ލެގަނެޒް ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާ ކޮޕާ ޑެލްރޭގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި

  advertisement

  ބާސެލޯނާ އިން ސްޕެނިޝް ކޮޕާ ޑެލްރޭ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފިއެވެ.

  ބާސެލޯނާ ކޮޕާޑެލްރޭގެ ކުއާއާޓާފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދީ  ރޭ ލެގަނެޒްއާއި ބައްދަލުކޮށް ކުޅުނުމެޗް 5 ލަނޑު 0 ލަނޑުން ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ.

  މިމެޗްގައި ބާސެލޯނާއިން ކާމިޔާބުކުރި 5 ލަނޑުގެ ތެރެއިން 2 ލަނޑު މެސީ ކާމިޔާބުކޮށްދީފައިވާއިރު ކްލެމެންޓް ލެންގްލެޓް 1 ލަނޑު ، ގްރީޒްމަން 1 ލަނޑު އަދި އާރްތުލް ވަނީ 1 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދީފައެވެ.

  ރޭގެ މެޗް ބާސެލޯނާ ކާމިޔާބުކުރުމާއެކު ރޭގެ މެޗް ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ  ބާސާ ޖާޒީގައި މެސީ ހޯދި 500 ވަނަ މޮޅެވެ. މިއާއެކު ސްޕެނިޝް ފުޓްބޯޅައިގެ ތާރީހުގައި އެންމެ ގިނަ މެޗު ކާމިޔާބުކުރި ކުޅުންތެރިއާގެ ޝަރަފް މެސީ އަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ. މި ލިސްޓުގައި މެސީގެ ފަހަތުން ދެވަނަ ލިބެނީ  482 މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ  ބާސާގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން ޒަވީ އެވެ. މިލިސްޓުން ތިންވަނަ ލިބެނީ  ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން ކަސިޔަސް އަށެވެ.  ކަސިއަސް ވަނީ ސްޕެނިޝް ލީގުގައި  އޭނާ ހޭދަކުރި ދުވަސްތަކުގައި  463 މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

  ބާސާގެ އިތުރުން ރެއާލް މެޑްރިޑް ވެސް ވަނީ ކޮޕާޑެލްރޭގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދާފައެވެ. ރެއާލް ކްއާޓާފައިނަލުން  ޖާގަ ހޯދީ ރެއާލް ޒަރަގޯޒާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން 4 ލަނޑު 0 ލަނޑުން ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ.

  ސްޕެނިޝް ލީގަށް ބަލާއިރު  43 ޕޮއިންޓާއެކު ބާސެލޯނާ އޮތީ ތާވަލުގެ ދެވަނައިގައެވެ. 46 ޕޮއިންޓާއެކު އެއްވަނައިގައި އޮތީ ރެއާލްމެޑްރިޑް އެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ސިޓީއާއި ޗެލްސީ ބައްދަލުކުރާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލްމެޗް މިރޭ

  ޔުއޭފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފައިނަލްމެޗް މިރޭ ކުޅެވޭނެއެވެ. އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީއާއި ޕްރިމިއާލީގު 4 ...

  ޔޫއެފާ އެވޯޑަށް، ނޮމިނޭޓްވީ ރޮނާލްޑޯ ސަލާހު އަދި މޮޑްރިޗް

  ޔުއޭފާ އިން 2011 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ހޮވާ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑަށް ނޮމިނޭޓް ...

  އިގިރޭސި ޕްރިމިއާލީގުގ މެޗްތައް ކުޅުރުކޮށް ކުޅެން މަޝްވަރާކޮށް އަންނަމަހު ލީގު ފެށޭތޯ ބަލަނީ

  އިގިރޭސި ޕްރިމިއާލީގުމެޗްތައް ކުރުކޮށްކުޅެން މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ. ޕްރިމިއާލީގުގެ މެޗްތައް އަންނަމަހު ފަށަން ކުލަބްތަކާއެކު މަޝްވަރާ ކުރެވެމުން އަންނައިރު ލީގު އަވަހަށް ...

  ޔޫރޯ ކޮލިފިކޭޝަންގައި ރަޝިޔާ އާއި ބައްދަލުކުރި މެޗުން ބެލްޖިއަމް މޮޅުވެއްޖެ

  ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކޮލިފިކޭޝަންގައި ބެލްޖިއަމް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗު ބެލްޖިއަމް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ގްރޫޕް އައިގައި ހިމެނޭ ބެލްޖިއަމްއާއި ...

  އާސެނަލުން ޗެލްސީ ބަލިކޮށްފި

  އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އާސެނަލުން ޗެލްސީގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައިފިއެވެ. ޗެލްސީގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ...

  އިނގިރޭސި އެފްއޭކަޕްގެ ފައިނަލަށް މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ދަތުރުކޮށްފި

  އިގިރޭސި އެފްއޭކަޕް ފައިނަލަށް މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ އެފްއޭކަޕް ފައިނަލަށް މެންޗެސްޓަރ ދަތުރުކުރީ ވެމްބްލީ ސްޓޭޑިއަމްގައި ރޭ ކުޅުނު ...