ކްރޯނާ ވައިރަހާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ ޚަރަދު ކުޑަކުރަން އަންގަވައިފި

  advertisement

  މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަހާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރު ހިންގުމުގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު އަންގަވައިފިއެވެ.

  އެމަނިކުފާނު މިހެން އެންގެވިކަން އިއްޔެ ރައީސް އޮފީހުގައި  އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ހާމަކުރެއްވީ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދެވެ.

  އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމަށް އެންގެވުމަށް ރައީސް ޞާލިހު ވިދާޅުވީ ކޮރޯނާ ވައިރަހާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށްކަމަށެވެ. އެގޮތުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް އަންނަމުންދާ ލޮޅުންތައް އެބޭފުޅާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

  ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާއި މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރުންފަދަ ފިޔަވަޅެއް އަޅާފާނެތޯ ނޫސްވެރިއަކު ސުވާލުކުރުމުން މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ އެފަދަ ފިޔަވަޅެއް އަޅަން އަދި ނިންމާފައި ނުވާކަމަށެވެ.

  ކޮރޯނާ ވައިރަސް ހަލުއިކަމާއެކު ގައުމުތަކުގައި ފެތުރެމުންދާއިރު މިވައިރަސް އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނިފައިވަނީ ޗައިނާގެ ވުހާން ސިޓީންނެވެ. އެހެންކަމުން ކްރޯނާ ވައިރަހާ ގުޅިގެން ދިވެހި ސަރުކާރުން އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅިގެން މިހާރުވަނީ ޗައިނާއަށް އެއްވެސް ގޮތަކަށް އެތެރެވެފައިވާ އެއްވެސް މީހަކަށް ރާއްޖެއަށް ނާދެވޭ ކަމަށް އަންގާފައެވެ.

  ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އަންނަ ގައުމަކީ ޗައިނާއިން ކަމަށްވާތީ ސަރުކާރުން މިހާރު އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ލިބޭ އާމްދަނީ ވަރަށްބޮޑަށް ދަށްވެގެން ދާނެއެވެ.

  ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެތުރޭތީ ނިމިގެންދިޔަ ޖެނުއަރީމަހުގެ ނިޔަލަށް 11،115 ބުކިން ކެންސަލް ކޮށްފައިވާކަމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ރޮނާލްޑޯ އިޓަލީ ޓިއުރިންއަށް

  އިޓަލިއަން ލީގު އަލުން ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުން ދާތީވެ ޔުއެންޓާސްއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޕޯޗްގަލްގެ ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އެނބުރި ...

  ޒުބޭރުގެ މަރާއިބެހޭ މައުލޫމާތުތަކުގެ ޞައްޙަކަންދަނީ ކަށަވަރުކުރަމުން – އެން.ސީ.ޓީ.ސީ

  ސީރިޔާގައި ހިންގަމުންދާ ދާޚިލީ ހަނގުރާމައިގެ ތެރޭގައި ބޯބުރިކޮށްލައި އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ބައެއް މީޑިއާތަކުން ޚަބަރު ...

  އަޟްހާއީދުގެ ކުޅިވަރު: ހުޅުދޫއާއި މީދޫ ކުޅުނު ބަށިމެޗް މީދޫ ކާމިޔާބުކޮށްފި

  އަޟްހާ އީދުގެ މުނާސަބާ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މީދޫ  ބަށި ޓީމަކާ  ހުޅުދޫ ބަށި ޓީމާއި ދެމެދު އެކުވެރިކަމުގެ ބަށި ...

  މީދޫގެ ސްވިމިންގ ޓްރެކާ އެކު ފެތުންތެރިންނަށް ބޮޑު ފަސޭހައެއް

  ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމްގެ ވަރަށްބޮޑު އެއްބާރުލުމާއެކު ކުޅިވަރާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީން ސ. މީދޫގައި ...

  ކަނޑު އުޅަދަކުން އައްޑޫގެ އަވަށަކަށް މީހުން ބޭލުމުގެ ކުރީން އެކަން އެންގުމަށް އިއުތިމާސްކޮށްފި

  އެމްޕީއެލް ފެރީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ނޫންގޮތަކަށް މީހުން ގޮވައިގެން ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ތަނަކުން ފުރައިގެން އައްޑޫގެ އެއްވެސް އަވަށަކަށް ...

  ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރައްޔިތަކާމެދު އީޔޫއިން ފިޔަވަޅު އެޅިޔަކަ ނުދޭނަން- ޝައިނީ

  ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރައްޔިތަކާމެދު ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން، އީޔޫއިން ފިޔަވަޅު އެޅިޔަ ނުދޭން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ކުރެވެންހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ...