯވިންގް ފޯ އޯލް” ކޮމިޓީގެ ގޮނޑިއެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބިއްޖެއެވެ. މި މަހުގެ ކުރީކޮޅުގައި ޗައިނާގެ ބެއިޖިންގް ގައި ...

  ކޯވިޑް-19 : 86 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ ރާއްޖެއިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 734 އަށް

  މިއަދު 86 މީހަކު ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ރާއްޖެއިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 700 އަށްވުރެ މައްޗަށް އަރައިފިއެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ...

  ބުއްދިވެރި ގޮތަކީ އަޅުގަނޑާއެކު ސިޔާސީ ލީޑަރުން މިނިވަންކުރުން – ނަޝީދު

  މިދަނޑިވަޅުގައި ރައީސް ޔާމީނަށް ބުއްދިވެރި ގޮތަކީ ކުށުގެ ތުޙުމަތުގައި ޖަލުގައި ތިއްބެވި ސިޔާސީ ބޭފުޅުން މިނިވަންކުރުންކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް ...

  އެފްއޭކަޕް ޗެމްޕިއަންސް ލެސްޓާގެ ދެ ކުޅުންތެރިން ވިހުރުވާލީ ފަލަސްތީނު ދިދަ

  މަތީގައިވާ ފޮޓޯއިން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ އިގިރޭސި އެފްއެޭ ކަޕްގެ ފައިނަލް މެޗަށް ފަހު ލެސްޓާސިޓީގެ ފްރާންސްގެ 21 އަހަރުންދަށުގެ ގައުމީ ...

  ފްލައިމީގެ މަތިންދާ ބޯޓެއް ރަންވޭ މަތިން ކަހާލައިފި

  ފްލައިމީގެ މަތިންދާ ބޯޓެއް ރަންވޭ މަތިން ކަހާލައިފިއެވެ. މާމިގިލީ އެއަރޕޯޓްގައި ޖެއްސި ފްލައިމީގެ މަތިންދާބޯޓް ރަންވޭ މަތިން ކަހާލީ ...