ކޮޕާ އެމެރިކާގެ ސެމީން އާޖެންޓީނާ ޖާގަ ހޯދައިފި

  ކޮޕާ އެމެރިކާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން އާޖެންޓީނާ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

  އާޖެންޓީނާ  ސެމީފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދީ، ރޭ ކުޅެވުނު ކްއާޓާ ފައިނަލްމެޗްގައި ވެނެޒުއޭލާ އާއި ބައްދަލުކޮށް ކުޅުނު މެޗުން 2 ލަނޑު 0 ލަނޑުން މޮޅުވެގެންނެވެ.
  ބްރެޒިލްގެ މަރަކާނާ ސްޓޭޑިއަމްގައި، ކުޅެވުނު މިމެޗުގައި އާޖެންޓިނާގެ ގޯލުތައް  ޖަހައިދިނީ ލައުޓާރޯ މާޓިނޭޒް އަދި ޖިއޮވާނީ ލޮސެލްސޯ އެވެ.

  ރޭގެ މެޗުގައި އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން މެސީއަށް މާ އެދެވޭ ކުޅުމެއް ދެއްކިފައިނުވިނަމަވެސް އާޖެންޓީނާގެ ކޯޗު ލިއޮނަލް ސަކަލޯނީ ބުނީ، މެސީ ދަނޑުމަތީގައި ހުރުމަކީ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންނަށްވެސް ލިބޭ ހިތްވަރެއްކަމަ ށެވެ.

  އާޖެންޓީނާ ސެމީފައިނަލްގައި ބައްދަލުކުރާނީ ބްރެޒިލާ ދެކޮޅަ ށެވެ.

  ސެމީ ފައިނަލްގައި ބްރެޒިލާ ވާދަކުރަން ޖެހުމަކީ ޖެހިލުންވާންވީ ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި، ބްރެޒިލްގެ ދަނޑުގައި ބްރެޒިލް ބަލިކޮށް ފައިނަލުން ފުރުޞަތު ހޯދުމަކީ އުއްމީދުކަމަށްވެސް  އާޖެންޓީނާގެ ކޯޗު ބުނެފައިވެއެވެ،

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ރޮނާލްޑޯއަށް ރަތްކާޑު ދެއްކިމެޗުން ޔުވެންޓަސް މޮޅުވެއްޖެ

  ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ޔުވެންޓަސް ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ވެލެންސިއާ އާއި ބައްދަލުކޮށް 2-0 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ. ރޭ ...

  ސާޖިއޯއަގުއެރޯއަށް ޝިއަރާގެ ރެކޯޑް ފަހަނަޅާ ދެވިދާނެ- ބެނާޑޯ ސިލްވަރ

  ސާޖިއޯއަގުއެރޯއަށް އިގިރޭސި ކުރީގެ ފޯވާޑް އެލަން ޝިއަރާގެ ރެކޯޑް ފަހަނަޅާ ދެވިދާނެކަމަށް މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގެ ބެނާޑޯ ސިލްވަރ ބުނެފިއެވެ. ...

  ރެއާލްމެޑްރިޑާއި ޖިރޯނާ ބައްދަލުކުރިމެޗްގެ ތެރެއިން

  ލަލީގާގައި ރޭ ރެއާލްމެޑްރިޑާއި ޖިރޯނާ ބައްދަލުކުރިމެޗް ޖިރޯނާ ލަނޑެއް ޖަހާ ކުރިހޯދާފައިވަނިކޮށް ފަހަތުން އަރައި 4 ލަނޑު ޖަހައިގެން ...

  34 ވަނަ ފަހަރަށް ސްޕެނިޝްލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރެއާލްމެޑްރިޑް ހޯދައިފި

  34 ވަނަ ފަހަރަށް ސްޕެނިޝްލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރެއާލްމެޑްރިޑް ހޯދައިފިއެވެ. ރެއާލްމެޑްރިޑް ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ރޭ ވިލަރެއާލްއާއި ...

  ކޮޕަޑެލްރޭން ރެއަލްމެޑްރިޑް ކަޓައިފި

  ލެގަނެސް އަތުން ރޭ 2-1 ން ބަލިވެ، ކޮޕާ ޑެލްރޭ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުން މަޝްހޫރު ރެއާލް މެޑްރިޑް ކަޓައިފިއެވެ. ...

  އާސެނަލްގެ މައްޗަށް ސްވެންސީ އިން ކުރި ހޯދައިފި

  އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އާސެނަލް އާ ވާދަކޮށް 3-1 އަކުން މޮޅުވެ ސްވެންސީ ސިޓީ ރެލިގޭޝަން ޒޯނުން ...