ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ޕާކްތަކާއި ފިނިމައިޒާންތައް ވަގުތީގޮތުން ބަންދުކުރަނީ

  ކޮވިޑް-19 ރޯގާއާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ މީހުން އުޅޭ ބައެއް ރަށްރަށުގައި  ހަދާފައިހުރި ޕާކްތަކާއި ފިނި މައިޒާންތަްް ވަގުތީ ގޮތުން ބަންދުކުރަންފައިފިއެވެ.

  މިކަން ހާމަކޮށް ބައެއް ރަށްރަށުގެ  ކައުންސިލުން ނެރެމުންދާ އިއުލާނުތަކުގައި ބުނެފައިވަނީ ވައިރަސްއާ ގުޅިގެން އެރަށްރަށުގައި  އުފައްދާފައިވާ ޓާސްކްފޯސްގެ އިރުޝާދުގެ މަތިން ޕާކް ތަކާއި ފިނިމައިޒާންތައް ވަގުތީގޮތުން ބަންދުކުރެވިފައިވާކަމާއި ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާނުކުރެވިފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި އާންމު ސަރަހައްދު ތައް ކަމުގައިވާ މޫދަށް އެރޭ ސަރަހައްދުތަކަށް ދަތުރު ދިއުމާއިި ކުޅިވަރު ކުޅޭ ސަރަހައްދު ފަދަ ތަންތަނަށް އެއްވެ ނޫޅުމަށް ނަސޭހަތް ތެރިވާކަމުގަ އެވެ.

  އަދި މީގެ އިތުރަށް ބައެއް ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލުންވަނީ ގިނަ މީހުން އެއްވެ އުޅޭ ސަރަހަށްދު ތަކަށް އެއްވެ ނޫޅުމަށް  ނަސޭހަތްތެރި ވެފަ އެވެ. އަދި ކޮންމެހެން ދާން ޖެހިގެން ނޫނީ ހޮސްޕިޓަލް ނުވަތަ ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކަށް ނުދިއުމަށްވެސް ބައެއް ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކުންވަނ|ީ އެދިފަ އެވެ.

  ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް 9 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ އިރު ގިނަ ރަށް ރަށުގެ ޕާކުތަކާއި މީހުން އެއްވެ އުޅޭ ސަރަހައްދުތައް ވެސް ދަނީ ބަންދުކޮށް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަމުންނެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  މީދޫ ގައި ޒުވާނަކު ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ

  މިރޭ މީދޫ  ގައި ޒުވާނަކު ދަންޖެހިގެން  މަރުވެއްޖެ . ތަފްސީލް އަންނަނީ

  މިއަދުން ފެށިގެން ކޮވިޑް-19 ގައިޑްލައިނަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެންނަނީ

  ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އެޗްޕީއޭއިން މީގެ ކުރީން އެކުލަވާލާފައިވާ ގައިޑްލައިނަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ނެރުނު ...

  އެމްއީސީ ބަދަހިކަޕް – ގްރޫޕީން ސެމީފައިނަލަށް ހޮވުނީ މިފްކޯއާއި ޕޮލިސް

  މިހާރު މީދޫގައި ހިގަމުންދާ ” އެމް.އީ.ސީ ބަދަހިކަޕް ” ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕީން ސެމީފައިނަލަށް ދެޓީމް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ. ...

  ކޮވިޑް 19 – ރާއްޖެއިން އިތުރު 68 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  ކޮވިޑް 19 އަށް ރާއްޖެ އިން އިތުރު 68 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. މިއަދު 18:00 އާއި ހަމައަށް ...

  ރޮޒެއިނާ ތާއީދު ހޯދުމަށްޓަކައި މީދޫގައި އެމްޑީޕީން ބަހައްޓާފައިވާ ބެނާއެއް ހަލާކުކޮށްފި

  ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ އަށް ވާދަކުރައްވާ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް ރޮޒެއިނާ އާދަމްއަށް ...

  4 ލީޑަރުން ސޮއިކުރި އެއްވެސް އެއްބަސް ވުމެއް ނެތް- ރައީސް ސޯލިހުގެ ސްޕޯކްސްޕާސަން

  4 ލީޑަރުން ސޮއިކުރި އެއްވެސް  އެއްބަސް ވުމެއް ނެތްކަމަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ސްޕޯކްސްޕާސަން އިބްރާހިމް ހޫދު ކަށަވަރުކޮށްދެއްވައިފިއެވެ. ސަރުކާރު ...