ކްލަބް ލޮތަރި ސްޓްރީޓްކަޕްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

  advertisement

  ” ކްލަބް ލޮތަރި ސްޓްރީޓްކަޕް 2021 ” ގެ ނަމުގައި ކްލަބް ލޮތަރިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މީދޫގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ސްޓްރީޓް ސޮކަރ ކަޕް ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

  ކްލަބު ލޮތަރިންއާއްމުކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ސެފްޓެމްބަރ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު މީދޫގައި ފެށުމަށް  ހަމަޖެހިފައިވާ މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ އައްޑޫސިޓީގެ އަވަށްތަކުގެ ޓީމްތަކަށްކަމަށެވެ.

  މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމާއި މުބާރާތުގެ ގަވާއިދު 1 އޯގަސްޓް 2021 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކްލަބް ލޮތަރީގެ ވެބްސައިޓް www.lothari.club   އިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެކަމަށްވެސް ކުލަބް ލޮތަރިން އާއްމުކޮށްފައިވާ އިއުލާނުގައި ބުނެފައެވެ.

  ޗެމްޕިއަންޓީމަކަށް ދިހަހާސްރުފިޔާ ރަނައަޕްޓީމަކަށް ފަސްހާސްރުފިޔާ ދީގެން ގައުމު ސްޓްރީޓްގެ ނަމުގައި މިދިޔައަހަރު ބޭއްވުނު މިމުބާރާތުގައި 20 ޓީމަކުން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު އޭގެތެރެއިން 12 ޓީމަކީ އައްޑޫސިޓީގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުން ބައިވެރިވިޓީމްތަކެވެ.

  މި މުބާރާތަކީ އައްޑޫ ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ސްޓްރީޓް ސޮކަރ ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި “2019 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ގައުމު އެފްސީ އިން އިސްނަގައިގެން ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވަން އައި މުބާރާތެކެވެ.

  ގައުމު އެފްސީން ކްލަބް ލޮތަރީގެ ނަމުގައި ޖަމްއިއްޔާއެއް ރަޖިސްޓްރީކޮށް މިއަހަރު ބާއްވާ މިމުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ” ކްލަބް ލޮތަރި ސްޓްރީޓްކަޕް 2021 ” ގެ ނަމުގައެވެ.

  މިމުބާރާތާއިބެހޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ކްލަބް ލޮތަރީގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ހިއްސާކުރަމުން ގެންދާނެކަމަށާއި މިމުބާރާތާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ސާފްކުރައްވަންބޭނުން ފުޅުފަރާތްތަކުން 7877183 ނަމްބަރު ފޯނަށް ގުޅުއްވުމުން މުބާރާތާއިބެހޭ މައުލޫމާތު ސާފްވެވަޑައިގަންނަވާނެކަމަށްވެސް ކްލަބް ލޮތަރީގެ އިއުލާނުގައި ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

  މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވުނު މިމުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަންހިތަދޫ ކްލަބް ރިވެރިން ނެކްސަސް ބަލިކޮށް ހޯދާފައިވަނީ މީދޫ  ލޮތަރި އެފްސީއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ފޭދޫ ސްކޫލް ބަލިކޮށް އަތޮޅުމަދަރުސާ ފައިނަލަށް

  މަމެން އައްޑޫ އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ 14 އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރުފުރާގައި އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅެވުނު މެޗް ...

  ބަދަހިކަޕް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތް: ޗެމްޕިއަން އެޗް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ – އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ރަބާބު

  މީދޫ އެކުވެރިންގެ ޗޭނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މީދޫގައި ބޭއްވި ” އެމްއީސީ ބަދަހިކަޕް ” ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެންޕިއަންކަން  ހުޅުމީދޫ ...

  ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕްގެ ގުރުއަތުލުން ބާއްވައިފި – ފުރަތަމަމެޗްގައި ޗެލެންޖާސްއާއި ކްލަބް ރިވެރިން

  ގައުމު އެފްސީ އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް 2020 ގެ ގުރުއަތުލުން ބާއްވައިފިއެވެ. 15 ...

  އެމްއީސީ ބަދަހިކަޕް- ޓީމް ހުދުހުދާއި ހުޅުދޫ ޔޫތު ބައްދަލުކުރާ ފޯރިގަދަމެޗް މިރޭ

  އެމްއީސީ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިރޭ ފޯރިގަދަ މެޗެއް ކުޅެވޭނެއެވެ. މިމެޗްގައި ބައްދަލުކުރާނީ ގްރޫޕް އޭ އިން ސެމީފައިނަލަށް ހޮވިފައިވާ ...

  އައިއެސްއޭ ސްޓްރީޓް ކަޕް 2018

  ފިތުރު އީދުގެ މުނާސަބާ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިމަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ” އައިއެސްއޭ ސްޓްރީޓް ކަޕް 2018 ...

  އެމް.އީ.ސީ ބަދަހިކަޕް 2020 ގެ ނަމުގައި މީދޫގައި ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

  މީދޫ ޗޭނު ޖަމްއިއްޔާއިން  އިންތިޒާމުކޮށްގެން ” އެމް.އީސީ  ބަދަހިކަޕް 2020 ” ގެ ނަމުގައި ހުޅުދޫއާއި މީދޫގެ މުވައްސަސާތަކުގެ ...